POWRÓT/WSTECZ
Pomorska branża turystyczna wyrusza w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego

 

GOZ na czasie

 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (ang. circular economy), wdrażana jest w wielu krajach na świecie, zalecana przez UE, wpisana w strategię gospodarczą Polski. W opracowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „Mapie drogowej transformacji w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego” – pojęcie to jest definiowane jako koncepcja, w której wartość produktów, materiałów oraz surowców powinna pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Koncepcja zawiera w sobie cele środowiskowe i gospodarcze. W swoim idealnym założeniu zakłada zamknięcie obiegu materiałów bez konieczności pobierania nowych surowców. Od 2014 r. przyjęto w 14 państwach członkowskich UE 33 dokumenty dotyczące GOZ. W Polsce najczęściej spotykane przykłady tego trendu to produkcja ekologicznych sztućców, współdzielona mobilność (auta, rowery na minuty) czy promocja ekologicznych rozwiązań. Projekt CIRTOINNO jest okazją do zwrócenia uwagi na to, co GOZ może wnieść do biznesu. Branża turystyczna, zależna od jakości środowiska i dobrego stanu dóbr kultury, może znaleźć dzięki tej idei szczególnie cenne inspiracje do rozwoju.

 

IMG 3592

 

Turystyka GOZ po polsku

 

„Troska o naturalne środowisko, między innymi poprzez ograniczenie negatywnego na nie oddziaływania, jest nam bardzo bliska i konsekwentnie od początku istnienia hotelu realizowana. Chcemy coraz racjonalniej korzystać z zasobów i coraz mniej wytwarzać odpadów. Wdrażanie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego nam w tym pomaga” – wyjaśniła Aneta Zalewska, dyrektor Notera Hotel SPA, prezentująca podczas konferencji historię realizacji obiektu w Charzykowych jako przykładu inspirowanego GOZ.


W efekcie podjętej podczas konferencji debaty na pierwszy plan wysunął się postulat, że podróż do GOZ trzeba rozpocząć już dzisiaj, choćby małymi krokami. Jakimi? Segregacja śmieci i ograniczanie ich produkcji, stosowanie dozowników zamiast mikrokosmetyków, rezygnacja z plastiku itp. Wybierając konsekwentnie rozwiązania GOZ, można skorzystać z nowych technologii pozwalających na zamykanie obiegu w skali firmy, choć wymagających większych nakładów – jak kolektory słoneczne i fotowoltaika, odzysk wody deszczowej, powtórne wykorzystanie szarej wody. Z takich rozwiązań korzystają nagrodzone podczas konferencji firmy, które wzięły udział w projekcie CIRTOINNO, w warsztatach, doradztwie. Wyróżniono trzy firmy w kategoriach aktywności realizujących wybrane zasady GOZ. W kategorii REDUCE – za wprowadzanie rozwiązań mających wpływ na skalę redukcji wytwarzanych odpadów – nagrodę otrzymał Hotel Kozi Gród. Firma AVOCADO z Gdańska w szczególny sposób przedłuża życie rzeczom i inspiruje do tego swoich klientów – dzięki temu zdobyła wyróżnienie w kategorii REUSE. Gospodarstwo Agroturystyczne Lawendowa Osada jest mistrzem w nadawaniu rzeczom drugiego życia, co dało jej nagrodę w kategorii RETHINK – zmiana sposobu użytkowania. Wyróżnienia podkreślają jeden kluczowy aspekt, ale każda z firm realizuje dodatkowo wiele innych rozwiązań dopasowanych do specyfiki firmy. Wszystkie informują klientów o swoim podejściu i sposobie działania. Komunikowanie realizowanych przez firmę rozwiązań zgodnych z GOZ jest ważnym elementem budowania marki i zwiększania konkurencyjności na rynku. Przy rosnącej proekologicznej świadomości klienta pozwala dotrzeć do nowej grupy odbiorców.

 

Z drugiej strony oferta oparta na GOZ może edukować klientów, ubogacając świadczone im usługi o dodatkową wartość. „Rozwiązania proekologiczne wiążą się często z koniecznością zmiany naszych nawyków, również nawyków naszych gości. Bywa, że goście Hotelu Kozi Gród są zdziwieni, dlaczego zmieniamy dotychczasowe sposoby działania. Taka sytuacja jest okazją do tego, aby wyjaśnić, jak nasze, nawet najdrobniejsze działania mogą wpłynąć na środowisko. Niektórzy to rozumieją i akceptują, ale są też tacy, którym przychodzi to trudniej” – wyjaśnia Ewa Rybak, specjalistka ds. marketingu Hotelu Kozi Gród.

 

Temat ważny nie tylko dla firm

 

Morze, szczególne walory naturalne i pamiątki kultury to istotne atrybuty Pomorza. Wejście biznesu i konsumentów na drogę w kierunku GOZ stwarza możliwość większej troski o bogactwo regionu i pełniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów. To jeden z powodów, dla których marszałek województwa pomorskiego objął patronatem honorowym konferencję „W kierunku GOZ – innowacje w turystyce Południowego Bałtyku”.

 

Konferencja jest częścią projektu współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. „Projektem CIRTOINNO zainteresowała się Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych i uznała konferencję za wydarzenie zgodne z celami swojego programu ONE Planet – Sustainable Tourism Programme. Jest to dla nas potwierdzenie aktualności tematu i dodatkowa motywacja do dzielenia się z polskimi firmami zdobytym w ramach projektu doświadczeniem” – wyjaśnia Michał Kwas z  Agencji Rozwoju Pomorza, kierownik projektu CIRTOINNO. „Na stronie projektu cirtoinno.eu zamieszczamy informacje, które są efektem pracy w międzynarodowym zespole z 4 krajów nadbałtyckich”. Opracowane w ramach projektu narzędzie pozwala firmom na weryfikację, czy i na ile realizowane przez nich działania biznesowe są zgodne z GOZ. Test dostępny jest na stronie projektu www.cirtoinno.eu/pl/test-goz-w-firmie/. Skorzystanie z narzędzia może być pierwszym krokiem w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

 

 
POWRÓT/WSTECZ