POWRÓT/WSTECZ
Rada do Spraw Kobiet Miasta Rumi

Rada do Spraw Kobiet Miasta Rumi

26 marca w Stacji Kultura w Rumi została powołana Rada ds. Kobiet Miasta Rumi. Podpis pod zarządzeniem o powołaniu tego organu doradczego złożył burmistrz Michał Pasieczny. Zadaniem Rady jest wspieranie mieszkanek Rumi między innymi poprzez wskazywanie możliwości walki o ich prawa wobec różnego rodzaju nadużyć i stosowanej przemocy – motywowanej przekonaniem o niższości płci, nieuzasadnionymi różnicowaniami wynagrodzeń za jednakową pracę czy utrwalaniem stereotypów dotyczących wizerunku. 

Zgodnie z założeniami Rada do Spraw Kobiet Miasta Rumi ma stanowić działający przy burmistrzu organ doradczy i konsultacyjny zajmujący się konkretnymi obszarami życia społecznego i publicznego. Praca członków Rady będzie polegać przede wszystkim na zajmowaniu stanowiska w sprawach przekazanych do konsultacji, a także inicjowaniu działań w kwestiach istotnych dla funkcjonowania kobiet w przestrzeni publicznej.

 „Jestem przeciwnikiem sformalizowanych, tworzonych na siłę, podmiotów. Natomiast cieszą mnie oddolne inicjatywy, wychodzące od osób bardzo zaangażowanych i kompetentnych. Nie ma nic wspanialszego od tworzenia takich struktur, dlatego ogromnie dziękuję za tę inicjatywę” – stwierdził podczas spotkania burmistrz Michał Pasieczny. „Od wielu, wielu lat współpracuję z kobietami. Rola kobiet jest ogromna, mają kompetencje i są niezwykle zaangażowane. Bardzo dziękuję Radzie i gratuluję! Jesteście wzorem do naśladowania i cieszę się niezmiernie, że taka Rada przy burmistrzu Rumi powstała” – podkreślił.

„W województwie jest to piąta rada, na sto dwadzieścia trzy gminy. Możemy powiedzieć, że nie jest to najlepszy wynik, patrząc również na to, że jesteśmy znani jako województwo postępowe, jako województwo zmiany, województwo odważnych decyzji. Te pięć to nie jest dużo, ale z drugiej strony dobrze, że jest pięć” – mówiła podczas inauguracji Rady Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska. „Każda taka nowa rada czy ciało doradcze pojawia się też w mediach, przez co napędza inne struktury i kobiety. W całym kraju jest 50 rad, ale działają jeszcze zespoły, więc pewnie jest nas więcej. Życzę Radzie przede wszystkim, aby kobiety w Rumi miały realny wpływ na podejmowanie decyzji w mieście. Żeby miały silny i słyszalny głos, z którym władze uchwałodawcze i wykonawcze będą się liczyły.”

„Chcemy, żeby równowaga męsko-żeńska była zachowana w każdej dziedzinie życia naszego miasta. To jest dla mnie główne zadanie tej rady. Inspiracją był dla nas Pomorski Zespół do Spraw Kobiet działający przy Urzędzie Marszałkowskim. Tworzące go kobiety zmotywowały mnie do tego, aby w ogóle podejmować ten temat w Rumi” – dodała Agnieszka Rodak, prezes miejskiej spółki Rumia Invest Park oraz członek Rady do spraw Kobiet Miasta Rumi.

 

 

POWRÓT/WSTECZ