POWRÓT/WSTECZ
Pomorze wygrało z kryzysem

 

Na początku obrad prof. Henryk Krawczyk podkreślił, że uczelnia wspiera współpracę z gospodarką morską, czego dowodem jest modernizacja kierunków studiów pod kątem potrzeb tej gospodarki. Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, stwierdził, że gospodarka morska rozwija się doskonale, o czym świadczą miliardowe inwestycje w tym sektorze, rekordowo wysokie przeładunki w portach oraz dynamiczny rozwój przemysłu stoczniowego. Zarówno duże stocznie, jak i mniejsze produkują coraz więcej liczących się w świecie jednostek pływających. W przemyśle stoczniowym zatrudnionych jest ponad 20 tys. osób.


W wygłoszonych referatach dominował ton optymistyczny – gospodarka Pomorza wyszła obronną ręką z kryzysu, a to przede wszystkim dzięki dywersyfikacji gospodarki i funduszom unijnym. Siłą regionu jest gospodarka morska, dynamicznie rozwija się także budownictwo, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz turystyka. Natomiast współpraca nauki z biznesem nie jest powszechną praktyką i rozwija się niezadowalająco.


Osoby najbardziej zasłużone dla gospodarki morskiej otrzymały odznaczenia od Janusza Piechocińskiego, ministra gospodarki , które wręczył Bogdan Dombrowski. Byli to: Janusz Jarosiński – prezes Zarządu ZMPG-a SA, Dorota Raben – prezes Zarządu ZMP Gdańsk SA, Krzysztof Jurkiewicz - prezes Stoczni Remontowej NAUTA SA, Ireneusz Ćwirko – prezes Stoczni CRIST SA, Zbigniew Karpiński – prezes Zarządu Centrum Techniki Okrętowej SA, Jacek Kaliszewski – prezes WNS Pomorze, Zbigniew Borkowski – prezes Zarządu „Infracorr” sp. z o.o., Zenon Ziaja – prezes Zarządu ZIAJA Ltd., Zakładu Produkcji Leków sp. z o.o., oraz Włodzimierz Szordykowski – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

POWRÓT/WSTECZ