POWRÓT/WSTECZ
Wiecha na budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej


Wiecha na budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

To będzie jedna z najważniejszych placówek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem zielonych technologii i proekologicznych rozwiązań. 15 września na powstającym na kampusie Centrum Ekoinnowacji PG zawisła wiecha, co oznacza osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku. 

Centrum Ekoinnowacji PG będzie supernowoczesną placówką naukowo-badawczą, która umożliwi naukowczyniom i naukowcom uczelni opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii z obszaru inżynierii i ochrony środowiska. Chodzi tu m.in. o oczyszczanie ścieków, gospodarkę wodną i przeciwpowodziową, energooszczędności w budownictwie, transporcie i przemyśle, a także o rozwój na polu odnawialnych źródeł energii czy rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. 

Po uruchomieniu będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą, zatem pozwoli na kształcenie kadr specjalistek i specjalistów ukierunkowanych na tworzenie kolejnych, innowacyjnych technologii ekologicznych.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prof. Krzysztof Wilde – rektor PG, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Piotr Grzelak – wiceprezydent Gdańska, Tomasz Gieszcz – dyrektor biura wojewody pomorskiego, a także: Mariusz Miler – kanclerz PG, prof. Joanna Żukowska – dziekanka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, prof. Antoni Taraszkiewicz – projektant budynku, i Małgorzata Winiarek-Gajewska – prezeska NDI.

„Po uruchomieniu wiosną tego roku superkomputera Kraken, to nasza kolejna duża i bardzo ważna inwestycja” – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor uczelni. „Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w kraju i symbolem naszej nieustającej troski o środowisko naturalne, o przyszłość naszego kraju i naszej planety. To także wyraz naszej wiary w potencjał nauki i technologii, które gwarantują lepszą przyszłość nam wszystkim.”
Centrum będzie obiektem proekologicznym, wyposażonym w systemy pozyskiwania energii odnawialnej oraz instalacje odzyskiwania wody deszczowej i wody „szarej”, co przyniesie oszczędności w zużyciu wody pitnej. Agregaty wody lodowej będą z kolei chłodzić klimakonwektory, czyli urządzenia, które łączą funkcjonalności grzejników i klimatyzacji. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne oraz pionowe turbiny wiatrowe.

Prace budowlane zakończą się pod koniec grudnia br., a w kolejnych miesiącach uczelnia będzie wyposażać obiekt pod kątem użytkowym oraz instalując tam specjalistyczną aparaturę badawczą. Powstaną tam nowe, specjalistyczne laboratoria, a inne – już istniejące – zostaną przeniesione z dotychczasowych przestrzeni Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Łączny koszt oddania obiektu do użytku wyniesie ok. 170 mln zł pozyskanych z dotacji ministerialnych, funduszy unijnych i środków własnych uczelni.

Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego: „Politechnika Gdańska, jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce, musi stale rozwijać swoje możliwości naukowo-badawcze, inwestując zarówno w kompetencje swoich pracowników, jak również w infrastrukturę. Bardzo mnie cieszy, że dzieje się to przy znaczącym udziale środków unijnych. W dużym stopniu to dzięki nim wiosną tego roku PG otworzyła centrum informatyczne STOS wyposażone w superkomputer Kraken, a wkrótce uruchomi Centrum Ekoinnowacji PG. Jako samorząd województwa jesteśmy więcej niż chętni, by wspierać tego typu projekty”.

Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezeska Grupy NDI: „Uroczystość zawieszenia wiechy to chwila radości dla całego zespołu z osiągnięcia etapu robót, w którym widać już skalę i bryłę budynku. To kolejny projekt, który wykonujemy dla Politechniki Gdańskiej, kilka miesięcy temu mieliśmy ogromną satysfakcję, przekazując do użytkowania budynek dla superkomputera PG – Centrum Kompetencji STOS. Każdy nowy projekt nas cieszy, ale ten szczególnie, bo wykonujemy go, aby służył kolejnym pokoleniom społeczności akademickiej naszej Alma Mater”.

 

Na zdjęciu w górnym rzędzie, od lewej: Marcin Lewandowski – wiceprezes NDI, Jacek Szuta – prezes zarządu
Polimex Infrastruktura, Piotr Grzelak – wiceprezydent Gdańska, Tomasz Gieszcz – dyrektor biura wojewody
pomorskiego, Mariusz Miler – kanclerz PG. W dolnym rzędzie od lewej: Małgorzata Winiarek-Gajewska
– prezeska NDI, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, prof. Krzysztof Wilde – rektor
PG, prof. Antoni Taraszkiewicz – architekt i projektant budynku, prof. Joanna Żukowska – dziekanka WILIŚ PG.

 

 

POWRÓT/WSTECZ