POWRÓT/WSTECZ
XX Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego  Jubileuszowe wyróżnienie za 2020 rok


XX Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 
Jubileuszowe wyróżnienie za 2020 rok

Prof. Teresa Miszkin została laureatką ogólnopolskiego wyróżnienia przyznawanego od 2001 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Jedenastoosobowa kapituła przyznała ją jednogłośnie. Do 30 grudnia w Zbrojowni Sztuki będzie można zobaczyć wystawę twórczości laureatki Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za 2020 rok oraz towarzyszącą wystawę laureatów nagrody w latach 2001–2019. 

„Postanowiliśmy jednogłośnie uhonorować Teresę Miszkin za jej konsekwencję i odwagę w ukazywaniu w swoim malarstwie dramatu ludzkiego losu. Teraz, w czasach pandemii, ta artystyczna refleksja nad kondycją ludzką zyskuje szczególne znaczenie. Teresa Miszkin znalazła dla siebie własną, oryginalną ścieżkę w światowym nurcie realizmu fotograficznego. Malowane na wielkoformatowych płótnach twarze są intymnymi pejzażami dokumentującymi duchowe przemiany człowieczego życia kierującego się ku światłu tajemnicy, tak uniwersalnie wyrażonemu w tradycji poetyckiej od Johanna Wolfganga Goethego po Adama Zagajewskiego” – uzasadniła kapituła Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego. 

„Maluję, mnożę ślady, znaczę tropy. Maluję, zgadzając się na istnienie swoistej matrycy, którą przykładam do świata i przy pomocy której chcę mówić o tym właśnie świecie, o swoich ideach, lękach, obsesjach i o sobie samej. Uważam, że twórczości nie kończy zwycięski i złudny okrzyk zaślepionego artysty »powiedziałam już wszystko«, kończy ją śmierć, która zamyka doświadczanie świata. Pamiętając o tych Camusowskich słowach, jestem gotowa dalej odbywać swoją podróż w czasie, poszukując najbardziej adekwatnych środków na zwizualizowanie tego, co ukryte, a co pragnie się ujawnić. Powtórzę za Paulem Celanem: »Jestem tam, gdzie moje oko... «” – mówi Teresa Miszkin.

Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego

Powołana została przez Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków w 2001 roku i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa, promując polską sztukę współczesną. Pomysłodawcą nagrody w roku 1999 był Krzysztof Gliszczyński, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, student Kazimierza Ostrowskiego, obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2002 projekt wprowadził na stałe do kalendarza wydarzeń Okręgu Krzysztof Izdebski – prezes Okręgu Gdańskiego ZPAP w latach 1999–2006.

Wybór patrona nagrody nie był przypadkowy. Dla Związku Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku oraz dla wielu pokoleń trójmiejskich artystów zmarły w 1999 roku Profesor był symbolem wybitnego malarza i wielkiego patrioty. Urodzony w 1917 r. w Berlinie wrócił wraz z rodziną do Polski tuż po odzyskaniu przez kraj niepodległości. W roku 1934 przeniósł się z Poznania do Gdyni – miasta, w którym spędził resztę swego długiego życia. W roku 1945 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. Po ich ukończeniu, dzięki stypendium Rządu Francuskiego, w roku 1949 wyjechał do Paryża, by rozwijać swój talent malarski w pracowni Fernanda Légera. Mając możliwość pozostania we Francji, w 1950 r. zdecydował się na powrót do Polski. W roku 1964 został zatrudniony w macierzystej uczelni, w której pracował aż do przejścia na emeryturę. Pod jego kierunkiem dyplom zrobiło wielu malarzy uznanych dzisiaj w Polsce i za granicą, i mimo upływu lat, mit jego pracowni ciągle pozostaje żywy. Do końca życia związany z Okręgiem Gdańskim ZPAP.
Nagroda jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co roku. Kapitułę Nagrody powołuje Zarząd i jest ona złożona z wybitnych przedstawicieli instytucji kultury, cenionych i znanych artystów, historyków i krytyków sztuki oraz członków honorowych: marszałka województwa pomorskiego, prezydent Gdańska, przedstawiciela sponsora aktualnej edycji oraz inicjatora Nagrody.

Teresa Miszkin – malarka, pedagog. Po studiach na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kontynuowała naukę na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Uzyskała dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Władysława Jackiewicza i specjalizację malarstwo ścienne u prof. Kazimierza Ostrowskiego. Jej obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych, m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Chełmie, Muzeum Okręgowym w Słupsku, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 

 

POWRÓT/WSTECZ