POWRÓT/WSTECZ
Bramki do automatycznej odprawy pasażerów na gdańskim lotnisku

Bramki do automatycznej odprawy pasażerów na gdańskim lotnisku

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich przekazał Straży Granicznej dziesięć bramek ABC (Automated Border Control) służących do automatycznej odprawy granicznej pasażerów na lotnisku w Gdańsku. Urządzenia usprawnią procedury, zwiększą przepustowość portu lotniczego przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic. Gdański port lotniczy jest szóstym w Polsce, który został wyposażony w bramki ABC. 

„Cieszymy się, że gdański port lotniczy jest kolejnym lotniskiem, na którym służbę naszych funkcjonariuszy, a konkretnie proces kontroli granicznej, będą wspierać w pełni zautomatyzowane urządzenia. Dzięki nim zyskujemy kolejne stanowiska do odprawy podróżnych. Należy podkreślić, że bramki automatycznej kontroli granicznej są w pełni zintegrowane z bazami danych obsługiwanymi przez Straż Graniczą, co pozwoli ustalić, czy dana osoba nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa bądź nie jest poszukiwana. Dodatkowo, dzięki weryfikacji podróżnych z danymi zawartymi w ich biometrycznych dokumentach tożsamości, wykluczona będzie możliwość posłużenia się fałszywym lub cudzym dokumentem” – powiedział komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirał SG Andrzej Prokopski. 
„Postęp technologiczny stanowi o rozwoju naszego lotniska. Nowe urządzenia dają pasażerom możliwość skorzystania z automatycznej odprawy granicznej. To może zwiększać ich komfort i poprawiać jakość i szybkość obsługi. A to dla nas absolutne priorytety. Taki jest dziś standard na dużych światowych i europejskich lotniskach i taki jest standard na lotnisku w Gdańsku” – powiedział Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 
W uroczystym otwarciu bramek ABC na gdańskim lotnisku uczestniczyli także: zastępca dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Katarzyna Kruk i dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Andrzej Fijałkowski. 
Do dyspozycji osób podróżujących do i ze strefy Non-Schengen jest w sumie dziesięć bramek ABC. Pięć urządzeń zainstalowano w hali przylotów i pięć w hali odlotów. Automatyczny proces kontroli granicznej jest nadzorowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Koszt zainstalowania urządzeń to ponad 4,2 mln zł.
W bramkach ABC mogą odprawiać się wyłącznie obywatele państw Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Szwajcarii, którzy ukończyli 18. rok życia, posługujący się biometrycznym paszportem. Z bramek mogą korzystać także obywatele Polski posiadający biometryczny dowód osobisty. 
Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi wejściowych, podróżny musi wejść do środka. Następuje proces sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. Automatycznie porównywane są wizerunek twarzy, odciski palców i potwierdzane, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Dzięki weryfikacji danych biometrycznych bramka ABC wyklucza możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym lub cudzym dokumentem. Bramki ABC są połączone z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna. Pozwala to wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności i szczegółowych sprawdzeń podróżny jest kierowany na II linię kontroli. 
Wdrożenie automatycznej odprawy zwiększa przepustowość odprawy granicznej, ponieważ skraca czas samej odprawy, kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.

Odprawa w bramce ABC krok po kroku:
1. Przygotuj dokument i podejdź do bramki z zieloną strzałką oznaczającą, że bramka jest gotowa do odprawy pasażera. 
2. Przyłóż paszport do czytnika stroną personalizacyjną ze zdjęciem, a dowód osobisty awersem lub rewersem. Przytrzymaj kilka sekund aż do pokazania się na ekranie strzałki i otwarcia drzwi bramki.
3. Wejdź do środka i stań na wyznaczonym miejscu. Skieruj twarz na skaner, gdzie zostanie wykonane zdjęcie.
4. W następnym etapie nastąpi weryfikacja drugiej cechy biometrycznej – odcisków palców.
5. Poczekaj, aż dane uzyskane z dokumentu zostaną porównane z danymi optycznymi i elektronicznymi, zweryfikowane w bazach teleinformatycznych i sprawdzone w systemach.
6. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji drzwi bramki otworzą się, co oznacza, że odprawa przebiegła pomyślnie i możesz kontynuować podróż.


 

POWRÓT/WSTECZ