POWRÓT/WSTECZ
Panie w oceanicznym biznesie WISTA Poland ma 30 lat i płynie całą naprzód 

Panie w oceanicznym biznesie
WISTA Poland ma 30 lat i płynie całą naprzód 

Panie należące do stowarzyszenia WISTA Poland we wrześniu obchodziły 30. rocznicę działalności w Polsce. Spotkanie pań działających w Stowarzyszeniu Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu, w skrócie: WISTA Poland, odbyło się 21 września br. pod patronatem Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz Wśród gości honorowych były dr Magdalena Adamowicz – posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr Dorota Lost-Siemińska – dyrektorka Wydziału Prawnego IMO, pani Nazli Selek z Turcji reprezentująca WISTA International, ExCo Memeber, oraz przedstawicielki WISTA ze Szwecji, Norwegii oraz Niemiec.

W transporcie morskim, logistyce i spedycji, portach i działalności brokerskiej, w obsłudze ruchu promowego i żeglugi pasażerskiej panie były zawsze obecne. Ich aktywność zawsze miała miejsce w światowej logistyce morskiej, w obsłudze księgowej i administracji portów, w zarządzaniu flotami, w stoczniach produkcyjnych i remontowych. Wiele z nich zajmuje stanowiska ministerialne, profesorskie, menedżerskie lub prowadzi własne firmy, świetnie znajdując się na rynku międzynarodowym. 

„Biorąc udział w konferencjach, targach, spotkaniach biznesowych i międzynarodowych projektach, panie coraz liczniej zaznaczały swoją obecność, tworzyły nową jakość relacji, wspierały się w działaniach biznesowych” – wspominała Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk, animatorka i założycielka WISTA Poland, dzisiaj prezydent tej organizacji w Polsce. 

To było dawno
„Z działalnością Women’s International Shipping and Trading Association (WISTA International) powstałej w 1974 roku w Polsce zapoznałyśmy się dokładnie 30 lat temu, a więc o 20 lat później. Działalność stowarzyszenia rozpoczęła się od spotkań pań pracujących w tej samej branży, lecz pochodzących z różnych krajów. Uczestnicząc w takim spotkaniu zaimponowało mi, że panie mówią jednym językiem, rozumieją się, potrafią podzielić się doświadczeniami” – mówi Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk, która zaraz zainicjowała ruch integracji Pań w Polsce z szeroko pojętej gospodarki morskiej, transportu, logistyki i handlu a także edukacji morskiej, ubezpieczeń aż po organizacje o charakterze morskim.

Przez lata działalności panie z WISTA Poland brały aktywnie udział w konferencjach międzynarodowych, przyczyniając się do wzmacniania wizerunku polskiego shippingu, a także w zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu przyjaźni. Same także organizowały konferencje, odwiedzały grupowo targi, ale co najważniejsze – brały aktywny w poznawaniu i rozumieniu środowiska morskiego i transportu. Panie są organizatorkami licznych spotkań poznawczych w portach, terminalach, stoczniach i firmach spedycyjnych, instytucjach związanych z gospodarką morską oraz zwykłych spotkań towarzyskich. 

Polki z WISTA Poland są dobrze rozpoznawalne w międzynarodowym biznesie morskim i transportowym Panie mówią o sobie zdrobniale „wiścianki”. Menedżerki i businesswoman z WISTA Poland mają silną pozycję w polskim biznesie morskim praktycznie we wszystkich branżach. Zostało to już dawno zauważone przez członków Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, który wspiera panie w promocji kobiet na różnych polach aktywności. Bo przecież bez kobiet nie byłaby branży morskiej 

Panie w globalnej logistyce morskiej
„Działamy w globalnej sieci kobiet pracujących w transporcie morskim i łączymy kobiety na stanowiskach kierowniczych, w zarządach portów i stoczni, operatorów statków i firmach wspierających działalność w transporcie morskim na całym świecie” – mówiła Nazli Selek, WISTA International, ExCo Memeber. 

Panie w transporcie morskim pracują nie tylko biurach. Coraz więcej pań pracuje na statkach. Dlatego ważne jest badanie kultury integracji w na statkach i przestrzegania kultury organizacji i równości płci. Jest to wspólne przedsięwzięcie WISTA International, Anglo Eastern, International Seafarers Welfare and Assistance Network (ISWAN) oraz ICS (International Chamber of Shipping). Na podstawie sondażu diagnostycznego opracowano drugi już „The Diversity Handbook”. 

Wykorzystując sondaż diagnostyczny, zbadano, w jaki sposób marynarze postrzegają dyskryminację i jak przejawia się ona na pokładach statków. Istotną wartością raportu jest to, że wnioski wyprowadzono w oparciu o osobiste doświadczenia ponad 1100 kobiet pracujących na statkach. W obszarze równego dostępu do stanowisk i równego traktowania jest lepiej, ale wciąż jest wiele do zrobienia. 

W sieci WISTA International działa około 4000 kobiet aktywnych we wszystkich branżach przemysłów morskich. Organizacja szybko rośnie, a oddziały WISTA działają w 56 krajach i tworzą sieć WISTA International. Panie z narodowych organizacji budują nie tylko regionalne sieci kontaktów, ale kreują nowe możliwości biznesowe i rozwijają relacje partnerskie między branżami gospodarki morskiej. Występują też z wieloma lokalnymi inicjatywami. Na tym polu wyróżnia się WISTA Norway. Panie z Norwegii podjęły bardzo ambitny program działania, gdy przed ponad rokiem wyszły z inicjatywą ‘40 by 30’ Pledge. 

„Program ‘40 na 30’ WISTA Norway polega na aktywnym zaangażowaniu biznesu morskiego w promowanie różnorodności w branży morskiej. Celem jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych w firmie związanych z gospodarką morską do 40% do 2030 roku. Ma to być jeden z istotnych mierników aktywności branży na rzecz zwiększenia różnorodności” – wyjaśnia Karolina Sutra Mevold z WISTA Norway.

Wiścianki w przemyśle, portach i na uniwersytetach
W WISTA Poland działają przedstawicielki biznesu portowego, żeglugowego i stoczniowego, z firm spedycyjnych i szeroko pojmowanych finansów i prawa, instytucji certyfikacyjnych oraz nauk prawnych i ekonomicznych. Wiścianki zaistniały w naszym kraju już w początkach lat 90. poprzedniego stulecia. Aktywność polskiego oddziału Wanda Dobrowolska rozwijała szczególnie intensywnie od pierwszej dekadzie tego wieku. 

„Nasze stowarzyszenie, przypomniała prezes Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk, WISTA Poland stawia za cel wspieranie kobiet pracujących w gospodarce morskiej, umożliwienie im nawiązania osobistych i profesjonalnych kontaktów, prezentowania swoich osiągnięć, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji.” 

„Spotkania pań są okazją do przybliżenia specyfiki różnych obszarów branży morskiej i wymiany doświadczeń, a także poznania warunków działania firm w szerszym kontekście funkcjonowania gospodarki czy planowania przestrzennego” – mówiła prezes WISTA Poland, informując o tematyce i miejscach spotkań w ostatnich latach. Były to między innymi spotkania w BCT, w PRS, na którym prezentowano pozaklasyfikacyjne wsparcie branży morskiej, oraz rozmowy z panem prezesem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki nt. sytuacji w spedycji międzynarodowej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z panią prezes w Stoczni Nauta i możliwość zwiedzenia stoczni, łącznie z wejściem na pokład pływającego doku i statku PŻM w remoncie. 

Inny wymiar mają spotkania na uczelniach oraz podczas konferencji, m.in. w Forum Gospodarki Morskiej. Prof. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG przedstawiła w czasie jednego ze spotkań istotę planowania przestrzennego i plan zagospodarowania polskich obszarów morskich. Członkinie WISTA Poland były również uczestniczkami seminarium z okazji stulecia Portu w Gdyni na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a także seminariów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Wsparcie młodych – wiściański narybek
Ważną części aktywności WISTA w Polsce jest wspieranie młodych naukowców, popularyzacja morza wśród młodzieży szkolnej oraz debaty nad rolą kobiet w gospodarce morskiej. W czasie jubileuszowego spotkania młodzi naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Politechniki Gdańskiej mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań. Ewa Pasiut z GUM mówiła o wpływie zakłóceń w morskich łańcuchach logistycznych na wymianę handlową między globalnymi rynkami. Klaudia Kowalewska z UG prezentowała zastosowanie technologii wodorowych w dekarbonizacji żeglugi i portów. 

O technologii projektowania rekonstrukcji drewnianego kutra rybackiego BK127 INTNESIVE przy wykorzystaniu programów komputerowych mówiła Olga Rozestwińska z PG. Zaproponowała ona przebudowanie jednostki na statek żaglowy z dwoma masztami. O aktywności kobiet na morzu mówiła Olga Wantuła z GUM, podkreślając, że kobiety stanowią wciąż niewielki udział stanu załóg statków. Pań marynarzy jest tylko 1,2%. „Szanse pań rosną, bowiem w 2026 r. zabraknąć może 96 tysięcy marynarzy” – mówiła Olga Rozestwińska, powołując się na badania BIMCO. 

Na temat zastosowania narzędzi informatycznych w transporcie morskim prezentację przygotowali Dominika Kaczerska i Krystian Kaczerski. Elementy łańcucha dostaw nie mogą obyć się bez narzędzi informatycznych, począwszy od obiegu dokumentów, poprzez przepływy płatności, ubezpieczenia, a skończywszy na śledzeniu statków, ładunków i zarządzaniu nimi. 

Przywództwo w damskim kostiumie
Ciekawą częścią spotkania była dyskusja ekspertek, kobiet sukcesu, w której wzięły udział: Dorota Lost-Siemieńska – dyrektorka Wydziału Prawnego IMO, prof. Dorota Pyć – kierowniczka katedry Prawa Morskiego UG, kpt. ż.w. Anna Wypych-Namiotko, Magdalena Jabłonowska – dyrektorka ds. bezpieczeństwa w Lotos Petrobalitic, i Dominika Werdecka-Latarska – szefowa Działu Malarskiego stoczni Conrad. 

W czasie dyskusji o tym, co wpływa na sukces kobiet, prowadzonej przez dr Agnieszkę Czarnecką, na pierwszy plan wysunęło się zagadnienie przywództwa w zarządzaniu i komunikacji z pracownikami, organizacji pracy i stylu zarządzania. „Rośnie rola mentora” – zauważyła Dominika Werdecka-Latarska. „Ważne jest łączenie wiedzy naukowej i praktyki” – podkreślała prof. Pyć. „Konieczna jest świadomość posiadanych kompetencji i wiedzy” – zauważyła kpt. Wypych-Namiotko. 
Były życzenia pomyślności i dalszego rozwoju od prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, europosłanki Magdaleny Adamowicz, kapitana Kuby Szymańskiego, sekretarza generalnego InterManager, Nazil Selek z WISTA International. Były łzy wzruszenia.
Miłym akcentem było wyróżnienie pań z najdłuższym stażem w WISTA Poland medalem z wizerunkiem kpt. ż.w. Danuty Walas-Kobylińskiej, pierwszej polskiej kapitan żeglugi wielkiej. Jest na nim data 18 maja – to data, kiedy panie działające w gospodarce morskiej obchodzą swój międzynarodowy dzień ustanowiony przez IMO. 

Wyróżnieni zostali studenci prezentujący swoje dokonania naukowe oraz uczniowie, którzy między innymi opisali, jak chronić środowisko morskie. Uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku Osowej wręczono dyplomy i podarunki za najciekawsze prace na temat ochrony środowiska morskiego. 

Wreszcie po konferencji był czas na obiad, na wspomnienia oraz rozmowy o przyszłości WISTA Poland. Jak podkreśliła prezes Wanda Dobrowolska, na najbliższy rok mają już w stowarzyszeniu wiele planów i nowych aktywności w tym utworzenie WISTA Poland Young. 
Jak widać, panie z WISTA Poland nie zwalniają i płyną cała naprzód. 
Marek Grzybowski

Fot. Andrzej Basista

 

Prof. Marek Grzybowski w rozmowie ze studentką, członkinią WISTY YOUNG.

Od lewej: prof. UG Dorota Pyć, Magdalena Adamowicz, Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk i Dorota Lost-Simińska.

Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk – prezes WISTY-Poland i Adam Meller – wiceprezes Petrobaltic.

Od lewej: Dorota Dwulit, Leokadia Drozdowska, Magdalena Adamowicz, posłanka do Europarlamentu, Anna Wypych-Namiotko i Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk.

Monika Sikora – People Manager, Stena Line Poland

Nazli Selek – WISTA International.

Od lewej: Dorota Lost-Simińska i Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk.

Od lewej: Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk, kapitan Kuba Szymański i Leokadia Drozdowska.

Magdalena Bulc – AHB Service i Dariusz Jellonek – Polski Związek Przedsiębiorców Żeglugowych.

 

 

 

POWRÓT/WSTECZ