POWRÓT/WSTECZ
Sukces gdańskiej badaczki

Sukces gdańskiej badaczki
Dr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego laureatką prestiżowej nagrody Future Science Future Star Award.

Międzynarodowa nagroda Future Science Future Star Award po raz pierwszy trafiła do polskiej naukowczyni. Praca dr Karoliny Pierzynowskiej z Wydziału Biologii UG była bezkonkurencyjna. Komisja Future Science Future Star Award zwróciła uwagę na prowadzone przez dr Pierzynowską badania dotyczące terapii w chorobach Alzheimera i Huntingtona z użyciem genisteiny, naturalnie występującego w roślinach strączkowych izoflawonu. Można go pozyskać np. z soi czy z soczewicy. Badania przeprowadzone na modelach in vitro i na modelach mysich wykazały wysokie bezpieczeństwo tego preparatu i dużą skuteczność takiej terapii. Na właśnie taki lek czeka w Polsce 400 tys. zdiagnozowanych osób chorych na Alzheimera.

Międzynarodowa nagroda Future Science Future Star przyznawana jest przez wydawnictwo „Future Science” i czasopismo „BioTechniques”. Wyróżnia się nią się wybitnych badaczy w naukach przyrodniczych. Przy typowaniu laureatów nagrody brany jest pod uwagę szybki i intensywny start w karierze naukowej młodego badacza lub badaczki oraz analizowana jest pasja naukowca w prowadzonych badaniach. Dr Karolina Pierzynowska zdobywa nagrody naukowe od 2015 roku, Jest laureatką nagrody im. profesora Mozołowskiego w 2018 roku przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne czy prof. Szybowskiego – również przyznanej w tym samym roku, była stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów, którzy mieli wybitne osiągnięcia naukowe, dwa lata temu otrzymała nagrodę gdańskiego Oddziału PAN za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w 2018 roku w kategorii nauk medycznych, a nagroda im. Jana Uphagena dla Młodych Naukowców trafiła do niej w rok w 2020 roku. Jest również laureatką 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”. 

Wielkie gratulacje i radość z powodu tak wysokiej i prestiżowej międzynarodowej nagrody wyraził profesor dr hab. Grzegorz Węgrzyn, kierownik katedry Biologii Molekularnej, w której pracuje dr Pierzynowska. Profesor napisał: „Jestem dumny z mojej naukowej wychowanki. (…) Osiągnięcie dr Pierzynowskiej jest szczególne i wyjątkowe”. 

W tegorocznej edycji konkursu w komisji oceniającej zasiadali: Ian A Blair z University of Pennsylvania w USA, Ananda Bandyopadhyay z Bill & Melinda Gates Foundation – USA, Andy Tay Kah Ping z National University of Singapore i Catherine Martel Université de Montréal z Kanady. 

 

Fot. materiały prasowe

 

POWRÓT/WSTECZ