POWRÓT/WSTECZ
Gdański Klub Soroptimist International świętował ćwierćwiecze

foto. W konferencji z okazji 25-lecia założenia klubu, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim, udział wzięły soroptymistki z Europy, Izraela, Japonii i Polski. Gospodarzem
z UG byli: prof. dr hab. Anna Machnikowska, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz ówczesny kanclerz UG Ryszard Stasiak. Gościem honorowym była Danuta Wałęsa.

 

Gdański Klub Soroptimist International świętował ćwierćwiecze

To wyjątkowy rok, bowiem przypada w nim 100-lecie Międzynarodowej Organizacji Kobiecej Soroptimist International, 30-lecie Unii Klubów Polskich Soroptimist International oraz 25-lecie Pierwszego Klubu Soroptimist International w Gdańsku.

Kobiety, które w 1921 roku w Kalifornii założyły Międzynarodową Organizacją Kobiecą Soroptimist International, nie przewidywały pewnie, że po 100 latach na każdym kontynencie będą działały kobiece kluby w duchu służebności społeczeństwom, dla dobra publicznego w sferze socjalnej i obywatelskiej, a przede wszystkim zabiegające o poprawę statusu kobiet.

Dziś ta globalna organizacja funkcjonuje w strukturze pięciu federacji. Są to – Amerykańska Federacja Soroptimist International (SI), Federacja Europejska SI, Federacja Wielkiej Brytanii i Irlandii SI, Federacja Południowego i Zachodniego Pacyfiku SI i Federacja Afryki SI. Federacja liczy około 91 tysięcy członkiń w 126 krajach i ma status konsultanta przy ONZ i Radzie Europy. W skład federacji wchodzą unie, w skład unii wchodzą kluby. We wszystkich federacjach formy działalności soroptymistycznej skupiają się przede wszystkim na rozwoju świadomości społecznej (AWARENESS), obronie przed wszelką niesprawiedliwością (ADVOCACY) oraz na działaniach skutecznie służących ludziom (ACTION).

W Europie, organizacja już pod nazwą Soroptimist International (sorores optima – ‘najlepsza z sióstr’) zaistniała w 1924 roku. O Susan Noel – założycielce i lekarce – śmiało można powiedzieć, że była jedną z pierwszych lekarek chirurgów plastycznych, która pomagała ofiarom I wojny światowej. Była też założycielką Federacji Europejskiej w 1930 roku.

Powstanie soroptymizmu w Polsce (dzięki Danucie Piontek) okazało się ważne dla soroptymizmu światowego. Warto przypomnieć, że pierwszą podróżą zagraniczną Lynn Dunning, Amerykanka, prezydentka światowej organizacji SI, odbyła w roku 2006 do Polski. Odwiedziła wtedy Gdański Klub SI. Jej wizyta w Gdańsku nie była przypadkowa. Oceniła bowiem, że to miejsce ma szczególne znaczenie w historii Europy, a zarazem i soroptymizmu, gdyż dzięki wydarzeniom w naszym mieście w latach 80. działalność SI mogła zaistnieć też w innych krajach postkomunistycznych.

Gdański Klub realizuje przede wszystkim projekty wspierające rozwój kobiet, edukację, zdrowie i ekologię. Celem klubu jest podnoszenie kompetencji i podpowiadanie działań w pozyskiwaniu dodatkowych umiejętności kobiet, by mogły one zdobywać nowe zatrudnienie. Ważnymi problemami są też zwalczanie przemocy wobec kobiet, poprawa ich zdrowia i jakości życia. Klub funduje stypendia, wspiera udział kobiet w międzynarodowych projektach, pomaga w zakupie sprzętu medycznego i pomocy szkolnych. Gdańskie soroptymistki uruchomiły w 2011 roku program grantowy Bank Ambitnych Kobiet, z którego mogą korzystać utalentowane beneficjentki, angażujące się w różne inicjatywy i rozwijające swoje talenty i pasje. Pierwszy Klub SI w Gdańsku docenia też wyjątkowe osobowości wśród trójmiejskich kobiet, nadając im honorowy tytuł Lady Soroptimist. Są to kobiety, które wnoszą istotny wkład w życie społeczne, kulturalne i naukowe, często osiągające międzynarodowe uznanie. Są to zawsze kobiety wielkich pasji. Honorowy tytuł (chronologicznie) uzyskały panie: Marzanna Sienkiewicz – malarka, profesor Anna Podhajska, profesor Katarzyna Popowa-Zydroń – pianistka, Lucyna Legut – aktorka i pisarka, Dorota Kolak – aktorka, Danuta Wałęsa, Magdalena Grzebałkowska – pisarka, Joanna Bagniewska – zoolożka, naukowczyni i popularyzatorka nauki.

W ciągu 25 lat soroptymistki z Gdańska zrealizowały około 100 projektów. Nie sposób wymienić wszystkich. „Magazyn Pomorski” często informował swych czytelników o dokonaniach gdańskiego klubu, a wielu z państwa, było sponsorami tych działań i uczestnikami ambitnych przedsięwzięć! Dzięki dobroczynnym spektaklom takim jak „Danuta W.” (z Krystyną Jandą), „Jak wam się podoba” (w reżyserii Krystyny Jandy, w Teatrze Szekspirowskim), monodram „Judy” w Teatrze Muzycznym, „Let’s Dance, Sofia” (monodram Doroty Landowskiej w Teatrze Szekspirowskim), cyklicznym koncertom kolęd (w Hotelu Radisson Blue, w kościele św. Jana i w Ratuszu Staromiejskim), koncertu Krystyny Tkacz „W drodze pod wiatr” w Teatrze Muzycznym, koncertu „Wieczór z muzyką Bacewicz” (w wykonaniu Jagi Klimaszewskiej i Mateusza Rettnera) – udaje się soroptymistkom zdobywać środki na realizację działań statutowych.

Z dziennikarskiego obowiązku i przyjemności zaprezentowania ostatnich pomocowych projektów wymieńmy jeszcze: wsparcie adaptacji Pracowni Art-Garaż w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Uśnicach, Projekt KOSMOS Ada Lovelace Projekt – STEM for girls, wspierający dziewczynki w rozwoju kompetencji na polu nauki, technologii, inżynierii i matematyki, projekt „Siłaczki” – polskie soroptymistki były mecenasem pierwszego filmu o polskich sufrażystkach. Pierwszy Klub SI w Gdańsku sfinansował dzięki grantowi przyznanemu przez Federację Europejską czesne za studia medyczne Laury Makena z Kenii. Zrealizował także, przy wsparciu Fundacji Kulczyk Foundation, adaptację pokoju rekreacyjno-edukacyjnego dla dzieci matek osadzonych w Zakładzie Karnym w Grudziądzu, jak również świetlicę dla matek z dziećmi w Ośrodku MONAR MARKOT w Gdańsku. Kobiety z tego ośrodka korzystają także z pomocy prawnej członkini gdańskiego klubu SI. Inna członkini klubu, lekarka ginekolog-położnik Janina Ratnicka, prowadziła badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych dla bezdomnych kobiet z MONAR MARKOT. Gdańskie soroptymistki sfinansowały plac zabaw dla dzieci z sierocińca „Window for Live” w Masindi (Uganda), zorganizowały tam mobilne kino dla dzieci i warsztaty malarskie dla dzieci w sierocińcu Kasisi w Zambii, biblioteczkę dla dzieci w szpitalu Katondwe w Zambii oraz sfinansowały zakup leków dla sierocińca Kassisi i szpitala misyjnego w Zambii. Od wielu lat wspierają Dom Dziecka w Grudziądzu (wycieczki dla dzieci i młodzieży do Trójmiasta, paczki i bony świąteczne), pomagają w usamodzielnianiu się pełnoletnim dziewczętom opuszczającym Dom Dziecka (poprzez pomoc w remoncie mieszkań, które dziewczęta otrzymują z zasobów miejskich). 

Soroptymistki nie pozostają obojętne na działania proekologiczne. Wspólnie z członkiniami klubów z Niemiec i Japonii, w ramach międzynarodowego projektu „Let's Go Green”, posadziły drzewa na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Panie biorą udział w światowym projekcie Orange The World – razem przeciwko przemocy wobec kobiet. Organizują spotkania z autorkami książek, niektóre z nich są stypendystkami Banku Ambitnych Kobiet. Książka Karoliny Sulej „Rzeczy osobiste” była nominowana do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Gdańskie soroptymistki wraz ze Stowarzyszeniem Różowy Motyl dofinansowały zakup czepka onkologicznego zapobiegającego utracie włosów podczas chemioterapii. Sfinansowały wyposażenie (meble, dekoracje) sali jednodniowego pobytu dla osób odczulanych w Klinice Alergologii i Pneumonologii w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. Ofiarowały rzutnik i laptop na potrzeby dzieci i młodzieży przebywającej w Klinice Psychiatrii UCK. Z kolei Mały Diabetyk to projekt wspierany i współorganizowany przez Pierwszy Klub w Gdańsku SI. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu organizacyjno-finansowemu przez kolejny rok będą organizowane konsultacje i wydarzenia specjalne dla rodziców dzieci chorujących na cukrzycę t1. Na koniec wydarzenie ostatnich dni – wsparcie międzynarodowego festiwalu promującego twórczość kompozytorek – „Kobiety w muzyce / Women in Music”.

I choć trudno w to uwierzyć, nie zostały wymienione wszystkie projekty zrealizowane w ciągu 25 lat działania Pierwszego Klubu SI w Gdańsku.

Działania gdańskich soroptymistek zostały dostrzeżone przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznano klubowi Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego przeznaczoną dla wzorcowo działających organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. 

W pierwszej edycji nagrody dla organizacji społecznej przyznawanej przez nasz Magazyn Pomorski również nagrodził Orłem Pomorskim Pierwszy Klub Soroptimist International w Gdańsku!

Jak prężnie i skuteczne działają polskie kluby zrzeszone w Unii Klubów Polskich świadczy fakt, że prezydentką Federacji Europejskiej w kadencji 2020–2021 po raz pierwszy w historii została Polka Anna Wszelaczyńska. Jej kadencja przypadła w bardzo trudnym okresie pandemii. Polskie soroptymistki nie zatrzymały się w swych działaniach, a prezydentka Unii Klubów Polskich – Karina Mostowik otrzymała specjalne podziękowania z Federacji Europejskiej.

„Magazyn Pomorski” gratuluje soroptymistkom z całego świata, a w szczególności gdańskim paniom. Życzymy dalszych wspaniałych pomysłów i sił przy kolejnych realizacjach projektów, a także życzliwych i wrażliwych sponsorów! 

Soroptymistki to naprawdę dzielne kobiety niosące skuteczną pomoc. Warto im pomagać i wspierać finansowo. Liczymy na Państwa wrażliwość i hojność. 

   

 

Na fotelu Maria Banaszak – prezydent klubu, stoją (od lewej): Jolanta Socha – sekretarz, Ewa
Markowska – wiceprezydent, Magda Koprowska – skarbnik, i Elżbieta Latocha – dyrektorka
programowa.

Członkini klubu, lekarka ginekolog-położnik Janina Ratnicka prowadziła badania profilaktyczne
w kierunku chorób nowotworowych dla bezdomnych kobiet z MONAR MARKOT.

Sadzenie drzew na campusie Uniwersytetu Gdańskiego. Tu Magda Szkarłat, ówczesna prezydentka klubu.

Przedstawicielka Federacji Europejskiej Soroptimist INTERNATIONAL Elke Schildberg (po lewej) odczytuje
dokument, na podstawie którego Pierwszy Klub Soroptimist INTERNATIONAL w Gdańsku, został przyjęty
w struktury Federacji Europejskiej. Na zdjęciu (w środku) z pierwszą prezydent Klubu Teresą Tymułą).

 

Gdańskie soroptymistki.


Klub gdański bierze udział w światowym projekcie ORANGE the WORLD w walce z przemocą wobec kobiet.
W listopadzie obiekty miejskie na całym świecie, aby zwrócić uwagę na problem, są podświetlane na
pomarańczowo. W ubiegłym roku w Gdańsku most koło Galerii Bałtyckiej rozświetlił noc na pomarańczowo!

Klub wspiera walkę z rakiem piersi.

Sadzenie drzew przez soroptymistki z Japonii, Niemiec, Polski i prezydenta Pawła Adamowicza.

20 lecie klubu. Stoją od lewej - Maria Banaszak, Laura Makena, ówczesna prezydentka Katarzyna Piszczako-
Pałasz, Justyna Fox- prowadząca projekt „Studia dla Laury”, wręczają studentce medycyny Laurze Makena
czek na opłacenie kolejnych dwóch lat studiów. Dalej Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Teresa Tymuła.

Wręczenie Pierwszemu Klubowi Soroptimist INTERNATIONAL w Gdańsku
nagrody Magazynu Pomorskiego w kategorii organizacja społeczna!

 

Fot. materiały prasowe

POWRÓT/WSTECZ