POWRÓT/WSTECZ
Ulgi podatkowe czekają na inwestorów

Na zdjęciu Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

Ulgi podatkowe czekają na inwestorów

Dzięki ustawie o wspieraniu nowych inwestycji możliwe jest zwolnienie z podatku dochodowego i otrzymanie kompleksowej obsługi inwestycyjnej na terenie całego kraju, a nie – jak było jeszcze kilka lat temu – tylko na obszarze specjalnych stref ekonomicznych. 


W dobie Internetu i łatwego dostępu do informacji wciąż jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że mogą odzyskać część zainwestowanych funduszy i to na całym terytorium Polski.
Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE): Od trzech lat staramy się docierać do przedsiębiorców, mamy program „Strefa w każdej gminie”, jeździmy, dzwonimy, organizujemy spotkania i cały czas okazuje się, że ciągle są tacy, którzy nie wiedzą o takiej możliwości. Pomagają nam też niektóre banki, do których trafiają przedsiębiorcy w poszukiwaniu kredytu na inwestycję. Taki „przeszkolony” przez nas bank doradza skorzystanie z oferty strefy i ze zwolnienia z podatku.  

Czy gdy już przedsiębiorcy już dowiedzą się o takiej możliwości, to często z niej korzystają? 
Często dopiero właśnie wtedy zaczynają na poważnie myśleć o inwestycji. Wcześniej wydawało im się, że nie mają wystarczających funduszy, że za bardzo nie chcą brać kredytu, a tutaj nagle okazuje się, że mogą zaoszczędzić parę milionów i już stać ich na inwestycję. 
Od połowy 2018 roku – dzięki ustawie o wspieraniu nowych inwestycji – obszar całego kraju jest strefą inwestycji. Wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) mogą otrzymać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 


Historyczna, rekordowa liczba decyzji o zwolnieniu z podatku
Dzięki zmianie przepisów PSSE zarządzająca Polską Strefą Inwestycji na terenie województw: części pomorskiego i kujawsko-pomorskiego wydała w 2021 r. rekordową liczbę 90 decyzji o wsparciu (zwolnieniu z podatku dochodowego). Pod tym względem PSSE była na drugim miejscu w kraju spośród 14 spółek zarządzających Polską Strefą Inwestycji. Po zmianie przepisów, w ciągu niespełna trzech lat, 201 projektów inwestycyjnych otrzymało ulgę podatkową. Dla porównania w okresie 21 lat działalności PSSE wsparcie otrzymało 307 projektów, co spowodowane było przede wszystkim ograniczeniami terytorialnymi. 


Najważniejsze jest wsparcie małych i średnich, rodzimych firm


Pod względem liczby wydanych decyzji w 2021 r. PSSE była na drugim miejscu w kraju, ale pod względem nakładów – na szóstym a pod względem liczby miejsc pracy – na ósmym miejscu. 
To wynika z tego, że Pomorska Strefa ma spośród wszystkich spółek zarządzających Polska Strefą Inwestycji, najlepszą strukturę wydanych decyzji. Otrzymały je głównie małe i średnie, polskie przedsiębiorstwa. Taki był cel zmiany przepisów. Jeżeli są wysokie nakłady inwestycyjne, np. dla dużych międzynarodowych firm, to na ogół oznacza to mniej wydanych decyzji. W ubiegłym roku pozwolenia otrzymały głównie małe (33) i średnie (23) firmy. 85 proc. z nich reprezentowało polski kapitał. Wśród tych inwestorów są m.in. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik sp. z o.o. sp. k., czy Merkury Ateliers sp. z o.o. Wśród dużych inwestorów są z kolei tacy jak Mondi Świecie, Globalway, Zakłady Mięsne Skiba i Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. 

Dzięki nowym przepisom inwestowanie stało się też prostsze. 
Wydanie decyzji o zwolnieniu z podatku dochodowego – po dostarczeniu wymaganej dokumentacji – zajmuje teraz maksymalnie 14 dni. Przed 2018 rokiem, jeśli ktoś chciał uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego, to teren, na którym miała być realizowana inwestycja, musiał być objęty obszarem strefy. Objęcie jakiegoś terenu obszarem strefy trwało od roku do dwóch lat i wymagało zgody np. ministerstwa. Wówczas teren objęty strefami stanowił około 0,08 proc. powierzchni kraju. Od 2018 r. cały kraj jest strefą, co oznacza, że inwestycja zrealizowana w każdym miejscu, może otrzymać zwolnienia z podatku dochodowego. 

Od czego zależy wysokość wsparcia? 
Wysokość pomocy publicznej zależy od wielkości firmy, od wysokości nakładów oraz od stopy bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja. Na przykład jeżeli w województwie pomorskim duże przedsiębiorstwo (zatrudniające powyżej 250 osób) zainwestuje 100 mln zł, to odzyska z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego 30 mln zł, średnie (zatrudniające poniżej 250 osób) odzyska 40, a małe (zatrudniające poniżej 50 osób) i mikro (poniżej 10 osób) odzyska połowę zainwestowanych nakładów. 
W województwie kujawsko-pomorskim inwestorzy otrzymują jeszcze bardziej korzystne warunki, bo przedsiębiorstwa przy takim samym poziomie inwestycji otrzymają odpowiednio: 40 proc., 50 proc. i 60 proc. zwolnienie z podatku. 

Co jest warunkiem uzyskania decyzji o wsparciu inwestycji?
Otrzymanie zwolnienia z podatku uzależnione jest od spełnienia w pomorskim – sześciu, a w kujawsko-pomorskim – pięciu z kilkunastu kryteriów. Z naszych doświadczeń wynika, że przedsiębiorcy na ogół nie mają z tym problemu. Zestaw kryteriów ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu w kraju. Są wśród nich np. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez aktywizację zawodową, robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji, nowa inwestycja w odnawialne źródła energii, przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, posiadanie statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy, prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko, utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, oferowanie stabilnego 
zatrudnienia. 

A co z warunkiem stworzenia nowych bądź utrzymania dotychczasowych miejsc pracy? 
Zadeklarowanie stworzenia dwóch nowych miejsc pracy jest już wystarczającym warunkiem. To minimalna wymagana liczba. Można jednak wybrać kryterium stworzenia nowych miejsc pracy i wtedy przedsiębiorca musi zadeklarować stworzenie określonej liczby miejsc pracy bądź utrzymanie przez czas trwania projektu określonej liczby miejsc. Uczulamy też przedsiębiorców, żeby nie wybierali zbyt ambitnych kryteriów. Jeśli nie uda im się spełnić warunków, to nie będą mogli skorzystać ze wsparcia. Chodzi o realne deklaracje. 

Nie na każdą działalność firmy mogą otrzymać zwolnienie z podatku.
Przedsiębiorcy nie otrzymają zwolnienia z podatku na działalności hotelarską, gastronomiczną, logistyczną ani ekspedycyjną. Preferowana jest działalność produkcyjna, ale z wyłączeniem produkcji alkoholu, papierosów, broni, narkotyków oraz stoczniowej. 

Przedsiębiorcy muszą też ponieść minimalne nakłady inwestycyjne. 
Zależą one od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w powiecie, w którym ma być zlokalizowana inwestycja. Jeżeli stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia w kraju, to wymagane są niższe nakłady inwestycyjne. Na przykład w powiecie starogardzkim, gdzie bezrobocie nie jest zbyt wysokie, duży przedsiębiorca, żeby otrzymać zwolnienie z podatku, musi zainwestować 60 mln zł, średni – 6 mln zł, mały – 3 mln zł, mikro – 1,2 mln zł, a np. w powiecie nowodworskim, gdzie bezrobocie jest wysokie, wymagane nakłady inwestycyjne są dużo niższe i wynoszą odpowiednio: 15 mln zł, 1,5 mln zł, 750 tys. zł i 300 tys. zł. 

Z jakiego tytułu przyznawana jest pomoc publiczna?
Zwolnienie podatkowe można otrzymać z tytułu wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję lub dwuletnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji. Nową inwestycją może być np. utworzenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji, zmiana dotychczasowej produkcji. 

Czy przygotowanie dokumentacji dla takiej inwestycji jest skomplikowane?
Jest bardzo proste! Należy wypełnić pięciostronicowy wniosek, w czym pomagamy, złożyć oświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS oraz napisać prosty biznesplan. Ze wsparcia może skorzystać firma, która jest w dobrej sytuacji finansowej. Pomagamy przedsiębiorcy w wyborze kryteriów, tak żeby nie miał problemów z ich realizacją, pomagamy skompletować dokumentację i jeśli wszystko mamy, to w ciągu – maksymalnie – 14 dni Zarząd PSSE wydaje decyzję. Najwięcej problemów przysparza napisanie biznesplanu, zwłaszcza w przypadku małych i mikro przedsiębiorców. Jest jednak wiele firm doradczych i można skorzystać z ich pomocy.

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego? 
Od momentu wydania decyzji przedsiębiorca ma 12 lub 15 lat na wykonanie swojej inwestycji i skorzystanie z ulgi. Jeżeli buduje nowy zakład lub bardzo rozbudowuje dotychczasowy, to w takiej sytuacji podatek dochodowy pojawi się dopiero po jakimś czasie. Na początku będą koszty związane z inwestycją, potem uruchamianie produkcji, mogą zdarzyć się jakieś straty, i może być tak, że dopiero po dwóch latach przedsiębiorca osiągnie taki poziom produkcji i przychodów, że zacznie korzystać ze zwolnienia podatkowego. Efektywnie ma ok. dziesięciu lat na wygenerowanie dochodu i nie płacenie podatku. 

Czy z tych dwustu inwestorów z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego ktoś już korzysta ze zwolnienia z podatku?
Tak, szczególnie mali i średni przedsiębiorcy. W ich przypadku cykl inwestycyjny i produkcyjny jest krótszy niż w przypadku dużych firm. 

TREFL zainwestuje prawie 114 mln zł


W tym roku PSSE wydała już (stan na 5.05.) trzynaście decyzji o wsparciu przedsiębiorców. 
Zadeklarowali oni zainwestowanie ponad 428 mln zł, utworzenie 90 nowych miejsc pracy i utrzymanie 2263 dotychczasowych miejsc pracy. W większości są to duże i średnie firmy. Dziewięciu inwestorów reprezentuje polski kapitał, pozostali są z USA, Niemiec, Grecji i Szwajcarii. 
Największą inwestycję ma zrealizować Trefl. Spółka zadeklarowała nakłady w wysokości prawie 114 mln zł na rozbudowę parku produkcyjno-maszynowego w zakładzie w Gdyni oraz w budowę centrum logistycznego w Rumii. Dzięki inwestycji ma powstać 28 nowych miejsc pracy. Spółka Trefl znajduje się w europejskiej czołówce producentów puzzli i gier planszowych, jest także jednym z czołowych producentów zabawek w Polsce, swoje produkty sprzedaje w ponad 50 krajach na całym świecie. 
W tym roku decyzję o zwolnieniu z podatku dochodowego uzyskały też m.in. Multi Packaging Solutions, Lafarge Cement, Bella, Flexopack Polska i „Graso” Zenon Sobiecki. 

Czy pandemia, a następnie wojna w Ukrainie miały lub mają jakiś wpływ na inwestycyjne plany przedsiębiorców?
Wydaje się, że teraz ostrożniej inwestują duże przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku mniejszych firm nie zauważam zmian w planowaniu inwestycji. 

Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiała 
Rozalia Pietrzykowska 

 

POWRÓT/WSTECZ