POWRÓT/WSTECZ
Orzeł Pomorski 2014

 

Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym UG.
Od 1992 dyrektor Biblioteki Publicznej w Kartuzach, którą zarządzała do 2000 roku. W 1993 roku organizator pierwszego w województwie gdańskim punktu informacji turystycznej działającego przy bibliotece publicznej, a kilka lat później pierwszego w powiecie kartuskim punktu książki mówionej.
Od wyborów samorządowych w 2006 roku pełni funkcję burmistrza gminy Kartuzy.
Podczas trwania obu kadencji opracowała m.in. gminny program usuwania azbestu, gminny program zmiany systemu grzewczego na ekologiczny, Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadziła formę e-urzędu, monitoring do szkół, jest także pomysłodawczynią Dni Kultury Kaszubskiej. Jest inicjatorką powstania Lokalnej Grupy Rybackiej „Kaszuby" oraz pomysłodawczynią opracowania programu rekultywacji kartuskich jezior. Zrealizowała szereg istotnych inwestycji, wśród których znalazły się m.in: budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej, budowa nowej części ul. Kolejowej w Kartuzach, modernizacja ul. 3 Maja w Kartuzach czy największa wartościowo inwestycja w historii gminy Kartuzy – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Dzierżążna, Borowa i Sitna. Za jej kadencji wybudowano trzy sale sportowe, siedem boisk oraz wiele placów zabaw.
Za swoje działania Mirosława Lehman była wielokrotnie nagradzana. Wśród odznaczeń i wyróżnień znalazły się m. in.: Medal Komisji i Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Medal Wojewody Pomorskiego „Sint Sua Praemia Laudi", Kobieta sukcesu. 

 

 

 DSC2895     DSC2925     DSC2908

 

 

POWRÓT/WSTECZ