POWRÓT/WSTECZ
Jubileusz 30 lat Nadbałtyckiego Centrum Kultury

Fot. Jan Rusek

 

Jubileusz 30 lat Nadbałtyckiego Centrum Kultury

Trzydzieści lat temu w czasie konferencji ministrów kultury krajów nadbałtyckich ogłoszono powołanie w Gdańsku Nadbałtyckie Centrum Kultury, które znalazło Siedzibą instytucji został Ratusz Staromiejski, w którym wcześniejszej działał Wojewódzki Ośrodek Kultury. NCK miał i ma promować kulturę Pomorza i krajów bałtyckich. Powołano również sekretariat ArtBaltica – organizacji bałtyckich ministrów kultury, który przez sześć lat był prowadzony przez NCK.

Od 18 lat dyrektorem NCK jest Larry Ugwu, który z okazji jubileuszu instytucji przypomniał swoich poprzedników: Tomasza Bedyńskiego, Macieja Nowaka, Adama Hlebowicza, Arama Rybickiego. Podkreślił również, że kultura trzydzieści lat temu była ważnym narzędziem do integracji, promowania różnorodności i oswajania nas z zachodnimi wartościami. Dziś po wielu międzynarodowych, międzybałtyckich projektach, niezliczonej ilości spotkań, konferencji i festiwali możemy pochwalić się sukcesami nie tylko w budowaniu polityki kulturalnej regionu, ale i Europy – dodał.

Nadbałtyckie Centrum Kultury miało nawiązywać współpracę w tworzeniu wspólnej polityki kulturalnej regionu Morza Bałtyckiego. W ciągu trzydziestu lat ta ważna instytucja kultury przeprowadziła bardzo wiele udanych projektów z państwami bałtyckimi, m.in. Festiwal „Dźwięki Północy”, projekt ArtLine, w którym 14 instytucji kultury z pięciu krajów nadbałtyckich tworzyło platformę kulturalnej współpracy, szukając inspiracji z wykorzystaniem nowych technologii. Także w projekcie „Memory of Water” NCK promował artystów, a eksperci zastanawiali się nad przestrzenią tzw. Młodego Miasta w Gdańsku. Znaczącą rangę miały też Bałtyckie Spotkania Ilustratorów. Tych działań było bez liku. Wspólne konferencje, spotkania, festiwale utrwalały termin „tożsamość bałtycka”. Działania NCK to była i jest stała wymiana wartości, wiedzy i praktyk – realne wpływanie na zjawiska kulturalne i międzynarodowe. 

Nadbałtyckie Centrum Kultury to instytucja Samorządu Województwa Pomorskiego, która pielęgnuje też działania regionalne, stąd tak ważna jest tradycja kulturowa kaszubska, kociewska, żuławska czy powiślańska. Pracownicy NCK podróżują z oryginalnym programami po regionie i podpowiadają, jak promować wydarzenia kulturalne w mniejszych ośrodkach. W Trójmieście od 2006 roku odbywa się wyjątkowy w skali kraju Festiwal Metropolia jest Okey. W Gdyni w 2005 roku zapoczątkowany został Festiwal Kultur „Okno na Świat”, w Sopocie w 2011 roku NCK prezentowało pomorską kulturę podczas Otwartego Kurortu Kultury – kulturalnych obchodów Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ważnym miejscem w działaniach NCK jest Centrum św. Jana, szczególne miejsce na mapie Gdańska. Powstało ono w 1995 roku w wyniku porozumienia między Nadbałtyckim Centrum Kultury a Archidiecezją Gdańską, która jest właścicielem kościoła św. Jana W wyniku zawartych porozumień Centrum św. Jana odbudowywało bardzo zniszczony po II wojnie światowej obiekt, w którym w tej chwili poza działaniami religijnymi odbywają się koncerty, wystawy, spektakle teatralne. Tam też odbył się ostatni jubileuszowy akcent obchodów 30-lecia NCK – koncert Leszka Możdżera. Znakomity artysta wykonał m.in. kompozycję własną, która powstała na zamówienie NCK. Był to utwór na organy, chór i fortepian „Zjawienie Emilki” do tekstu Jana Pawła Woronicza. Koncert poprzedziło wręczenie pracownikom NCK wielu nagród i dyplomów przyznanych przez władze samorządowe Pomorza. 

Regionalność, lokalność, międzykulturowość i programy międzynarodowe to dzisiaj główne filary funkcjonowania tej instytucji. Z okazji jubileuszu życzmy wszystkim pracownikom Nadbałtyckiego Centrum Kultury dalszych inicjatyw w rozwijaniu różnorodności kulturowej naszego regionu.

(ak) 

 

Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego (z prawej) i Larry Ugwu, dyrektor NCK.

 

POWRÓT/WSTECZ