POWRÓT/WSTECZ
Orzeł Pomorski 2014

 

Kazimierz Plocke urodził się w Domatowie, w gminie Puck. Jest absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Kłaninie, gdzie w latach 1983-1990 pracował jako nauczyciel. W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
W 1990 roku Kazimierz Plocke został wójtem gminy Krokowa i pełnił tę funkcję przez trzy kadencje – do 2001 roku. Podczas jego rządów gmina Krokowa należała do Złotej Setki Samorządów, opracowywanej przez tygodnik „Rzeczpospolita" i Centrum Badań Regionalnych.
Od 1987 roku jest członkiem krokowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od 1993 roku pełni honorową funkcję prezesa Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej, który odnosi wielkie sukcesy.
Od 1999 roku zasiadał we władzach wojewódzkich Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 2001 roku działa w Platformie Obywatelskiej.
W 2001 roku wystartował z list PO w wyborach do Sejmu RP i jako jedyny został posłem ziemi puckiej. W 2005 roku podjął decyzję o powtórnym starcie w wyborach do Sejmu RP z list PO i został ponownie posłem na Sejm RP. W trakcie V kadencji Sejmu RP pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W 2007 roku Kazimierz Plocke objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyborach do Sejmu w 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 18 452 głosy. 

 

 DSC3057     DSC3064

 

IMG 0409

 

 

POWRÓT/WSTECZ