POWRÓT/WSTECZ
Darboven Idee Grant


Darboven Idee Grant

15 maja w Stacji Kultura-Biblioteka Rumia odbyła się uroczysta inauguracja IX edycji konkursu dla przedsiębiorczych Polek na innowacyjny pomysł na biznes z zakresu zrównoważonego rozwoju. To konkurs, który wspiera kobiecą przedsiębiorczość już od 1997 roku w Polsce i w Niemczech. W spotkaniu uczestniczyli: Albert Darboven – inicjator konkursu i sponsor nagrody w wysokości 100 tys. zł, przewodnicząca jury Ewa Plucińska, Agnieszka Rodak – prezes spółki Rumia Invest Park oraz przewodnicząca Rady ds. Kobiet Miasta Rumia, a także patron konkursu burmistrz Rumi Michał Pasieczny.

Celem projektu Darboven Idee Grant jest:
•    wspieranie innowacyjności, kreatywności i ducha przedsiębiorczości polskich kobiet
•    promowanie ambitnych, ponadprzeciętnych projektów biznesowych dbających o aspekty zrównoważonego rozwoju (społeczne, ekologiczne lub ekonomiczne)
•    wyróżnianie przedsiębiorczych jednostek
•    wspieranie samodzielności zawodowej oraz idei aktywnego społeczeństwa
•    tworzenie nowych miejsc pracy
•    umacnianie dobrych stosunków polsko-niemieckich

Przedmiotem konkursu Darboven Idee Grant, ocenianym przez Komisję Jurorów, jest projekt przedsięwzięcia biznesowego opartego na innowacyjnym i niekonwencjonalnym pomyśle, który zakłada działanie zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w polskich realiach gospodarczych. Prace w konkursie oceni jury w składzie: Ewa Plucińska, dr Irena Eris, dr Anita Plantikov i prof. Rolf Eggert.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.darbovenideegrant.pl i przesłanie go na adres mailowy konkurs@darboven.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy J.J. Darboven Poland sp. z o.o. Podstawą do oceny nadesłanych zgłoszeń jest stopień innowacyjności biznesu zawierającego lub opierającego się o aspekty zrównoważonego rozwoju (społeczne, ekologiczne lub ekonomiczne). 

 

POWRÓT/WSTECZ