Jak wdrożyć sztuczną inteligencję w firmie?

Jacek Kotarbiński
Jacek Kotarbiński
Ekonomista, autorytet świata marketingu, mentor innowacyjnych firm, konsultant zarządów, trener biznesu. Autor bestsellerowej "Sztuki Rynkologii" i bloga kotarbinski.com.

Felieton - dr inż. Jacek Kotarbiński


Jak wdrożyć sztuczną inteligencję w firmie?

Wprowadzanie sztucznej inteligencji (SI) do strategii firmy to krok w przód, ale aby uniknąć niepowodzeń, niezbędne jest świadome i przemyślane podejście. Przed rozpoczęciem implementacji sprecyzuj dokładnie cele i oczekiwania. Określ, czy chcesz poprawić personalizację treści, optymalizować kampanie reklamowe czy lepiej zrozumieć zachowania klientów. Sukces zależy od jakości danych. Upewnij się, że masz dostęp do rzetelnych i zrozumiałych informacji. Standaryzacja danych jest kluczowa dla efektywnego działania algorytmów.

Nie wszystkie narzędzia SI są stworzone dla każdego. Wybierz te, które najlepiej pasują do twoich potrzeb i branży. Przeprowadź staranne rozpoznanie i skonsultuj się z ekspertami, aby wybrać odpowiednie rozwiązania. Zachowaj etyczne standardy podczas implementacji. Upewnij się, że procesy są zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi prywatności danych. Ochrona danych klientów musi być priorytetem.
Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie aktu o sztucznej inteligencji. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie ochrony praw podstawowych, demokracji, praworządności i zrównoważenia środowiskowego przed sztuczną inteligencją wysokiego ryzyka, przy jednoczesnym pobudzeniu innowacji i uczynieniu z Europy lidera w tej dziedzinie.
Zakazane będą aplikacje takie jak: systemy kategoryzacji biometrycznej, które wykorzystują cechy wrażliwe (np. przekonania polityczne, religijne, filozoficzne, orientację seksualną, rasę), nieukierunkowane pobieranie obrazów twarzy z internetu lub nagrań z kamer przemysłowych w celu utworzenia baz danych rozpoznawania twarzy, rozpoznawanie emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych, punktacja społeczna oparta na zachowaniach społecznych lub cechach osobistych, systemy sztucznej inteligencji, które manipulują ludzkim zachowaniem w celu obejścia jego wolnej woli czy podatności ludzi ze względu na ich wiek, niepełnosprawność, sytuację społeczną lub ekonomiczną.
Wdrożenie SI to nie tylko kwestia technologii, ale również ludzi. Zaangażuj cały zespół w proces implementacyjny, zapewniając odpowiednie szkolenia i wsparcie. Współpraca zespołowa jest kluczowa dla sukcesu. Po wdrożeniu SI systematycznie monitoruj jego działanie. Analizuj wyniki, identyfikuj ewentualne problemy i dostosuj strategię w miarę potrzeb. Elastyczność i zdolność do dostosowywania się są kluczowe w dynamicznym środowisku biznesu. 
AI jest z nami od ładnych paru lat, wspomagając szereg systemów informatycznych i analitycznych. Jednak dopiero zabłyśnięcie marki Chat GPT i DALL-E od Open AI założonego w 2015 roku, umożliwiło trafienie narzędzi pod przysłowiowe globalne strzechy. Sztuczna inteligencja w setkach czy tysiącach aplikacji umożliwia generowanie i przekształcanie multimediów w sposób, w jaki nam się wcześniej nie śniło.
Wdrożenie SI to nie tylko technologiczne wyzwanie, ale także strategiczne i ludzkie. Świadome podejście, dobre przygotowanie i ciągła analiza wyników są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i uniknięcia potknięć na drodze do jej efektywnego wykorzystania.

Wdrażanie AI w firmie jest w moim przekonaniu dziś obowiązkową kompetencją. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to na co czekasz? 

dr inż. Jacek Kotarbiński
Pełnomocnik Prezydenta WSAiB ds. Innowacji i Strategii
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni