POWRÓT/WSTECZ
Prof. Wojciech Rybowski patronem Szkoły Biznesu GFKM


Prof. Wojciech Rybowski patronem Szkoły Biznesu GFKM

21 października w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się uroczysta graduacja Programu Executive MBA oraz inauguracja nowej edycji Programu Executive MBA. Podczas tegorocznego wydarzenia oficjalnie ogłoszono, że obszar działalności gospodarczej w zakresie usług rozwojowych GFKM nosi miano Szkoły Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego. Profesor Rybowski był prezesem Zarządu GFKM przez prawie 25 lat, a także inicjatorem międzynarodowych relacji, ekonomistą i wykładowcą. W trakcie swojej kariery wykształcił całe pokolenia menedżerów. Pracował na wielu różnych uczelniach na całym świecie. 

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów specjalizuje się w szkoleniach i kompleksowych projektach rozwojowych dla kadry kierowniczej oraz pracowników średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych. Jednocześnie jest także fundacją, która podejmuje działania non-profit w celu realizacji celów statutowych i zapewniania edukację z zakresu zarządzania, promocji przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich i zwiększania konkurencyjności regionu.
W celu rozróżnienia tych aspektów i pokazaniu różnorodności podejmowanych działań i realizowanych projektów Zarząd Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów zdecydował o nadaniu części gospodarczej GFKM tytułu Szkoły Biznesu im. Profesora Wojciecha Rybowskiego.

Fundacja GFKM obejmuje działalność ukierunkowaną na realizowanie celów statutowych o charakterze non-profit. GFKM Szkoła Biznesu im. prof. Wojciecha Rybowskiego zajmuje się działalnością w zakresie organizacji i realizacji Programów Executive MBA, studiów podyplomowych, szkoleń i usług doradczych i rozwojowych. Patron Szkoły Biznesu jest jedną z najważniejszych postaci w historii GFKM.


Profesor Wojciech Rybowski przez blisko 25 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Był inicjatorem międzynarodowych relacji, ekonomistą i wykładowcą, sportowcem oraz założycielem Gdańskiego Klubu Biznesu. Inspirował ludzi innowacyjnymi pomysłami, zarażał pasją, zawsze pewnie dążył do celu. Posiadał niezwykły talent do zjednywania ludzi wokół siebie. W swojej karierze wykształcił całe pokolenia menedżerów, którzy odnosili sukcesy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W 1971 ukończył studia w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1975 uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, a w 1984 nadano mu stopień doktora habilitowanego. 

W swojej karierze naukowej pracował na wielu różnych uczelniach w krajach na całym świecie. Był starszym asystentem, adiunktem i docentem na Uniwersytecie Gdańskim (1974–1987). Później jako Senior Lecturer na Uniwersytecie Południowego Pacyfiku w Fiji (1987–90), Visiting Assiociate Professor na University of Louisville w USA (1991), Senior Lecturer na James Cook University w Australii (1991–1993). W latach 1997–2014 był przewodniczącym rady nadzorczej Banku Komunalnego SA, a następnie Nordea Bank Polska. Wcześniej, w latach 1993–1997, był członkiem tej rady. W latach 1998–2006 pełnił funkcję prezesa STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, a w latach 2007–2010 przewodniczącego rady nadzorczej STBU. Od 2001 do 2019 był sekretarzem generalnym European League for Economic Cooperation, Poland.


W 2015 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało przyznane za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy naukowej. Jest laureatem m.in. Orła Pomorskiego (2005), Złotej Żyrafy (w 2002 i 2006), Medalu Prezydenta Gdańska (2005). Został wyróżniony tytułem Biznesmena Roku 2006, a w 2011 przyznano mu Honorowy Medal Europejski. 

 

Dr Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu.

Tomasz Rybowski, syn prof. Wojciecha Rybowskiego.

Od lewej: Magdalena Pramfelt – konsul honorowy Szwecji w Gdańsku, prof. Ewa Oziewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Ewa
Rybowska – prezeska GFKM, Jolanta Szydłowska, Tomasz Rybowski, prof. Ramon O’Callghan – dziekan Porto Business School.

Tomasz Rybowski, syn prof. Wojciecha Rybowskiego.

 

 

POWRÓT/WSTECZ