POWRÓT/WSTECZ
Prezydent Wojciech Szczurek nowym prezesem OMGGS

Fot. G.Mehring/gdansk.pl

 

 

Prezydent Wojciech Szczurek nowym prezesem OMGGS

20-miesięczna kadencja Jacka Karnowskiego na stanowisku prezesa Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot dobiegła końca. Zgodnie z zasadą rotacyjności pałeczkę od prezydenta Sopotu przejął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Pokieruje on Radą OMGGS-u do wyborów samorządowych w 2023 roku.

Trójmiejski Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot powołano do życia blisko 11 lat temu, 15 października 2011 roku. Powstał z inicjatywy ówczesnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i nazywał się pierwotnie Gdański Obszar Metropolitarny. Akt założycielski podpisało 28 samorządów. Dziś OMGGS skupia 59 miast, gmin i powiatów, obejmujących obszar 1/3 województwa pomorskiego, zamieszkały przez 1,6 mln mieszkańców.

Strategiczne kierunki rozwoju metropolii wytycza i weryfikuje Rada OMGGS, w której zasiada nie mniej niż 6 i nie więcej niż 12 osób. Kierują nią prezesi, którzy piastują stanowisko rotacyjnie przez 20 miesięcy. Decyzję o rotacyjnej prezesurze podjęto po wyborach samorządowych w 2018 roku. Pierwsza kierowała Radą OMGGS Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska (od lutego 2019 r. do października 2020 r.), drugi – Jacek Karnowski, prezydent Sopotu (od października 2020 r. do czerwca 2022 r.).
6 czerwca br. podczas posiedzenia Rady OMGGS jej członkowie podjęli decyzję o wyborze na prezesa Rady Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, który przejął schedę po poprzedniku 15 czerwca. Podczas prezesury Wojciecha Szczurka, trwającej do kolejnych wyborów samorządowych w 2023 roku, wiceprezesami Rady będą prezydenci Gdańska i Sopotu.

„Mamy za sobą lata znakomitej współpracy. Cieszę się, że nasze stowarzyszenie to nie tylko przestrzeń do tego, by rozwiązywać konkretne tematy, które nurtują wszystkie gminy, te największe i te najmniejsze naszej metropolii, ale także przede wszystkim znakomita atmosfera. Taki klimat partnerstwa, wzajemnej pomocy, którą dzielimy się między sobą – to bardzo ważne. Dzisiaj największe wyzwanie to oczywiście ustawa metropolitarna. Musimy robić co w naszej mocy, żeby ta ustawa przyjęta, co warto podkreślić, przez senat, uzyskała poparcie. Politycy trochę kluczą w tej sprawie. Ale myślę, że my musimy intensyfikować głos Pomorza. Doświadczenie śląskiej metropolii pokazuje, jak wiele korzyści taka ustawa przynosi. Dzisiaj jednym z największych wyzwań dla całej metropolii jest nowoczesny system komunikacji. Ustawa metropolitarna to także dodatkowe pieniądze na ten system, który może powodować, że w tak ciężkich czasach, jak obecnie, kiedy ceny paliw szybują, i właściwie trudno powiedzieć, gdzie się zatrzymają, właśnie komunikacja miejska stała się dobrą alternatywą i dlatego tak ważny jest ten związek i ciężka praca, byśmy to osiągnęli. Tu oczywiście potrzebna jest wola polityczna, ale naszym zadaniem jest robić wszystko, żeby ten proces wspomagać” – zapowiada nowy prezes Rady OMGGS, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Kadencja poprzedniego szefa Rady przypadła na bodaj najtrudniejszy w ponad 10-letniej historii Stowarzyszenia okres – czas pandemii i wojny w Ukrainie, które były wielkimi wyzwaniami dla samorządów.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu: „To było ważne 20 miesięcy w historii stowarzyszenia metropolitalnego na Pomorzu. Przez pandemię, a potem wojnę w Ukrainie musieliśmy się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. W gronie samorządowców wymienialiśmy się informacjami, jak w czasie pandemii zorganizować pracę szkół czy urzędów, jak poradzić sobie z kryzysem uchodźczym i godnie przyjąć imigrantów. Stworzyliśmy centrum Pomorskiej Pomocy Samorządowej, gdzie wspólnie z metropolitalnymi gminami gromadziliśmy dary dla Ukrainy. Razem z 300 burmistrzami europejskich miast zaapelowaliśmy do Komisji Europejskiej o zaprzestanie stosunków handlowych z Rosją i Białorusią.

Znaczenie współpracy miast i gmin w czasach kryzysu podkreśla także nowy prezes – prezydent Szczurek, zwracając uwagę na jeszcze jeden kryzys, który uderzył w samorządy – finansowy. 

„Pierwszy kryzys to był kryzys finansów samorządowych, bardzo cierpimy jako samorządy na obcięciu nam bardzo poważnych środków finansowych. Potem pandemia. Teraz kryzys związany z wojną w Ukrainie. To wszystko obszary, które były pewną inspiracją do tego, żeby jeszcze intensywniej współpracować. Niemal każdego dnia dzieliliśmy się doświadczeniami. No bo w tym czasie każda z gmin mierzyła się z bardzo podobnymi wyzwaniami, ale wspólnie szukaliśmy rozwiązań i myślę, że w tych trudnych momentach nie tylko potrafiliśmy, jak w przypadku wojny w Ukrainie, dobrze odpowiedzieć na zapotrzebowanie naszych przyjaciół, naszych gości z Ukrainy, ale także przede wszystkim lepiej, skuteczniej rozwiązywać problemy naszych mieszkańców” – mówi prezydent Gdyni.
Czas poprzedniej kadencji to także intensywne starania o ustawę metropolitarną dla Pomorza. Na rozpoczęcie prac nad nią przez Sejm RP Pomorze czeka blisko dwa lata.

„Przez te 20 miesięcy udało nam się rozwinąć dobrą współpracę pomiędzy mieszkańcami gmin, miast, powiatów i władz lokalnych. Mieszkańcy aglomeracji skorzystali ze wspólnych unijnych inwestycji, a także z takich inicjatyw, jak np. wspólne zakupy, które skutkują dużymi obniżkami cen energii. Dziękuję za doskonałą atmosferę współpracy. Teraz czas na kolejne wyzwania. Stowarzyszenie powinno wziąć odpowiedzialność za jedno z najważniejszych zadań metropolii: koordynację komunikacji. Jestem przekonany, że kolejna kadencja pod wodzą Wojciecha Szczurka zaowocuje tym, że w metropolii będzie nam się żyło coraz lepiej” – mówi Jacek Karnowski. 

POWRÓT/WSTECZ