Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza

O co głównie pytają przedstawiciele polskich firm? Chcą wiedzieć, jakie obowiązują przepisy, jakie należy spełnić warunki wobec instytucji szwedzkich, np. urzędu skarbowego, urzędu ds. higieny pracy czy spraw personalnych. Pytają też o  związki zawodowe oraz kontrole w zakresie przestrzegania przepisów, świadczeń na rzecz pracowników czy warunków pracy. Tego wszystkiego polskie firmy dowiadują się od nas, podczas organizowanych statutowych spotkań albo indywidualnych rozmów na zasadach komercyjnych. Ze względu na zainteresowanie, Izba planuje zorganizować szkolenia dla polskich firm sektora budowlanego, które rozważają wejście na szwedzki rynek, obecnie ze względu na ograniczenia w podróżowaniu, być może w trybie e-learningu. Jakie są podstawowe zasady kultury biznesu w Szwecji? Podstawową różnicą między naszymi krajami jest to, że Szwedzi nie mają w  swoich miejscach pracy takiej hierarchii, jaka jest w Polsce. Powszechna jest praca zespołowa. Osoby delegowane do konkretnych projektów są uprawnione np. do prowadzenia negocjacji. Zdarza się, że polskiej stronie nie zawsze się to podoba. Odnoszę wrażenie, że dla przedstawicieli niektórych firm jest to niepojęte. Zwykle nie ma sensu domagać się rozmowy z  szefem, bo on będzie mniej wprowadzony w  sprawę niż oddelegowany pracownik. W Szwecji liczą się przede wszystkim: wiedza, rzetelność i  szacunek dla każdego członka grupy uczestniczącego w  pracy. Pokazywanie, że jest się ważniejszym niż inni, nie jest dobrze postrzegane. Polacy muszą to zrozumieć. W  ubiegłym roku PSIG obchodziła 20-lecie działalności. Co udało się w tym czasie zrobić? Uczestniczyliśmy w  tworzeniu filologii szwedzkiej w  Ateneum Szkole Wyższej w  Gdańsku. W  ten sposób chcemy budować kadrę m.in. dla firm z  branży turystycznej i przedsiębiorstw mających związki ze Szwecją i  innymi krajami skandynawskimi. W  tej chwili zauważalny jest brak osób, które mogłyby pracować na rzecz współpracy pomiędzy krajami. Program studiów, oprócz nauki języka i kultury szwedzkiej, obejmuje m.in. tematy związane z prawem, ekonomią, rozwojem gospodarczym Szwecji, kulturą biznesu. Studenci trzeciego roku już mówią płynnie po szwedzku. W  tym roku uczelnię ukończą pierwsi licencjaci. Szkoła korzysta m.in. ze wsparcia Szwedzkiego Instytutu, którego granty pozwalają na indywidualne wyjazdy na letnie kursy oraz wizyty gości ze Szwecji. Obecnie, w  czasie zagrożenia koronawirusem, są zawieszone. Być może uda się je przeprowadzić w trybie e-lerningu. Natomiast dla przedsiębiorców i  samorządowców udało się zorganizować wyjazdy studyjne do Szwecji, m.in. w  celu poznania działających elektrowni atomowej i wodnej oraz spalarni śmieci. Ważne dla nas są cykle spotkań z  ekspertami ze Szwecji, w  tym z  prawnikami, którzy przybliżają nam realia szwedzkiego rynku. Wspólnie propagujemy osiągnięcia Szwecji, dobre praktyki w gospodarce i ochronie środowiska, innowacje oraz odpowiedzialność społeczną i kulturę biznesu w szwedzkich przedsiębiorstwach. Jest Pani też honorowym konsulem generalnym Szwecji w Polsce. Honorowe Konsulaty działają w  krajach strefy Schengen. Swoich przedstawicieli w  danym regionie mianują konkretne kraje. Honorowy Konsulat Generalny Szwecji w  Polsce działa podobnie jak zwykły, zawodowy konsulat. Zastąpił zawodowy w  2007 roku. Może wydać – w  przypadku kradzieży lub zaginięcia – jednorazowy dokument pozwalający na wyjazd z  Polski. Poświadcza też różnego rodzaju dokumenty, m.in. akty urodzenia, zgonu, ustalenia ojcostwa. Organizuje wybory w  wyborach parlamentarnych i  samorządowych oraz do UE. Swój głos w konsulacie oddało po kilkaset osób, głównie szwedzcy studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie przy ograniczonych możliwościach poruszania się pomiędzy Szwecją i Polską pracujemy w zmożonym trybie, tak by móc udzielić wszystkim stosowne informacje. Konsul reprezentuje również delegujący kraj w regionie i  pracuje na rzecz rozwoju relacji polsko-szwedzkich. W  2019 roku obchodziliśmy 100-lecie relacji dyplomatycznych pomiędzy naszymi krajami. Służba konsula honorowego jest wykonywana społecznie. Dziękuję za rozmowę. Rozalia Pietrzykowska