POWRÓT/WSTECZ
Orzeł Samorządu 2024


Orzeł Samorządu 2024

Redakcja „Magazynu Pomorskiego” po raz czwarty organizuje plebiscyt dla czytelników Orzeł Samorządu, który odbywa się pod honorowym patronatem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego.
Plebiscyt na Orła Samorządu, czyli najlepszego samorządowca Pomorza, odbywa się na koniec kadencji samorządów w czterech kategoriach: najlepszy wójt, najlepszy burmistrz, najlepszy prezydent miasta, najlepszy starosta. 

Przy wyborze pod uwagę brane były takie kryteria jak: wkład i dokonania samorządowców w rozwój gminy, miasta czy powiatu, zaradność i efektywność w zdobywaniu funduszy unijnych, rozmiar i charakter inwestycji poczynionych w ostatnich czterech latach. Oceniany był także udział samorządowców w akcjach zdrowotnych i kreatywność w inicjowaniu imprez kulturalno-społecznych. Nie bez znaczenia w ocenie samorządowców jest ich zaangażowanie i otwartość na problemy swoich wyborców, kreatywność w prowadzeniu polityki lokalnej, a także dbałość o interesy lokalnych przedsiębiorców. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się w marcu 2024 w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku przy ul. Długiej 46. 


 

POWRÓT/WSTECZ