POWRÓT/WSTECZ
Forum Gospodarki Morskiej

 

Forum jest kontynuacją Międzynarodowego Forum Gospodarczego organizowanego w Gdyni od 2001 roku, które zyskało już uznanie oraz rangę jednego z najważniejszych wydarzeń o charakterze ekonomiczno-gospodarczym w naszym regionie. Forum Gospodarki Morskiej to jednak nowy projekt.


„Tegoroczna edycja Forum przyjęła nie tylko nową nazwę, została zmieniona i unowocześniona formuła konferencji, spotkań i warsztatów. Pozwoliła skoncentrować się na zagadnieniach praktycznych istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki morskiej i portów bałtyckich. Misją tegorocznego Forum jest nie tylko tworzenie wspólnych poglądów, ale też szerokie propagowanie gospodarki morskiej” – powiedział Sławomir Kalicki, lider Forum, prezes Zarządu Grupa Firm Inter Marine.


Tematem przewodnim Forum był „Rozwój polskiej gospodarki morskiej na tle globalnej sytuacji ekonomicznej”. Nawiązuje on do wyzwań i perspektyw dla coraz bardziej liczącej się dla Polski branży morskiej przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań na rynkach światowych.

„Debatując na temat polskiej gospodarki morskiej, trzeba mieć na uwadze założenia zawarte w »Polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)«. Dokument ten został przyjęty w marcu bieżącego roku i ma na celu usystematyzowanie priorytetów oraz działań naszego kraju w tym obszarze. Głównym celem strategicznym tej polityki jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB, a także zwiększenie w nim zatrudnienia. I nie można zapominać, że polska gospodarka morska jest bardzo istotną częścią gospodarki narodowej” – powiedziała obecna na Forum Dorota Pyć, podsekretarz stanu ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

 

DSC 3751


We wspomnianym dokumencie zwraca się uwagę przede wszystkim na wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego, zapewnienie bezpieczeństwa morskiego.


O osiągnięciach polskiego przemysłu okrętowego w ostatnim roku mówił Jerzy Czuczman, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Stwierdził, że polskie stocznie mają podpisane kontrakty na budowę do 2017 roku kilkudziesięciu statków i są to głównie promy i specjalistyczne jednostki np. do obsługi platform wiertniczych w budowie, których polskie stocznie specjalizują się.


Dyrektor Jadwiga Sztelwander-Zięba z grupy projektowej Deltamarin oceniła, że obecnie Trójmiasto jest znaczącym dla Europy zagłębiem projektowym w zakresie budownictwa okrętowego. Jest wiele firm projektowych i tych dużych, i małych realizujących ciekawe projekty.

„Przemysł okrętowy w Polsce rozwija się szybciej niż pozostałe dziedziny polskiej gospodarki, jesteśmy przez to konkurencyjni w świecie. Jakość naszych produktów i usług jest na wysokim światowym poziomie” – stwierdził Stanisław Szultka, dyrektor Obszaru Badawczego IBnGR.


Robert Ruszkowski z Vistal Gdynia zwrócił uwagę, że o sile przemysłu morskiego nie decydują tylko stocznie, które dają nam produkt finalny w postaci statku. Znaczący udział w tym produkcie mają małe firmy, przedsiębiorstwa kooperujące ze stoczniami, dostawcy wyposażenia okrętowego. W ciągu ostatnich lat firmy te zbudowały kilka znaczących inwestycji przemysłowych.


Ważnym i uroczystym momentem Forum było rozdanie nagród Innowacyjna Gospodarka Morska przyznawanych przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe.
„Nagrody te są wyrazem docenienie zasług i osiągnięć firm, osób i przedsięwzięć z branży morskiej oraz mają zwrócić uwagę na bardzo dobrą kondycję polskiego przemysłu okrętowego. Jest wiele powodów, by przyznawać i wręczać nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska. Budowanych jest coraz więcej statków i produktów, które zasługują na wyróżnienie. Nie tylko budujemy, stajemy się również znaczącym regionem w zakresie projektowania jednostek pływających” – powiedział Piotr Soyka, prezes Remontowa Holding, inicjator tych nagród.


Nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska przyznano w trzech kategoriach. W kategorii osobowość wyróżniono Jerzego Litwina – dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – za wieloletnią działalność na rzecz gospodarki morskiej i wystawę „Statki. Nasza pasja”, z którą można zapoznać się w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku. W kategorii produkt nagroda przypadła spółce Salt Ship Design za opracowanie projektu specjalistycznego statku. W kategorii przedsięwzięcie organizacyjne nagroda trafiła do Gdańskiej Stoczni Remontowa za przeprowadzenie licznych projektów przebudowy jednostek typu FPSO i FSO.
„Przyznana nagroda jest dla mnie niezwykłym wyróżnieniem – to znacząca dla mnie nagroda zawodowa, bardzo osobista. Cieszę się, że tyle lat poświęcone okrętownictwu zostało zauważone przez tak ważne środowisko okrętowców. Zauważono historyka okrętownictwa, który obserwuje postępy w polskim budownictwie okrętowym i dokumentuje to, co tworzy polski przemysł okrętowy. Cieszę się, że wybrałem zawód okrętowca i że w pięćdziesięciopięcioleciu naszego muzeum dostałem tak ważną nagrodę” – powiedział „Magazynowi Pomorskiemu” Jerzy Litwin, dyrektor NMM w Gdańsku.

 

DSC 3780

 

Tekst i zdjęcia: Jerzy Uklejewski

POWRÓT/WSTECZ