POWRÓT/WSTECZ
Interizon wyróżniony

 

Interizon uzyskał ten prestiżowy status jako jedyny klaster z Pomorza. Oznacza to, że jest to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Krajowe Klastry Kluczowe są identyfikowane na poziomie krajowym m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.


Pomorski Klaster ICT Interizon został utworzony w 2009 roku, obecnie skupia sto pięćdziesiąt podmiotów. Do klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki.

POWRÓT/WSTECZ