POWRÓT/WSTECZ
Mamy szczęście do ludzi

Witamy w świecie Kancelarii Wałdowska, Jakubiak, Radca Prawny i Adwokat, gdzie obsługa podmiotów gospodarczych to nasza specjalność, ale to klient stoi u nas zawsze na pierwszym miejscu. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem oraz pasją, aby świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie.


Jakie były inspiracje i początki Waszej Kancelarii? Opowiedzcie trochę o historii, jak to się zaczęło?
Magdalena Wałdowska: U  mnie osobiście pomysł na prawo wziął się od mojego dziadka, który był m.in. założycielem sądów we Włocławku i  w  Gdańsku. Już od młodzieńczych lat bywałam u  niego w  sądzie, i tam były moje początki z zapoznaniem się z salą sądową. Widziałam pracę sędziów i mogłam osobiście poczuć ten cały prawniczy anturaż. Myślę, że jest w tym dużo symboliki, ponieważ kiedy mój dziadek umierał, ja dokładnie wtedy dostałam się na prawo, nie wiedząc zupełnie, z czym się to wiąże, co mnie czeka. Kilka lat po aplikacji otworzyłam własną działalność.

Od samego początku obsługiwałam kilka sporych spółek, co pozwoliło mi na rozwinięcie działalności. Któregoś dnia zgłosił się do mnie jako aplikant Piotr, który po prostu zachwycił mnie swoją wiedzą, wykształceniem i już zdobytym doświadczeniem. W miarę upływu czasu postanowiłam, że przekształcimy moją jednoosobową działalność w spółkę, ponieważ byłam przekonana, że powinniśmy kancelarię poprowadzić wspólnie. Od 2012 roku prowadzimy ją razem, zresztą z  dużym sukcesem, ponieważ bardzo dobrze się uzupełniamy. Charakterologicznie jesteśmy różni – i  dobrze, ponieważ uważam, że to sprzyja zarówno w  rozwiązywaniu różnych problemów prawnych, jak i prowadzeniu spraw, a także w dzieleniu się klientami, ponieważ każdy klient ma inne oczekiwania w stosunku do opiekuna prawnego.

Nadmienię również, że po swoich studiach prawniczych pracowałam w Urzędzie Celnym, i w Ernst&Young w Departamencie Ceł i Podatków. To doświadczenie było dla mnie niezwykle ważne, otworzyło nam wiele nowych możliwości. Mogę powiedzieć, że prawo celne stało się moim „konikiem”. Sprawy celne są nadal bardzo niszowe i jest niewielu prawników, którzy specjalizują się w tym zakresie, a my możemy śmiało powiedzieć, że to jedna z naszych specjalizacji. To nasza wizytówka, którą możemy się pochwalić.

Piotr Jakubiak: Pierwsze studia prawnicze również skończyłem w Gdańsku. Następnie studiowałem także we Francji. Będąc w Stanach Zjednoczonych, miałem sposobność pracować w Wydziale Gospodarczym Polskiej Ambasady w Waszyngtonie. Po powrocie przez jakiś czas pracowałem w Warszawie w Ambasadzie Francji w Wydziale Handlowym. Postanowiłem jednak wrócić do Trójmiasta i rozpocząłem aplikację w Gdańsku. Choć mawia się, że nie ma przypadków, ja uważam, że jednak one są i często okazują się bardzo szczęśliwymi. I  tak trafiliśmy na siebie i  rozpoczęliśmy wspólne działanie i rozwój kancelarii. Na samym początku przez kilka lat mieliśmy swoją siedzibę w Gdyni, a od 2021 roku przenieśliśmy się do Gdańska.

Jesteśmy z Gdańska i dla nas była to dobra decyzja, pomogła nam na jeszczelepsze gospodarowanie czasem i wykorzystywanie go również na nasze, jak ważne przy każdej pracy, życie osobiste. Nie jest to zbyt oczywiste, że kancelarie partnerskie potrafią tak długo i nieprzerwanie wspólnie działać. Nam się udało i przez te kilkanaście lat stworzyliśmy bardzo dobry klimat do współpracy. Wiemy, czego od siebie możemy się spodziewać, zawsze możemy na siebie liczyć, na wzajemną pomoc i wsparcie. To z pewnością jest podwaliną dobrego zespołu, a co istotne, przekłada się to również na odbiór nas wśród klientów, a także naszego zespołu, naszych pracowników. Jest między nami po prostu dobra energia.

Jakie usługi oferuje kancelaria i  jakie kroki podejmujecie, aby zapewnić kompleksową obsługę prawną na każdym etapie współpracy z klientem?
Magdalena Wałdowska: Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, dlatego mamy bardzo różnych klientów. W 90% są to spółki prawa handlowego. Niemniej jednak wachlarz przedmiotu działalności tych spółek jest bardzo różnorodny. Niezależnie od tego, jak wcześniej wspomniałam, sprawy celne początkowo traktowaliśmy jako temat, który lubię i który mnie pasjonował. Natomiast już od kilku lat kładziemy bardzo duży nacisk na sprawy celne, widząc, jak zmienia się rynek, który wymusza na nas zainteresowanie sprawami celnymi, w tym także sprawami międzynarodowymi z uwzględnieniem spraw europejskich. Obsługujemy wielu klientów, którzy ściśle współpracują z podmiotami pozaunijnymi, np. z kapitałem chińskim. Identyfikujemy dużą różnorodność problemów związanych z taką współpracą, a  ta różnorodność właśnie powoduje, że nasza specjalizacja wykracza poza sprawy celne i dotyka spraw przewozowo-spedycyjnych, ale także karnych oraz cywilnych.

Piotr Jakubiak: Tak, oferujemy kompleksową obsługę prawną przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych, które są bardzo zróżnicowane. Na przykład, kiedy zajmujemy się sprawami celnymi, takimi jak rynek chiński o  wyjątkowej specyfice, niezbędne jest dokładne poznanie go, aby skutecznie rozwiązywać prawne problemy naszych klientów. Wymaga to często nietypowego podejścia do sprawy oraz dużej otwartości, aby móc właściwie podejść do różnorodnych tematów. Sprawy gospodarcze, którymi się zajmujemy, często wymagają myślenia nie tylko w kategoriach prawnych, ale także uwzględnienia aspektu biznesowego, co jest istotne dla naszych klientów. Co więcej, zabezpieczając stronę formalno-prawną naszych klientów, uwzględniamy również ich stronę biznesową. Nie jesteśmy dużą kancelarią, i wcale taką nie chcemy być, ponieważ dla nas ważny jest bezpośredni kontakt z klientem.

Ostatnio zauważamy również zmiany,, jeśli chodzi o  naszych klientów, na które wpływają sprawy globalne, światowe. Jeszcze niedawno sprawy do rozwiązania dotyczyły w dużej mierze klientów z rynku chińskiego, aktualnie jest coraz więcej klientów z Emiratów Arabskich,z Turcji, co pokazuje nam, że nie możemy się zatrzymać w miejscu. Musimy i chcemy być na bieżąco, co więcej, być kilka kroków do przodu. Pozwala nam to na ciągły rozwój i daje nam ciekawość, którą możemy zaspokajać dzięki zapotrzebowaniu rynku. Nie zawsze wiemy, co przyniesie nam kolejny tydzień, ale jesteśmy otwarci na wszechstronne rozwiązywanie nowych problemów.

Proszę podzielić się jakimś nietypowym przypadkiem, który pokazał, jak Wasze zaangażowanie i praktyka pomogły w rozwiązaniu danego problemu.
Magdalena Wałdowska: Jeden z  naszych klientów ma problem z  urzędem celnym, który z  ramienia Komisji Europejskiej przeprowadza kontrolę. Zauważamy, że przepisy unijne są w większości bardzo ogólne, co pozostawia duży obszar na ich interpretację. Dotyka to klientów, którzy opierają swoje biznesy wyłącznie na pozwoleniach wydawanych przez Komisję Europejską. Widzimy, że ta i  inne podobne sprawy pozwolą nam na kreowanie, a  może także lobbowanie w ramach Komisji Europejskiej na rzecz tworzenia ścieżki interpretacyjnej. Otwiera to przed nami nowe możliwości poznawania nowych ludzi i dowiadywania się, jak prowadzą swoje biznesy. Przykład Chin pokazał nam i zaskoczył nas swoim bardzo specyficznym sposobem prowadzenia działalności.

Z  naszej strony zaangażowaliśmy się bardzo mocno, chcąc poznać jak najwięcej również od strony chińskich zachowań i zwyczajów, które dla nich są niebywale znaczące w każdym detalu. Mogliśmy się dowiedzieć więcej dzięki szkoleniu, które zorganizowaliśmy u nas w kancelarii. Było ono przeprowadzone przez sinologów znających ich mentalność i  zachowania, również podczas spotkań i rozmów biznesowych. Musieliśmy się tego nauczyć. Było to dla nas cenne i bogate doświadczenie, które z pewnością wykorzystamy w  dalszej działalności. Nasze ponadstandardowe podejście zmusiło nas do znajdowania rozwiązań na pograniczu dochodzeniowo-śledczym. Współpraca z partnerami chińskimi często polega na konieczności ustalania stanu faktycznego w danej sprawie, popartego dokumentacją lub jej brakami, oraz identyfikacji osób powiązanych z  danym procesem gospodarczym, a  także niejednokrotnie samej lokalizacji danego towaru. Takie przykłady wspierają nasz samorozwój i dalsze dokształcanie w zakresie współpracy międzynarodowej, oczywiście z uwzględnieniem współpracy unijnej.

Piotr Jakubiak: Dodam jeszcze, że obsługa spraw z wątkiem międzynarodowym wymaga nie tylko znajomości prawa polskiego, europejskiego czy prawa danego kraju pozaunijnego, ale również zapoznania się z mentalnością klienta i specyfiką prowadzenia biznesu. Jest to wręcz oczywiste i zrozumiałe, jednak dla naszych klientów płynie z tego bardzo istotna korzyść. Przede wszystkim oszczędność czasu, a po drugie, nie każdy ma potrzebę czy umiejętność otwierania się w sferze pozabiznesowej czy pozaprawnej na klienta zagranicznego, dlatego wspieramy w tym zakresie i działamy dla dobra klienta.

Jakie cechy i podejście wyróżniają Kancelarię Wałdowska Jakubiak na rynku, odróżniając ją od innych kancelarii prawnych?
Magdalena Wałdowska: Przede wszystkim nie tworzymy barier między nami a  naszymi klientami. Naszym celem nie jest występowanie jako prawnik ex cathedra, lecz jako prawnik partner. Nasi klienci widzą, że mogą do nas przyjść i zostaną wysłuchani, zawsze znajdziemy dla nich czas. Nasze zaangażowanie polega na bardzo indywidualnym podejściu do każdego, a nie na przyjmowaniu kolejnego klienta z ulicy, którego trzeba obsłużyć. Dzięki temu mamy klientów, którzy nie tylko są zadowoleni, ale również nas po prostu lubią. Czerpiemy satysfakcję z tego, co robimy, i jesteśmy spełnieni. W naszej kancelarii również nasi pracownicy czują się dobrze. Stworzyliśmy dobry zespół.
Mogę śmiało powiedzieć, że mamy szczęście do ludzi.

Piotr Jakubiak: Niezwykle istotnym jest dla nas bezpośredni kontakt z klientem. Bardzo zależy nam na tym, aby nasi klienci czuli się z nami komfortowo, tak jak my dobrze czujemy się w  ich towarzystwie. Ta relacja serdeczności buduje więź, dzięki której nasza współpraca staje się naturalna. Nie ma sztucznych barier, które formalizują kontakty, a co za tym idzie, współpracę. Stawiamy na partnerstwo.

Jaki jest obraz przyszłości kancelarii w kontekście zmieniającego się świata, rozwoju usług prawnych i wsparcia dla klientów?
Magdalena Wałdowska: Dostrzegamy zmieniający się rynek, coraz bardziej nowoczesny, na przykład w zakresie używania sztucznej inteligencji. Niektórzy z  naszych klientów już dziś przysyłają nam do weryfikacji swoje pisma przygotowane przez AI. Potrzebują one weryfikacji, nie ze względu na jakąkolwiek ułomność zastosowania tego narzędzia, ale na odpowiednie przygotowanie pytań i założeń przez klienta, które mogą być błędne lub niedopracowane. To powoduje, że odpowiedzi od sztucznej inteligencji są jedynie algorytmem na zadane pytania, a w prawie doprecyzowanie i szczegółowość są niezbędne. Jako narzędzie pomocnicze do świadczenia usług, np. do podsumowywania czy redagowania wiadomości e-mail, jak najbardziej nie wykluczamy takiego zastosowania. Może to zaoszczędzić sporo czasu.

Piotr Jakubiak: Rynek prawniczy i jego funkcjonowanie w przyszłości zaczynają się zmieniać. Pojawia się sztuczna inteligencja, która u niektórych budzi obawy, a inni upatrują w niej różnego rodzaju szanse. Oczywiście będą pewnego rodzaju unowocześnienia, czy też automatyzacje pewnych procesów. Uważam, że to tylko algorytm, ale żeby coś miało charakter indywidualny, potrzebny do tego jest i będzie człowiek oraz jego inwencja. Widzimy, jak wiele osób w dzisiejszym świecie szuka rozwiązań i porady prawnej w internecie. To funkcjonuje, a kolejnym rozwiązaniem jest sztuczna inteligencja. Niemniej
jednak nie zastąpi ona człowieka. Nasza najbliższa przyszłość to przede wszystkim otwarcie oddziału kancelarii w Łomży, oprócz już funkcjonującego dodatkowego biura obsługi księgowej i doradztwa podatkowego oraz kadrowego w Gdyni. Dostrzegamy spory potencjał w  byłych miastach wojewódzkich. Ja osobiście jestem rodzinnie powiązany z Łomżą, więc będzie to nasz pierwszy kierunek rozwoju kolejnego oddziału naszej kancelarii. Myślimy również o rejonie Białej Podlaskiej. Od wakacji wzmacniamy działania marketingowe, aby po wakacjach rozpocząć działania.

Na zakończenie w kilku słowach, wspólnie…

Magdalena Wałdowska, Piotr Jakubiak: Głównie zajmujemy się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jednak dla nas najważniejsi są nasi klienci. Jeśli mają jakiekolwiek problemy ze swojej osobistej strony, również pomagamy je rozwiązać. Każdy klient dla nas jest ważny i chcemy, aby czuł się zaopiekowany. Naszym zadaniem jest aktywne wsparcie, które nie kończy
się na rozwiązaniu problemu. Jesteśmy z naszymi klientami w ich zmianach, i mamy nadzieję, że daje im to poczucie bezpieczeństwa.

Dziękuję za rozmowę.

Zdzisława Mochnacz

 

POWRÓT/WSTECZ