POWRÓT/WSTECZ
Spotkanie morskich klastrów Unii Europejskiej Kurs na energię odnawialną i ochronę środowiska

Spotkanie morskich klastrów Unii Europejskiej
Kurs na energię odnawialną i ochronę środowiska

W połowie listopada odbyło się spotkanie European Network of Maritime Clusters (ENMC) – stowarzyszenia klastrów morskich działających w Unii Europejskiej. W programie spotkania były również rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej zajmującymi się energią odnawialną (DG ENERGY) oraz ochroną środowiska morskiego (DG MARE). 

Spotkanie przedstawicieli klastrów działających w krajach Unii Europejskiej odbyło się 18 listopada 2022 r. Poprowadził je Fabrice Maire, prezes ENMC oraz prezydent Luxembourg Maritime Cluster. Marjolein van Noort pomagała prezydentowi w sprawach organizacyjnych. Polskę reprezentował Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego. 

Od momentu powstania w 2005 r. główną misją ENMC jest wspólne kreowanie współpracy morskiej europejskich przemysłów morskich, nauki oraz instytucji społecznych i politycznych. Działalność  europejskich klastrów morskich skoncentrowana jest na kreowaniu polityki morskiej przyjaznej dla biznesu i społeczeństw przez wpływaniu na europejskich decydentów politycznych. Chodzi o kreowanie  szerokiego zainteresowania różnych społeczności i grup politycznych tematyką morską.  Strategicznym celem ENMC jest zatem stanie się Europejskim Klastrem Morskim jako bezpośrednim partnerem Komisji Europejskiej we wszystkich istotnych sprawach morskich. Naszym celem jest promowanie i wzmacnianie europejskiego sektora morskiego oraz całej gospodarki morskiej. Ponadto ENMC koncentruje się na morskim rynku pracy UE (niebieska kariera), innowacjach i zrównoważonym rozwoju oraz równych warunkach działania.

Spotkanie ENMC z przedstawicielami DG MARE odbyło się 17 listopada br. Członkowie Europejskiej Sieci Klastrów Morskich spotkali się z przedstawicielami DG MARE. W siedzibie DG MARE w spotkaniu wzięli udział: Lorella de la Cruz – zastępca kierownika działu, MARE A2 (sektory niebieskiej gospodarki, akwakultura i planowanie przestrzenne obszarów morskich), Pauline Caumont – asystent ds. polityki, MARE A2, Manuel Pleguezuelo Alonso –  oficer ds. polityki, MARE A3 (strategie basenów morskich, morska współpraca regionalna i bezpieczeństwo morskie), dr Marcin Sadowski – specjalista ds. polityki, MARE A1 (innowacje morskie, wiedza o morzu i inwestycje).

„Dyrekcja Generalna Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa odpowiada za obszar polityki rybołówstwa, prawo morza i gospodarkę morską” – informowała Lorella de la Cruz, zastępca kierownika działu, MARE A2. 

„DG MARE działa na rzecz gwarancji, aby zasoby oceanów były wykorzystywane w sposób zrównoważony, oraz pomyślnej przyszłości dla społeczności przybrzeżnych i sektora rybołówstwa, promowania polityki morskiej i stymulowania zrównoważonej niebieskiej gospodarki, promowania zarządzania oceanami na poziomie międzynarodowym” – uzupełniła Pauline Caumont, asystent ds. polityki, MARE A2. 

„Ważną aktywnością DG MARE jest tworzenie działań mających na celu eliminowanie zanieczyszczeń, programu usuwania plastiku z oceanów, planowania przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania zasobów mórz i owoców morza” – mówiła Lorella de la Cruz. 

„UE będzie walczyć z odpadami morskimi za pomocą nowej strategii dotyczącej eliminowanie tworzyw sztucznych ze środowiska przyjętej w 2017 r. Obecnie przeprowadza się aktualizację przepisów regulujących usuwanie odpadów ze statków. Będzie się również poszukiwać globalnych partnerstw w celu określenia i wdrożenia skutecznych strategii przeciwko zarówno plastikowym odpadom, jak i mikrodrobinom plastiku. Pierwotnie będąca częścią wspólnej polityki rolnej (WPR), wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) miała te same cele: zwiększenie wydajności, ustabilizowanie rynków, zapewnienie źródła zdrowej żywności oraz zapewnienie rozsądnych cen dla konsumentów” – poinformował Manuel Pleguezuelo Alonso, oficer ds. polityki, MARE A3.

„Bardzo ważne są działania na rzecz wdrażania innowacji na obszarach morskich, wykorzystania innowacji w rozwoju zrównoważonych zasobów oceanów oraz ochronie środowiska morskiego i wybrzeży” – podkreślił  Marcin Sadowski, oficer ds. polityki, MARE A1.

Spotkanie ENMC z Ricardem Renedo Williamsem, oficerem ds. polityki, infrastruktury i współpracy regionalnej, odbyło się 17 listopada br. w siedzibie DG ENERGY Komisji Europejskiej.

„Europejski Zielony Ład umieścił energię odnawialną w centrum przejścia na czystą energię. Obecne napięcia międzynarodowe po inwazji Rosji na Ukrainę, ogólny kontekst geopolityczny i bardzo wysokie ceny energii zaostrzyły potrzebę przyspieszenia efektywności energetycznej i rozpowszechnienia energii odnawialnej w Unii w celu stopniowego wyeliminowania zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych” – mówił Ricardo Renedo Williams, który poinformował o nowym dokumencie Komisji Europejskiej, ustanawiającym programy dla przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej. 
Spotkanie europejskich klastrów morskich stowarzyszonych w ENMC odbyło się w formie hybrydowej i w siedzibie Morskiego Klastra Niderlandzkiego. 

Marek Grzybowski

 


 
Od lewej: Manuel Pleguezuelo Alonso, Lorella de la Cruz, Pauline Caumont, Marek Grzybowski, dr Marcin Sadowski.


 

 


 

POWRÓT/WSTECZ