Jubileusz stulecia Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku

 

Przybyli przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezydenta RP, a także parlamentarzyści, członkowie Zrzeszenia, organizacji centralnych i wojewódzkiego samorządu gospodarczego, prezesi bratnich organizacji kupieckich z kraju.

 

Podczas gali uhonorowano Brylantowymi i Złotymi Odznakami Naczelnej Rady zasłużonych członków Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku oraz przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego i miast, w tym panią Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

 

Szczególnie podniosłym momentem uroczystości było uhonorowanie pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Brylantową Odznaką Naczelnej Rady za otwartość na współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego, wrażliwość na problemy polskiej przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju mikro i małych firm. Odznakę przekazano na ręce Doradcy Prezydenta RP Piotra Karczewskiego.

 

Po części oficjalnej odbył się bankiet i recital znanego kompozytora i piosenkarza Wojciecha Gąssowskiego, a następnie w przyjaznej atmosferze kontynuowano rozmowy.

 DSC0794
Poczet Sztandarowy, Roman Zagórski –  członek Zarządu Prezydium Naczelnej Rady  (z prawej), Jerzy Stuczyński –  przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZHiU.

 

Nieco historii


Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku jest kontynuatorem Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu, które powołano 27 listopada 1919 roku w Grudziądzu. Prezesem organizacji został Tadeusz Marchlewski. Członkami założycielami Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu były Towarzystwa Kupców Samodzielnych z wielu miejscowości Pomorza, m.in. z Chojnic, Gniewa, Czerska, Kartuz, Kościerzyny, Nowego, Pelplina, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Torunia i Tucholi.

 

Związek Towarzystw Kupieckich był najpoważniejszym zrzeszeniem gospodarczym na Pomorzu, reprezentującym cały handel pomorski. Powołanie tej organizacji stanowiło milowy krok w dziedzinie organizacji handlu. Najważniejszym problemem był problem polonizacji Związku. Wolność narodowa dawała stanowi kupieckiemu nową pozycję społeczną, nakreślała nowe zadania gospodarcze i polityczne. Na przyłączenie ziem Pomorza do Macierzy kupiectwo pomorskie przychodziło zorganizowane. Placówki wykupione z rąk niemieckich przechodziły w ręce polskie. Hasło Związku „W jedności tkwi siła" było bardzo ważne. Związek Towarzystw Kupieckich zajmował się także obroną zawodu kupieckiego, szeroko pojętą pomocą w sprawach podatkowych oraz kredytami. Jednak w II Rzeczpospolitej dotknęły też Związek inflacja i kryzys gospodarczy. W pierwszych dniach wojny 1939 roku kupiectwo pomorskie poparło akcję wyżywienia i wyekwipowania armii polskiej. Szybko rozpoczęła się germanizacja Pomorza. Zginęli wybitni przedstawiciele polskiego społeczeństwa: kupcy, księża, nauczyciele, urzędnicy. Lasy koło Grupy, koszary w Tczewie, Szmalcówka i Barbarka w Toruniu, lasy piaśnickie, szpęgawskie i Stutthoff to miejsca znaczone krwią. Zakończenie II wojny światowej to dla kupiectwa Pomorza powiązanie zaplecza gospodarczego z portami oraz obsadzenie placówek handlowych na terenach odzyskanych. Zjazd w dniu 2 września 1945 roku na prezesa Związku Towarzystw Kupieckich powołał Tadeusza Marchlewskiego.

 

 DSC0825

 

W dniu 18 listopada 1945 roku w Bydgoszczy Zarząd podjął uchwałę o podziale związku, pierwszy – z siedzibą w Bydgoszczy dla województwa pomorskiego, drugi – dla województwa gdańskiego z siedzibą w Gdyni. Zjazd Kupiectwa województwa gdańskiego obradował w Gdyni w dniu 9 grudnia 1945 roku. Dzień ten przejdzie do historii jako powołanie Związku Zrzeszeń Kupieckich z siedzibą w Gdyni. W latach 1945–1948 nastąpił rozwój prywatnego handlu i gastronomii, po roku 1948 administracyjnymi środkami likwidowano sieć prywatnego handlu i usług. 8 lipca 1951 roku w wyniku zmian organizacyjnych powołano Związek Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług województwa gdańskiego.

 

Rok 1956 nieco poprawił sytuację. Kolejne przekształcenie nastąpiło 12 listopada 1971 roku, gdy powołano Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług. Lata 80. przyniosły wzrost prywatnej sieci handlowej i gastronomicznej.

 

Przełom XX i XXI wieku to nowy rozdział w historii Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku. Organizacja skupia na zasadach dobrowolności kupców, gastronomików i usługodawców z terenu województwa pomorskiego.

 

Zrzeszenie poprzez Biuro Wojewódzkie i Biura Rejonowe wspiera członków doradztwem prawnym, organizacyjnym, podatkowym i finansowym, promuje małą przedsiębiorczość w regionie, prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną, a także realizuje działania integracyjne (coroczne pielgrzymki na Jasną Górę, wycieczki, spotkania rekreacyjne, bale kupieckie). Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług utrzymuje aktywną współpracę z wieloma organizacjami z terenu województwa pomorskiego, z parlamentarzystami, samorządami i władzami regionu. Zrzeszenie jest członkiem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.

 DSC0997

Tadeusz Zagórski – prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu, Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, i Piotr Dilling – dyrektor biura WZHiU.