Redakcja

Prezes
 • Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelna
 • Alina Kietrys
Zespół redakcyjny
 • Anna Kwiatek
 • Zbigniew Żukowski
 • Paweł Janikowski
 • Jerzy Uklejewski
 • Cezary Spigarski
 • Liwia Zaborska
 • Michał Okoniewski
 • Marek Grzybowski
Skład
 • Maciej KREDA Jurkiewicz
 • www.produktart.pl
Dział foto
 • Sławomir Panek / Fotogrupa
 • Radosław Michalak/ Fotogrupa
 • AJF Media
 • Jarosław Woliński
 • Krzysztof Lewandowski/ Photo&More
 • Ryszard Dmowski
 • KFP
Korekta
 • Anna Kwiatek