Sukces wieńczy dzieło

dr Zbigniew Canowiecki
dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawców Pomorza
Przewodniczący Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Przewodniczący Rady Fundacji Terytoria Książki
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan w Warszawie
Członek Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Felieton dr Zbigniewa Canowieckiego


Sukces wieńczy dzieło

Zwykle duże publiczne inwestycje są poprzedzone wieloletnimi zabiegami mieszkańców lub środowisk zainteresowanych rozwojem danej działalności w ich miejscowości czy regionie. Często tylko upór, determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadza do sukcesu i realizacji przedsięwzięcia. Prof. Jerzy Limon wraz z Fundacją Theatrum Gedanense potrzebował 20 lat, aby przekonać decydentów do idei budowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, przygotowując setki prezentacji, przeglądów festiwalowych i spotkań lobbujących projekt. Pomimo wielu podejmowanych działań sukcesu jeszcze nie zanotował Społeczny Komitet Wsparcia Budowy Metropolitalnej Opery Bałtyckiej, do którego właśnie dołączył światowej sławy śpiewak operowy Tomasz Konieczny, inicjator Baltic Opera Festival. Na honorowego patrona tego Komitetu wyraził również zgodę prezydent Lech Wałęsa, pomimo że nie jest wielkim fanem opery, ale wspiera budowę długo oczekiwanego nowego obiektu operowego w Gdańsku. 

W międzyczasie Pomorze zanotowało kolejny sukces w obszarze infrastruktury komunikacyjnej. Poczucie sprawczości i dumy miał z pewnością marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, kiedy 11 marca 2024 roku o godz. 7:16 przyjechał do Gdańska pierwszy pociąg nową trasą linii kolejowej Gdańsk–Kartuzy przez Starą Piłę i Gdańsk Kokoszki. Pomorska Kolej Metropolitalna i PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedzialne za budowę i modernizację nieczynnych od lat linii kolejowych oddały jednocześnie do użytku pięć przystanków pasażerskich: Gdańsk Kokoszki, Leźno, Stara Piła, Otomino i Żukowo Zachodnie. Z tego rozwiązania są szczególnie zadowoleni przedsiębiorcy, którzy o to rozwiązanie komunikacyjne walczyli od kilkunastu lat. Infrastruktura kolejowa stanowi bowiem kluczowe ogniwo warunkujące sprawne funkcjonowanie wielu przedsiębiorców z Pomorza oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W minionych latach, wspierając potrzebę rewitalizacji Kolei Kokoszkowskiej, upatrywali w tej inwestycji możliwość zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej terenów położonych wzdłuż tego szlaku komunikacyjnego oraz możliwość powrotu potoków towarowych i pasażerskich zarówno na zrewitalizowanych odcinkach, jak i na trasach obsługiwanych przez Pomorską Kolej Metropolitalną (PKM). Obecnie, gdy wielu pracodawców odczuwa istotny niedostatek pracowników uruchomienie wspomnianej linii kolejowej zwiększa mobilność pracowników biorąc szczególnie pod uwagę fakt, że drogi wlotowe do Trójmiasta, którymi mogłaby być prowadzona alternatywna komunikacja autobusowa są bardzo zatłoczone, w szczególności w godzinach dojazdów i powrotów z pracy. 

Sukces ma zawsze wielu ojców i pewnie tak jest również w przypadku uruchomionej kolejnej zrewitalizowanej linii kolejowej w naszym regionie. Jednak już w sierpniu 2011 roku „Pracodawcy Pomorza” wystąpili do marszałka województwa pomorskiego z prośbą o przeprowadzenie studium wykonalności przebiegu kolei Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na trasie Kiełpinek–Kokoszki–Stara Piła–Glincz–Kartuzy z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury nieczynnej linii kolejowej 234. W pierwszej kolejności organizacji pracodawców zależało na zablokowaniu różnego rodzaju pomysłów związanych z fizyczną rozbiórką torowisk oraz obiektów stacji kolejowej i budową w tym miejscu trasy rowerowej. Podjęta została współpraca z zarządem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Radą Osiedla Kokoszki i Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki oraz prof. Robertem Bębnem z Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Prof. B. Synaka. W wyniku konferencji w Leźnie zorganizowanej w 2014 roku przez pracodawców z udziałem marszałka Mieczysława Struka oraz przedstawicieli samorządów, mieszkańców, przedsiębiorców i PKM powołano Grupę Kontaktową w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego koncepcji i dalszych działań na rzecz rewitalizacji wspomnianej linii kolejowej. Uzyskano między innymi od PKP zapewnienie remontu dawnego dworca Gdańsk Kokoszki, uzyskując gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia budynku dworca przed dostępem osób postronnych. Istotne znaczenie miało aktywne włączenie się mediów w promocję rozwiązań umożliwiających ekonomiczne oraz transportowo efektywne wykorzystanie nieczynnej linii kolejowej. Przykładowo w 2018 roku ukazał się w Gazecie Wyborczej Trójmiasto niezwykle inspirujący artykuł pt. „Trzeba uratować przewozy”. Należy podkreślić, że organizacje gospodarcze, media i samorządy lokalne były jedynie stroną wspierającą i inicjującą pewne działania. Przez cały okres opisanych zmagań wiodącym organem, z determinacją walczącym o powyższą realizację, był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dlatego też z tego sukcesu mają prawo cieszyć się wszystkie grupy interesariuszy oraz osoby, które niejednokrotnie działając społecznie, poświęcały swój czas i wysiłek na rzecz realizacji tego ważnego dla mieszkańców Pomorza projektu.