POWRÓT/WSTECZ
Grupa Trans Polonia – Orzeł Pomorski Ambasador Polskiej Gospodarki

Grupa Trans Polonia – Orzeł Pomorski Ambasador Polskiej Gospodarki

Statuetkę i dyplom odebrał prezes Dariusz Cegielski.
Laudację wygłosiła Ewa Walczak, humanistka, aktorka scen muzycznych, w tym Teatru Muzycznego.

Grupa Trans Polonia jest międzynarodowym operatorem transportowo-logistycznym, świadczącym usługi w zakresie transportu płynnych środków chemicznych, płynnych mas bitumicznych, płynnych produktów spożywczych. Grupa działa na terenie całej Europy, prowadząc zarządzanie operacyjne z biura w Tczewie. Posiada przedstawicielstwa handlowe na terenie Beneluksu, Francji, Niemczech oraz w Hiszpanii. Międzynarodowy zespół pracowników Grupy Kapitałowej Trans Polonia składa się ze specjalistów, których kompetencje wynikają z odbytych szkoleń potwierdzonych certyfikatami oraz wieloletnim doświadczeniem związanym z obsługą największych instalacji petrochemicznych.

Foto podczas Gali - Fot. Piotr Żagiell Photography / Fot. Andrzej Basista / Fot. Ryszard Dmowski / Fot. Jerzy Uklejewski

 

POWRÓT/WSTECZ