POWRÓT/WSTECZ
Konkurs o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka rozpoczęty

Pod patronatem „Magazynu Pomorskiego”
Konkurs o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka rozpoczęty

Ruszyła 27. edycja konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, który w całości jest skierowany do pomorskich organizacji pozarządowych. „Nagroda promuje postawy prospołeczne i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, a sama gala jest od lat największym świętem III sektora w naszym województwie” – mówi Jerzy Boczoń, prezes Fundacji RC, organizator konkursu.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji RC w 1994 roku przez ówczesnego Wojewodę Gdańskiego Macieja Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi jego imię. Od 1999 r. jest to trofeum wręczane laureatom wspólnie przez Wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. To było pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju jako przykład uznania i pochwały dla działań organizacji pozarządowych w formie nagrody na szczeblu regionalnym.

Aplikować może każda organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Do nagrody każdy nominuje się sam, wypełniając odpowiedni wniosek i przesyłając go mailem na wskazany adres do 5 listopada, do godz. 18.00. Laureaci nagrody z poprzednich lat mogą ponownie wystartować po upływie dwóch lat od poprzedniej wygranej.

Zgłoszenia można składać w siedmiu kategoriach:
●    pomoc społeczna
●    ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
●    kultura
●    edukacja
●    społeczeństwo obywatelskie
●    współpraca międzynarodowa
●    debiut roku – do ubiegania się o nagrodę w tej kategorii „Debiut” uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia.

Kapituła Konkursu składa się z  dwóch przedstawicieli wojewody pomorskiego, dwóch przedstawicieli marszałka województwa pomorskiego, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, laureatów z poprzedniego roku, przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciela Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciela Fundacji RC. Pracom Kapituły Konkursu przewodniczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego.

Organizacja powinna być inspiracją dla innych, stawiać na innowacyjne działania i niesztampowe rozwiązania. Kapituła przygląda się wiarygodności i oryginalności inicjatyw podejmowanych przez organizację, czy ma ona świeże podejście do sprawy, które odpowiada jej charakterowi. Ważna jest też trwałość, powtarzalność działań oraz współpraca z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego. Nagroda dotyczy całokształtu działalności organizacji na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie ekologii oraz za integrowanie i włączanie wolontariuszy i społeczności lokalnej.

Partnerzy konkursu: Wojewoda Pomorski, Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Narodowy Instytut Wolności, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, Europejskie Centrum Solidarności i Fundacja RC. 

http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/


 

POWRÓT/WSTECZ