POWRÓT/WSTECZ
Nowe badania nad lekami nowotworowymi

Fot. Dawid Linkowski / Politechnika Gdańska

 

Dr inż. Mateusz Daśko z katedry Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej został laureatem prestiżowego stypendium naukowego Actions im. Marii Składowskiej-Curie. 

Przez dwa lata będzie prowadził badania nad syntezą nowych związków chemicznych, które mogą przyczynić się do powstania nowych leków przeciwnowotworowych. Stypendium przewiduje dwuletni pobyt naukowca na dwóch uniwersytetach: na wydziale farmacji Uniwersytetu CEU San Pablo w Madrycie i uniwersytecie w Turynie. Jest to projekt międzynarodowy i interdyscyplinarny, w którym będą w dwóch etapach brali udział naukowcy z kilku dziedzin.

„Badania będą dotyczyły syntezy związków, które mogą powodować selektywną degradację wybranych białek w komórce nowotworowej. Wraz z zespołem badawczym, z którym będę współpracował w Madrycie, mamy stworzyć takie związki chemiczne, które będą w stanie indukować degradację konkretnych białek, których aktywność jest związana z procesem nowotworowym” – mówi dr Daśko.

Wyjazd do Hiszpanii nastąpi na początku przyszłego roku. Obecnie naukowiec bierze udział w badaniach nad wdrożeniem nowych efektywnych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS), które potencjalnie można zastosować w leczeniu nowotworów hormonozależnych. Te badania od 2012 roku prowadzone są razem z dr. hab. inż. Sebastianem Demkowiczem z Katedry Chemii Organicznej. Uzyskane do tej pory wyniki aktywności przeciwnowotworowej, otrzymanych przez badaczy związków, okazały się obiecujące i ważne. Przygotowano już zgłoszenia patentowe na rynek amerykański, japoński, kanadyjski i europejski.

POWRÓT/WSTECZ