POWRÓT/WSTECZ
XVII Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO

 

Zorganizowane przez Zarząd Targów Warszawskich w gdańskich halach AmberExpo targi zgromadziły między 7 a 9 września dwieście dziewięćdziesiąt sześć firm z czternastu krajów. Wśród imprez towarzyszących znalazły się debaty poświęcone rozwojowi infrastruktury transportowej i portów morskich oraz II Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk.


„Korytarze transportowe to europejska przyszłość i to na ich tworzenie powinniśmy asygnować jak najwięcej zasobów. Zarówno na poziomie centralnym, samorządowym, jak i w samym porcie” – mówił w trakcie debaty Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. „Powinniśmy skupić się na lepszej współpracy z unijnymi instytucjami rozwijającymi korytarze. Wskazane jest powołanie pełnomocników ds. rozwoju obu korytarzy.”

 

Rolą pełnomocnika byłoby nie tylko opiniowanie czy konsultowanie planów rozwoju korytarza w jego części przebiegającej przez Polskę. Przede wszystkim konieczna jest harmonijna synchronizacja pracy wszystkich stron (samorządy terytorialne, władze centralne i wojewódzkie, oczywiście biznes itd.) i pilnowanie, żeby wszystkie niezbędne projekty i prace były skoordynowane, wdrożone na czas i miały uzgodniony dostęp do środków finansowania, według wybranych priorytetów. Lekcja z poprzedniego unijnego okresu budżetowego wskazuje, że zabrakło strategicznej koordynacji dla inwestycji (np. chaotyczny rozwój kontenerowych terminali śródlądowych).


„Nie można zmusić prywatnych firm do przeprowadzania konkretnych, skoordynowanych inwestycji, ale rząd ma narzędzia do wspomagania i sterowania zrównoważonym rozwoju transportu. Już dzisiaj powinniśmy wypracować wspólnie modele partnerstwa publiczno-prywatnego w portach i w logistyce, przecież za chwilę strumień funduszy unijnych się skończy” – podkreślał prezes Szymborski. „Poza inwestycjami w infrastrukturę twardą powinniśmy też zająć się miękką – a więc systemami teleinformatycznymi, dzięki którym możliwe będzie zarządzanie i sprawna komunikacja pomiędzy wszystkimi użytkownikami korytarza. W krajach starej Unii jest to norma, my mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia na poziomie podstawowym. Wydaje się korzystne i niezbędne wciągnięcie do współpracy ministerstwa administracji i cyfryzacji, potrzebne będą lokalne systemy, które będą mogły współtworzyć platformy całego korytarza.”


Jak zgodzili się uczestnicy debaty, Korytarz Bałtyk-Adriatyk to nie tylko inicjatywa europejska, ale też olbrzymia szansa dla polskich firm.

 

CSPI3442

POWRÓT/WSTECZ