POWRÓT/WSTECZ
Program WISTA Poland 2021 Kobiety w gospodarce i logistyce morskiej

Program WISTA Poland 2021
Kobiety w gospodarce i logistyce morskiej

WISTA Poland (Women’s International Shipping and Trading Association) – organizacja zrzeszająca kobiety pracujące w gospodarce morskiej, logistyce i handlu – podsumowała działalność za roku 2020 i przyjęła plany na rok bieżący. Wśród zamierzeń jest jeden szczególnie ważny projekt: przeprowadzenie w Polsce ankiety zatytułowanej „Women in Maritime – IMO & WISTA International Survey 2021”. Na podstawie ankiety zostanie określona część, jaką na rynku pracy w gospodarce morskiej zajmują kobiety. Zamierzenie jest częścią międzynarodowej inicjatywy International Maritime Organization (IMO) i WISTA International.

Walne zgromadzenie wiścianek odbyło się 12 maja br. w budynku BCT Gdyni – w spotkaniu wziął udział Zarząd organizacji, natomiast pozostałe członkinie, z względu na obostrzenia covidowe, uczestniczyły w spotkaniu online. 
Pomimo pandemii, ubiegły rok był intensywny w działalności WISTA Poland. Organizacja brała udział w licznych inicjatywach, promując kobiety w gospodarce i logistyce morskiej, współpracując z przedsiębiorstwami morskimi, organizacjami lokalnymi, mediami, stowarzyszeniami i uczelniami wyższymi. Jednym z głównych celów działalności WISTA jest dotarcie do młodej kadry, by wprowadzić do branży morskiej jak najwięcej kobiet i przekazać im doświadczenie zawodowe. Organizacja realizuje te cele w cyklicznych spotkaniach z osobowościami ze świata morskiego, a także bierze udział w programie mentoringowym Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, dzięki któremu zarówno studentki, jak i młode kobiety wchodzące dopiero na rynek pracy mogą skorzystać z pomocy ekspertek i menedżerek.

W roku 2021 WISTA Poland chce zrealizować kolejne ważne wyzwanie – będzie to badanie określające liczbę zatrudnionych kobiet w gospodarce i logistyce morskiej. To międzynarodowy projekt organizowany przez IMO i WISTA International. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie globalnego raportu o kobiecym rynku pracy w gospodarce morskiej. Badanie to będzie tylko jedną częścią z wielu innych działań w ramach projektu. Stworzy szansę do dalszej wnikliwej dyskusji na temat, jak budować zróżnicowany rynek pracy w sektorze usług morskich niezbędny dla zrównoważonej przyszłości. Każda narodowa organizacja WISTA przeprowadzi badanie w swoim kraju, a jego wyniki zostaną opracowane w jednym globalnym dokumencie.

WISTA Poland rozpoczyna właśnie akcję informacyjną, zwracając się z apelem o udział w badaniu do wszystkich przedsiębiorstw będących częścią gospodarki morskiej. 

„Różnorodność w gospodarce morskiej ma ogromne znaczenie. Siła kobiet jest siłą napędową gospodarki na całym świecie, stymuluje wzrost i rozwój, a także przynosi korzyści całej globalnej społeczności morskiej i poza nią. Dlatego tak ważne jest wzmocnienie w niej pozycji kobiet. Niestety, nie mamy jak do tej pory rzetelnych danych na temat zatrudnienia kobiet w branży morskiej. Konieczne jest więc ich zebranie, aby móc planować przyszłość, realizować ambitne cele i kształcić nowe kadry. Zapraszam wszystkie przedsiębiorstwa z sektora morskiego do wzięcia udziału w tym programie” – mówi Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk, prezes WISTA Poland. 
Badanie IMO i WISTA International jest otwarte dla państw członkowskich IMO, organizacji pozarządowych, publicznych i prywatnych przedsiębiorstw sektora morskiego oraz morskich ośrodków szkoleniowych. 
Szczegóły na temat ankiety znajdują się na stronie: https://wistainternational.com/news/imo-and-wista-international-launch-first-women-in-maritime-survey/ 

***
O WISTA International
WISTA (Women’s International Shipping & Trading Association) jest międzynarodową organizacją networkingową, której misją jest zrzeszanie i wspieranie kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczym w sektorze morskim, handlowym i logistycznym. Organizacja powstała w 1974 roku. WISTA International skupia ok. 4 tys. kobiet z 54 krajów, które działają poprzez swoje narodowe stowarzyszenia – w Polsce jest to WISTA Poland. Rolą narodowych stowarzyszeń jest tworzenie sieci kontaktów w kraju i regionie, rozwój możliwości biznesowych, a przede wszystkim wsparcie rozwoju zawodowego kobiet w branży morskiej. 

Kontakt dla prasy:
wista@wistapoland.pl 
wista@prlogistics.pl 
 

Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk, prezeska Wista Poland, ze statuetką Honorowego Orła
Pomorskiego’19. Obok stoją Anna Wypych-Namiotko (z lewej) i Dorota Dwulit, wiceprezeski.

 

POWRÓT/WSTECZ