POWRÓT/WSTECZ
„Srebrne Drzewka” dla pracowników pomocy społecznej

 

Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim” to temat konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. W trakcie spotkania nastąpiła uroczystość wręczenia przez wicemarszałek Hannę Zych-Cisoń „Srebrnych Drzewek” – nagród za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w roku 2015 w dziedzinie pomocy społecznej.  Podczas konferencji przedstawiciele m.in. instytucji samorządowych mówili o działaniach, jakie prowadzane są na rzecz ekonomii społecznej w naszym regionie. Częścią konferencji była także debata na temat przyszłości ekonomii społecznej.


W trakcie spotkania odbyła się uroczysta gala „Srebrnego Drzewka”, podczas której zostały wręczone Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne 
i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego. Nagroda jest przyznawana za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej oraz za tworzenie
i rozwijanie wysokich standardów jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej. Uhonorowane nią zostały osoby, które podejmują m.in. działania z zakresu
zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych,  aktywizowania i integrowania wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspierania działalności sektora ekonomii społecznej, wspierania i promowania wolontariatu, upowszechniania dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej oraz za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.


Coroczna nagroda ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki.

POWRÓT/WSTECZ