O magazynie

Magazyn Pomorski jest w pełni ilustrowanym pismem o charakterze społeczno-gospodarczym, ukazującym się od 25 lat na terenie województwa pomorskiego w cyklu dwumiesięcznym. Czytelnikami czasopisma są samorządowcy, politycy, menedżerowie firm, kadra kierownicza, ludzie biznesu, kultury, nauki, właściciele małych i dużych firm i inni.

Magazyn Pomorski publikuje reportaże, wywiady z ciekawymi ludźmi, felietony oraz wiele innych promocyjnych artykułów. Na łamach pisma są prezentowane firmy doskonale funkcjonujące na polskim rynku i poza nim a także są promowani ludzie sukcesu.

Pismo patronuje szeregu imprezom oraz jest organizatorem plebiscytów dla czytelników.

Plebiscyt Orzeł Pomorski, przebiegający pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa wyłania wybitne postaci i firmy Wybrzeża, których spektakularne działania spotykają się z uznaniem społeczeństwa. Zadaniem plebiscytu jest uhonorowanie osób i firm wybijających się, mających szczególne osiągnięcia w biznesie, kulturze, nauce, działalności społecznej lub sporcie.

Plebiscyt Orzeł Samorządu przebiegający pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa promuje najaktywniej działających samorządowców Pomorza.

Kolportaż pisma odbywa się w salonach sprzedaży prasy a także poprzez bezpłatną dystrybucję w urzędach województwa, tj. w Urzędzie Wojewódzkim, Marszałkowskim, Urzędach Miejskich, Gminnych i Starostwach. Taką samą formą dystrybucji objęte są obiekty użyteczności publicznej. Dodatkowo Magazyn Pomorski trafia do pomorskich przedsiębiorców bezpośrednio do ich placówek oraz tradycyjnie rozsyłany jest pocztą.

Ponadto każdorazowo w wersji internetowej magazyn dostarczany jest do firm i organizacji województwa pomorskiego a także do polskiej administracji przy Unii Europejskiej w Brukseli.