POWRÓT/WSTECZ
Trans Polonia – chemia na kołach Transport odpowiedzialny społecznie

Trans Polonia – chemia na kołach
Transport odpowiedzialny społecznie

 

450 zestawów cysternowych i średnia wieku pojazdów 2,5 roku, informatyczne zarzadzanie flotą, bezpieczny przewóz artykułów chemicznych i spożywczych po drogach całej Europy, kontrola procesów transportowych oraz społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie i jej otoczeniu – to zwięzła recenzja działalności firmy Grupy Kapitałowej Trans Polonia. 

Trans Polonia SA to ceniony w Europie operator transportowo-logistyczny, oferujący drogowe przewozy płynnych surowców chemicznych i spożywczych, mas bitumicznych, gazu, a także cementu. 

„Tabor GK spełnia wymagania ekologiczne obowiązujące w Unii Europejskiej, a silniki wszystkich samochodów spełniają normy spalania Euro 6. W ten sposób oszczędzamy energię i surowce naturalne, a jednocześnie optymalizujemy zużycie paliwa” – podkreśla Dariusz Cegielski, prezes zarządu Trans Polonia SA.
Jednak nowoczesny sprzęt to nie wszystko. Istotne jest także ciągłe szkolenie kierowców m.in. w zakresie techniki jazdy i w eco-driving’u, rozsądne zarządzanie flotą czy szczegółowe planowanie tras i przeglądów, w czym operatorów wspiera wciąż rozwijany system informatyczny. 

Ekologiczne podejście do biznesu kierownictwa i pracowników Trans Polonii zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ISO 14001:2015, który informuje, że firma w pełni świadomie działa na rzecz środowiska. Wdrożenie tej międzynarodowej normy systemów zarządzania środowiskowego to dowód na proekologiczne działania Grupy, do których zalicza się optymalizacja bilansu ekologicznego oraz minimalizowana negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.


Przestrzeganie wymagań środowiskowych jest dla Grupy niezwykle istotne. Dziś Trans Polonia działa na terenie całej Europy, a wśród jej klientów znajdują się największe marki działające w branży petrochemicznej. TPG poza siedzibą w Polsce posiada biura w Niemczech oraz Belgii, a także przedstawicielstwa handlowe na terenie Niemiec, Hiszpanii i Beneluksu. Trans Polonia jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. Zanim firma doszła do tego poziomu rozwoju organizacyjnego, zaczynała od podstaw na rynku polskim, który jednak był już powiązany z rynkiem europejskim. 

„Po ukończeniu studiów na Wydziale Ekonomicznym UG trafiłem do firmy Organika i tam zdobywałem wiedzę o przewozach surowców chemicznych. Już wówczas trzeba było zapewnić sprawną logistykę dostaw surowców – komponentów niezbędnych do produkcji pianki poliuretanowej od czołowych europejskich producentów” – wspomina prezes Cegielski. „Do dzisiaj zresztą firma utrzymała pozycję czołowego dostawcy tego produktu w Polsce i Europie Środkowej. 

Jednym z pierwszych ważnych wyzwań dla GK Trans Polonia było przygotowanie logistyki dostaw dla dynamicznie rozwijającej się Grupy Lotos. Na biznesowym kursie były wtedy Lotos Oil i współpraca z firmą Ciech z Bydgoszczy oraz dostawy surowców chemicznych. Kolejnym krokiem było zorganizowanie logistyki dostaw asfaltu dla firm, które aktywnie włączyły się w program budowy dróg po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Do dzisiaj ponad 15% usług transportowych Trans Polonii wykonywanych jest na tym właśnie rynku. Dominuje jednak działalność na rynku europejskim. 

„Włączenie Polski do Unii Europejskiej stanowiło dla naszego transportu niezwykłą szansę rozwoju, z której skorzystała Trans Polonia. Firma miała już doświadczenie w przewozach chemii i wyrobów spożywczych” – mówi prezes Cegielski. 

Specjalistyczna działalność transportowa na rynku europejskim i jej jakość dostrzeżone zostały w środowisku biznesowym, a Trans Polonię doceniono w największym od 2007 roku konkursie promującym dynamicznie rozwijające się firmy europejskie – European Business Awards. W Konkursie tym Jury nagradza podmioty, które wyróżniają się innowacyjnością i najlepszymi praktykami w biznesie. Trans Polonia została kilkukrotnie zaproszona do udziału w tym konkursie i znalazła się w gronie najbardziej innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw.

„Stawianie na innowacje to podstawa działalności, która znajduje potwierdzenie w uzyskanych przez naszą firmę certyfikatach jakości. Ze względu na specyfikę naszego transportu uzyskaliśmy certyfikat SQAS. To dowód naszej świadomej polityki organizacji transportu substancji chemicznych w sposób bezpieczny i przyjazny dla ludzi i środowiska. SQAS potwierdza profesjonalizm naszego personelu. Gwarantuje, że wykonujemy usługi na najwyższym poziomie jakościowym” – wyjaśnia prezes Cegielski. 


ISO oraz SQAS w firmie przewożącej chemikalia, to zrozumiałe – zauważam. Ale nasuwa się pytanie, dlaczego Trans Polonia postarała się o uzyskanie wymagającego certyfikatu niezbędnego wśród producentów żywności i stara się zachować standardy jakości HACCP oraz GMP+B4?

„To wynik odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów z rynku spożywczego oraz wymagań Unii Europejskiej. System HACCP wdrożony został przed kilku laty. To system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności” – wyjaśnia Dariusz Cegielski. 

Skrót GMP oznacza Good Manufacturing Practices, czyli Dobre Praktyki Produkcyjne. Od nich rozpoczęło się tworzenie obecnego systemu GMP+ Feed Certification Scheme. Wprowadzenie przez GK Trans Polonia systemu GMP+ B4 ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa transportu pasz i produktów paszowych oraz zapewnienie klientom i docelowo konsumentom gwarancji zrównoważonego oraz odpowiedzialnego społecznie transportu tego typu produktów, realizowanego przez Spółki Grupy. Znak jakości GMP+ International informuje, że GK Trans Polonia gwarantuje klientom korzystającym z transportu firmy solidność, najwyższą jakość, działalność opartą na zasadach przyjaznych dla środowiska i bezpieczeństwa. To również informacja, że Grupa posiada i działa w oparciu o międzynarodowe standardy wymagane dla przemysłu paszowego.


Wielość specjalistycznych usług transportowych, zachowanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa i odpowiednie podejście do oczekiwań klienta sprawiło, że Trans Polonia nie odczuła załamania rynku w czasie pandemii Covid-19. 

Mimo zauważalnej na rynku transportowym tendencji do rotacji kadr, duża grupa kierowców współpracuje z GK Trans Polonia już od wielu lat. Firma nie tylko zapewnia pracownikom stabilną i dobrze płatną pracę, ale również wsparcie w szkoleniach i możliwość pracy z nowoczesnym taborem. Trans Polonia bowiem systematycznie odnawia i rozbudowuje swój potencjał transportowy. W 2021 r. kupiono około 100 nowych pojazdów, a w br. około 50 ciągników. Ponadto kandydaci do pracy kierowcy, nieposiadający wymaganych uprawnień, dostają od firmy szansę na sfinansowanie kursu.

Kilka lat temu wprowadzono do floty system monitorowania pojazdów, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Dane pochodzące z systemu, w tym telemetryczne, a także nagrania z kamer zainstalowanych na pojazdach wykorzystywane są na bieżąco do celów szkoleniowych. Wykorzystano również zasady HSSE, wprowadzając procedury i wykorzystując systemy techniczne do podnoszenia efektywności biznesowej oraz poprawy bezpieczeństwa przewozów cysternami.
Informacje zbierane z monitorowanych transportów wykorzystywane są nie tylko do kontroli ruchu pojazdów, ale również do usprawniania zarządzania transportem i w szkoleniach pracowników. Dane te stanowią istotny materiał dydaktyczny, który wykorzystywany jest w szkoleniach z HSSE, jak i w procesie rekrutacji i edukacji nowych kierowców.


„Nasz transport, mimo pandemii, działał nieprzerwanie, kierowcy nie zwalniali obrotów i wykazywali nieprzerwaną gotowość do pracy. Większą uciążliwością było wprowadzanie przez niektóre kraje lokalnych ograniczeń w pracy kierowców” – podkreśla prezes Cegielski. „Nie było tu więc zakłóceń, jakie miały miejsce w transporcie morskim i w portach.”

To tylko jeden z dowodów na profesjonalizm pracowników firmy i dobrze wybraną strategię rozwoju, która zakładała ciągłe inwestycje we flotę. Wcześniej taki kierunek został pozytywnie przyjęty przez inwestorów. W zakończonej w I połowie 2017 r. ofercie publicznej, Trans Polonia sprzedała wszystkie oferowane akcje (8,5 mln szt.), pozyskując 49,3 mln zł brutto. Środki z emisji akcji wykorzystano do wykonania Programu Inwestycyjnego zaplanowanego na lata 2018–2020. Pozyskane środki posłużył do zakupu 106 naczep-cystern oraz 40 ciągników siodłowych. Uzasadniano to koniecznością reakcji na rosnący popyt na usługi transportowe. Ruch był właściwy, bowiem sprzedaż usług Trans Polonii w 2017 r. wzrosła o 28% do 226 mln zł.

Dla porównania w I półroczu 2022 roku Trans Polonia rejestrowała wzrost przychodów w każdym segmencie swojej aktywności. Największe przychody wygenerował segment przewozu płynnych chemikaliów, który wzrósł o 88,7% r/r do ponad 58,6 mln zł. Transport płynnych produktów spożywczych wzrósł o 15,1% r/r i zbliżył się do 10,7 mln zł. Usługi logistyczne związane z transportem mas bitumicznych przyniosły wzrost o 3,3% do ponad 7,3 mln zł. Transport cementu zapewnił sprzedaż na poziomie 3 940 tys. zł, odnotowując wzrost przychodów o 34,4% r/r. Sprzedaż transportu LPG zapewniła, że Grupa wygenerowała dodatkowo 6 226 tys. zł.

„Środki te przeznaczyliśmy na rozwój floty na rozwijających się rynkach w Unii europejskiej” – podkreśla prezes Cegielski. „Trans Polonia zwiększyła zakres działalności transportowej zarówno w kraju, jak i za granicą na znaczną skalę. W kraju wzrost przychodów wyniósł 60% r/r i osiągnął wartość prawie 19,5 mln zł. Na rynkach międzynarodowych przyrost był jeszcze większy, bo o 75,3%, co zapewniło przychody ze sprzedaży w wysokości 67 354 tys. zł.

Do wyników na rynkach Unii Europejskiej przyczyniło się na pewno nabycie 100% udziałów w spółce J. Deckers & Zn NV z siedzibą w Brecht w Belgii. Umowa sfinalizowana została 30 października ub.r. J. Deckers & Zn NV jest spółką transportową, zlokalizowaną w okolicach portów morskich ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia). Specjalizuje się w transporcie płynnych ładunków chemicznych na terenie Europy Zachodniej, a w jej tabor wchodzi ponad 30 specjalistycznych zestawów transportowych przeznaczoną do przewozu płynnych produktów chemicznych. 

„Analiza rynku pod kątem ciekawych celów akwizycyjnych, które z jednej strony będą wiązać się ze wzrostem wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy, a z drugiej wzbogacą Grupę pod kątem operacyjnym, to jeden ze stałych elementów strategii rozwoju Grupy Trans Polonia. Od dawna szczególnie interesujący pozostawał dla nas obszar logistyki płynnych ładunków chemicznych w Europie Zachodniej, a dzięki tej transakcji będziemy jeszcze bliżej naszych kluczowych klientów w rejonie ARA” – wyjaśnił ten ruch biznesowy Dariusz Cegielski, prezes Zarządu Trans Polonia SA po realizacji transakcji.

Naturalną konsekwencją takiej aktywności było uzyskanie przez Trans Polonia Group tytułu Kreatora Rozwiązań XXI w. Nagrodę wręczono 1 czerwca br. w Pałacu Lubomirskich w czasie gali wręczenia nagród Laureatom Programu Ambasador Polskiej Gospodarki. Konkurs ma charakter ogólnopolski i organizowany jest przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Celem Programu jest, m.in. promocja Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego poprzez działalność rodzimych przedsiębiorców, osiągających sukcesy na arenie międzynarodowej czy promocja wysokich standardów ekonomiczno-finansowych.

Wzrosty sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym zaowocowały tym, że w pierwszym półroczu 2022 r. GK Trans Polonia osiągnęła ponad 10 mln zysku EBITDA oraz 2 571 tys. zł zysku netto. Dodatkowo w sierpniu br. Trans Polonia wypłaciła dywidendę w wysokości 2 441 tys. zł, tj. 0,13 zł na akcję. W omawianym półroczu przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 4 889 tys. zł (vs. 4 047 tys. zł r/r). TPG na koniec tego okresu dysponowała 55 217 tys. zł środków pieniężnych. 


Aktywność na rynku międzynarodowym doceniona została przez różne gremia. W siedzibie firmy zauważyć można bowiem liczne nagrody zdobyte przez Grupę na przestrzeni lat, m.in. nagrodę Orła Pomorskiego, Gryfa Gospodarczego w kategorii Lider Eksportu, Diament BCC w konkursie Lider Polskiego Biznesu 2020 oraz Godło Konkursu „Teraz Polska”. Niedawno Trans Polonia została laureatem w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2022 wraz ze specjalnym wyróżnieniem: Diamentem Najwyższej Jakości Quality International 2022. Za działania w obszarze CSR Trans Polonia kolejny rok z rzędu uzyskała tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności we wszystkich trzech kategoriach: dobra firma, dobry pracodawca i eko firma. 


Marek Grzybowski 

 

POWRÓT/WSTECZ