POWRÓT/WSTECZ
Kamrat wiceprezesem Zarządu Energa SA

 

W związku z intensyfikacją prac nad planami rozwoju Grupy Energa podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki do czterech osób. Pan Waldemar Kamrat będzie odpowiedzialny za koordynację prac nad aktualizacją strategii rozwoju Grupy Energa i w tym obszarze wzmocni obecny Zarząd Spółki” – mówi Bogusław Nadolnik, Przewodniczący Rady Nadzorczej Energa SA.


„Grupa Energa jest jedną z kluczowych polskich spółek o strategicznym znaczeniu. Dlatego powierzone mi zadanie związane z koordynacją prac nad strategią traktuję jako wyzwanie i jednocześnie odpowiedzialną misję” – mówi Waldemar Kamrat, wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju Energa SA.


Waldemar Kamrat jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest profesorem tytularnym w dziedzinie nauk technicznych oraz specjalistą w zakresie energetyki kompleksowej. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA.


W latach 1977–1983 pracował w przemyśle na różnych stanowiskach technicznych, uzyskując kompetencje kierownicze w zakresie gospodarki energetycznej. W 1983 roku został zatrudniony na ówczesnym Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (obecnie Wydział Elektrotechniki i Automatyki). W Politechnice Gdańskiej pełnił w latach 1990–1997 funkcje kierownika studiów podyplomowych w zakresie energetyki. Od 2001 roku jest kierownikiem Zespołu Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki. W latach 2008–2012 był prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju PG, przez kolejne trzy lata był dyrektorem Centrum Technologii Energetycznych Politechniki Gdańskiej. 


W latach 1996–2005 pełnił szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm energetycznych, a od 2004 do 2006 roku był przedstawicielem Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli. Jest członkiem m.in. Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN i polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (USA). Był członkiem Rady Nadzorczej Litpol Link (2008–2010), wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PSE Północ w Bydgoszczy (2010–2013), wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku (2009–2013) oraz członkiem Rady Nadzorczej Gaz-System SA (2013–2015) Jest autorem ponad dwustu dwudziestu publikacji, w tym czterech samodzielnych książek, na temat elektroenergetyki, gospodarki energetycznej i energetyki kompleksowej. Jest doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej ds. Energetyki.

POWRÓT/WSTECZ