Orzeł
Samorządu
Orzeł Pomorski 2021 Informacja z grudnia 2020 roku Orzeł Pomorski 2021 Informacja z grudnia 2020 roku
Orzeł Pomorski dopiero wiosną 2021 Orzeł Pomorski dopiero wiosną 2021
„Orły Samorządu” po raz trzeci „Orły Samorządu” po raz trzeci
Orzeł Samorządu 2018 - Mirosław  Pobłocki  – prezydent Tczewa Orzeł Samorządu 2018 - Mirosław  Pobłocki  – prezydent Tczewa
Orzeł Samorządu 2018 - Marek Charzewski   – burmistrz Malborka Orzeł Samorządu 2018 - Marek Charzewski   – burmistrz Malborka