POWRÓT/WSTECZ
W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim Kameralne urodziny Lecha Wałęsy

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim
Kameralne urodziny Lecha Wałęsy

Bez polityków i wielu gości, którzy wcześniej bywali na urodzinach prezydenta Lecha Wałęsy, odbyło się spotkanie z okazji 78. urodzin jubilata w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Odśpiewano tradycyjne „Sto lat”, był oczywiście tort urodzinowy. 

Przyjęcie trwało dwie godziny i miało zdecydowanie kameralny charakter. Specjalny prezent – oryginalny obraz – wręczyła Lechowi Wałęsie dyrektorka GTS Agata Grenda. Wśród zaproszonych gości były córka jubilata Magda z mężem i synkiem oraz Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego.
Na przyjęcie urodzinowe byłego prezydenta zapraszała w imieniu Konsulatu Generalnym Republiki Federalnej Niemiec pani konsul Cornelia Pieper. W zaproszeniu napisano o Lechu Wałęsie jako o bojowniku o wolność, bez którego odwagi, jak również bez odwagi wielu Polaków z Solidarności, nie otworzyłyby się granice pomiędzy Wschodem a Zachodem.

 

Cornelia Pieper i Lech Wałęsa.

 

Pastor Ermano Meichsner (z prawej), Lech Wałęsa i restaurator Wolfgang Dockerill.

 

Lech Wałęsa z córką Magdaleną, zięciem Lechem Arturem oraz małym wnukiem.

 

Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego, i Lech Wałęsa.

 

Rita Sussmuth – b. przewodnicząca Bundestagu, prezydentka
Niemieckiego Instytutu ds. Polskich, oraz Lech Wałęsa.

 

Konsul Cornelia Pieper (z lewej), Cornelius Ochmann – dyrektor,
członek Zarządu Geschaftsfuhrender Vorstand i Elisabeth Utsch.

 

Inicjatorka wydarzenia Cornelia Piper – konsul generalna Niemiec, Agata Grenda – dyrektorka
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, i jubilat Lech Wałęsa, b. prezydent RP.

 

POWRÓT/WSTECZ