POWRÓT/WSTECZ
Po raz 50. wręczono Splendor Gedanensis

Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Po raz 50. wręczono Splendor Gedanensis

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyła się uroczysta gala, na której wręczono po raz pięćdziesiąty najważniejszej nagrody w dziedzinie kultury. Splendor Gedanensis przyznane zostały za dokonania twórcze i artystyczne w roku 2022. Laureatami jubileuszowej edycji zostali: dr Anna Sobecka – historyczka sztuki, prof. Andrzej Szadejko – kompozytor i dyrygent, i Wojciech Zmorzyński – kurator wystawy „Fangor. Poza obraz”. Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska otrzymały Bogumiła Soyka, Joanna Łepek i Alicja Soyka. Nagrodę Specjalną Splendor Gedanensis przyznano twórcom głośnego spektaklu „1989” Marcinowi Napiórkowskiemu, Katarzynie Szyngierze i Mirosławowi Wlekłemu. 

„Kultura przynosi wartości, ale i koi lęki, objawia nam prawdę o nas samych, czyni lepszymi, wrażliwszymi, bardziej otwartymi na innych, ale niekiedy boli, niepokoi, co wcale nie bywa złe. Łączy nas z przeszłością i łączy między sobą. (…) Zostawiajmy ślady, aby mogli iść po nich ci, którzy przyjdą po nas. Kultura to nasze wspólne dobro” – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Pierwszymi laureatami nagrody Splendor Gedanensis z roku 1973 roku byli Zbigniew Baturo – dyrektor Teatru Miniatura, Stefan Herman – skrzypek i pedagog, Wojciech Święcicki – dziennikarz i organizator Jarmarku Dominikańskiego, Jan Dramowicz – kierownik Miejskiego Domu Kultury na Oruni, Alfons Łosowski – rzeźbiarz, prof. Jerzy Stankiewicz – architekt, i Kazimierz Lelewicz – fotograf, który dokumentował zniszczenia Gdańska. 

Nagrody za 2022 rok otrzymali: 
dr Anna Sobecka – za książkę „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta” . Ta publikacja to swoiste śledztwo na temat gdańskich kolekcjonerów z XVII i XVIII wieku, interdyscyplinarne badania nad kulturą mieszczańską północnej Europy. Laureatka jest historyczką sztuki związaną z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, zajmuje się sztuką nowożytną – malarstwem, grafiką i rzemiosłem artystycznym.

Profesor Andrzej Szadejko – kompozytor, dyrygent, organista, organizator życia muzycznego, profesor akademii Muzycznej w Gdańsku otrzymał nagrodę za album „Musica Baltica 9 – Johann Daniel Pucklitz” oraz za wkład w promocję gdańskiego i pomorskiego dziedzictwa muzycznego, rozwój festiwalu Organy Plus i zakończenie trzyletniego międzynarodowego projektu budowy organów w kościele Najświętszej Marii Panny na Piaskach w Wilnie inspirowanych dziedzictwem osiemnastowiecznego budownictwa organowego w Gdańsku.

Wojciech Zmorzyński – muzealnik, kurator wystawy „Fangor. Poza obraz” zorganizowanej w oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, która stała się wydarzeniem kulturalnym w Polsce. Obejrzało tę ekspozycję ponad 60 tysięcy widzów, a niezwykła wnikliwość i staranność w pokazaniu wszechstronnego dorobku Wojciecha Fangora określiły styl i klasę tej wystawy. Pokazano na niej ponad sto obrazów i dziewięćdziesiąt rysunków artysty.
Mecenaskami Kultury Gdańska za 2022 rok zostały Bogumiła Soyka, Joanna Łepek i Alicja Soyka za finansowe wsparcie bardzo ważnej wystawy „Stocznia. Człowiek. Przemysł. Miasto” w Europejskim Centrum Solidarności – pierwszej znaczącej ekspozycji o historii państwowego przemysłu stoczniowego w Gdańsku.

Na wniosek Kapituły prezydent Aleksandra Dulkiewicz przyznała Nagrodę Specjalną. Otrzymali ją pomysłodawca spektaklu Marcin Napiórkowski i współscenarzysta Mirosław Wlekły oraz reżyserka Katarzyna Szyngiera za przedstawienie pt. „1989”. To znacząca nagroda dla ważnego wydarzenia, spektaklu, który cieszy się wielką popularnością wśród widzów w Gdańsku i Krakowie.

Muzycznie galę ozdobił zespół Trupa Trupa: Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk i Wojtek Juchniewicz – grupa muzyczna, która też była laureatami Splendorów za 2016 rok. Uroczystą galę prowadziła trzykrotna laureatka tej nagrody Dorota Kolak.
(ak)

Mirosław Wlekły, Katarzyna Szyngiera i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Wojciech Zmorzyński i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Dr Anna Sobecka

Prof. Andrzej Szadejko

 

Przedstawiciel Mecenasek Kultury: Bogumiły Soyki, Joanny Łepek i Alicji Soyki.

 

Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

 

POWRÓT/WSTECZ