POWRÓT/WSTECZ
Odbudowa biznesu po pandemii Wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP ze środków unijnych


    

Najbliższe miesiące będą dla przedsiębiorstw olbrzymim wyzwaniem. Wiele firm nadal odczuwa negatywne skutki pandemii COVID-19, a dodatkowo nałożył się na to wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany wysoką inflacją. Najbardziej odczuwalny jest wzrost cen nośników energii – prądu oraz ogrzewania. W Pomorskim od wielu lat budowaliśmy regionalny system finansowania przedsiębiorstw oparty o szerokie zastosowanie instrumentów zwrotnych w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. Wierzę, że obecnie udostępnione pożyczki unijne przyczynią się do odbudowy biznesu po pandemii, a także ułatwią dostosowanie się przedsiębiorstw do nowych warunków, szczególnie tych związanych z kryzysem energetycznym. 


Mieczysław Stuk, Marszałek Województwa Pomorskiego


Odbudowa biznesu po pandemii
Wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP ze środków unijnych


Województwo pomorskie zawsze cechowała wysoka przedsiębiorczość, która wyróżniała nasz region na tle kraju i sprzyjała rozwojowi kluczowych branż gospodarki. Wzrost przedsiębiorstw sektora MŚP wspomagany był m.in. pożyczkami ze środków unijnych oraz środków województwa pomorskiego. Znaczący udział w tym wsparciu ma Pomorski Fundusz Pożyczkowy – instytucja powołana w 2004 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Od początku działalności Fundusz wsparł ponad 7,5 tys. przedsięwzięć gospodarczych na kwotę prawie 548 mln zł. 

Udzielone pożyczki były przede wszystkim wydatkowane na cele inwestycyjne, które rokrocznie stanowiły ponad 70% ich wartości. Jedynie w latach 2020-2021, udział inwestycji spadł, a głównym celem finansowania było zachowanie płynności przedsiębiorstw. W okresie pandemii Fundusz oferował nieoprocentowane pożyczki płynnościowe. W sumie zawarł 767 umów na prawie 64 mln zł. Były to pożyczki unijne oraz pożyczki udostępnione przez Samorząd Województwa. Dzięki wsparciu wiele firm mogło uregulować bieżące wydatki, w tym wypłacić wynagrodzenia.  

Przedsięwzięcia finansowane ze środków pożyczek udzielonych przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
\
        

Opakomet SJ K. i P. Krasińscy, Lębork, inwestycje w park maszynowy, modernizacja ogrzewania.     
Leśne Przedszkole Ecoludek, Małkowo, sfinansowanie kosztów zatrudnienia oraz stworzenia stanowiska pracy.    
Restauracja KOS, Gdańsk, wsparcie w utrzymaniu płynności w okresie pandemii, pokrycie kosztów bieżących.


Po zniesieniu restrykcji firmy rozpoczęły działania zamierzające do przywrócenie działalności do stanu sprzed pandemii. Takie przedsięwzięcia mogą być pokryte ze środków Pożyczki na Odbudowę Biznesu.

„Pożyczka na Odbudowę Biznesu to instrument udostępniony przez Unię Europejską w reakcji na pandemię COVID-19. Pożyczka ta ma wspomóc przedsiębiorstwa, które chcą podjąć inwestycje rozwojowe dla wzmocnienia lub odbudowy firmy. Atrakcyjność tego produktu to konkurencyjne warunki finansowe, ale i szeroki cel finansowania – są to m.in. wszelkie inwestycje w środki trwałe, wyposażenie, adaptację czy modernizację pomieszczeń, a także inwestycje w odnawialne źródła energii, które mogą znacząco obniżyć koszty energii elektrycznej i ogrzewania w firmach. Są to obecnie inwestycje bardzo pożądane przez przedsiębiorców. Pula środków, jaką dysponujemy, jest ograniczona i wynosi 10 mln zł, dlatego przedsiębiorców, którzy planują inwestycje, zachęcam do skorzystania z tego produktu” – mówi Aneta Grzębska, prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. 

Inwestycje w instalacje OZE finansowane ze środków pożyczek udzielonych przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
\
        

Restauracja Nordowi Môl, Celbowo, zintegrowany system instalacji OZE (pompa ciepła, instalacja PV i solarna).    
TSTRONIC sp. z o.o., Gdańsk, elektrownia fotowoltaiczna na dachu zakładu, wykorzystywana na potrzeby własne.     
Knopik Sławormir Firma Mentor, Wiatrak w Ręboszewie, pompa ciepła, która zastąpiła kocioł węglowy. 

Pożyczkę na Odbudowę Biznesu charakteryzuje szeroki zakres inwestycji oraz przedsięwzięć gospodarczych, jaki może być sfinansowany. Dodatkowo 15% kwoty pożyczki może zostać przeznaczona na kapitał obrotowy związany z inwestycja główną. To dodatkowy atut tego produktu. 

Następną korzyścią jest preferencyjne oprocentowanie dla projektów z zakresu cyfryzacji i ekoefektywności. Cyfryzacja dotyczy rozwoju infrastruktury łączności cyfrowej oraz rozwiązań w zakresie e-usług poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej, wzrost kompetencji cyfrowych czy cyberbezpieczeństwa. Ekoefetywność to m.in. inwestycje w innowacyjne technologie ograniczające emisję i przyczyniające się do zmniejszenia wpływu na środowisko, rozwój elektromobilności. Jednymi z możliwych inwestycji są instalacje OZE – panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Jest to odpowiedź na kryzys energetyczny, możliwość zmniejszenia ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów mediów. 

Niezmiernie ważną kwestią dla przedsiębiorców jest stabilność oprocentowania pożyczki. Oprocentowanie z dnia zawarcia umowy pożyczki jest stałe i obowiązuje przez cały okres finansowania. W dobie rosnącej inflacji i wzrostu stóp procentowych to ważna kwestia. Ponadto za udzielenie oraz obsługę pożyczki nie jest pobierana prowizja. Nie jest wymagany także wkład własny pożyczkobiorcy, zatem środki z pożyczki mogą stanowić 100% planowanej inwestycji i to kwoty brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. Pożyczka udzielana jest na okres do 84 miesięcy. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki nie jest pobierana żadna prowizja czy też opłata.

Gdańsk, ul. Szara 32-33, tel. 58 302 20 05
e-mail: biuro@pfp.gda.pl     www.pfp.gda.pl

 

 

POWRÓT/WSTECZ