POWRÓT/WSTECZ
ZMP Gdynia bogatszy o nowe tereny

W podpisaniu umowy ze strony Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA uczestniczyli Janusz Jarosiński – prezes Zarządu, oraz Walery Tankiewicz – wiceprezes Zarządu. Drugą stronę umowy reprezentowali Krzysztof Juchniewicz – prezes Zarządu Nauta Waterfront Północ sp. z o.o., oraz Adam Potrykus – członek Zarządu Nauta Waterfront Północ sp. z o.o.
Zawarta umowa stanowi kolejny krok w realizacji strategii Zarządu Portu związanej z pozyskiwaniem nowych terenów do rozwoju funkcji portowych. Jest również istotnym elementem procesu restrukturyzacji majątkowej Stoczni Nauta.


Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni ponad 2 ha zlokalizowana jest przy nabrzeżu Śląskim gdyńskiego portu, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do ZMPG-a SA i obejmuje tor kolejowy nr 701, służący do obsługi tego nabrzeża.


Zakupiony teren zabezpieczy portowi dostęp kolejowy do nabrzeża Śląskiego i umożliwi poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Planowana jest na nim budowa przez Zarząd Portu nowego magazynu, stanowiącego kolejny element bazy paszowo–zbożowej funkcjonującej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. Obecnie nieruchomości te zabudowane są budynkami przemysłowymi, w znacznym stopniu zdekapitalizowanymi.

POWRÓT/WSTECZ