POWRÓT/WSTECZ
InterMarE – targi bez granic i barier


InterMarE – targi bez granic i barier

Trzydniowe spotkanie morskiego biznesu Targi InterMarE South Baltic Maritime Economy Exhibition i Balt Military Expo 2021 już za nami. Targi odwiedziło kilkuset przedstawicieli biznesu i polityki, administracji i naukowców, przedstawicieli wojska i środowiska cywilnego zainteresowanego gospodarką morską. 


Targom towarzyszyły konferencje GreenMarE, NatCon, SeaTech oraz liczne tematyczne webinary organizowane przez wystawców. Stanowiło to dodatkową atrakcję, istotnie wzbogacającą imprezę o spotkania ze specjalistami z różnych obszarów przemysłu morskiego i regionów świata. Na targach InterMarE był obecny również „Magazyn Pomorski”, którego logo prezentowane było na stanowisku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. 

Targi w internecie
Targi InterMarE South Baltic i Balt Military Expo to pierwsze wydarzenie organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie w wersji online. Zespół pracowników MTG, doświadczony w organizowaniu realnych wydarzeń, mógł mieć obawy co do przebiegu targów w zupełnie nowych realiach. Z informacji organizatora wynika, że udział w targach wzięło 220 wystawców oraz prawie 800 odwiedzających. Stoiska zostały wyświetlone 3228 razy. Uczestnicy odbyli około 170 spotkań biznesowych w strefie matchmakingu. W konferencjach online wzięło udział około 1500 osób. W NatCon zarejestrowało się 532 osób, na GreenMarE zgłosiło się 447 osób, a w konferencji Sea.Tech wzięło udział 450 uczestników. 
Prezentacje firm na scenie głównej targów obejrzało 357 osób. Po pierwszym dniu średni czas ciągłego przebywania na sesji wynosił 44 minut, co świadczy o dobraniu ciekawej tematyki, dostosowanej do potrzeb i zainteresowań odbiorców. Za aktywność działań promocyjnych na stoisku w czasie targów InterMarE South Baltic nagrodę kompas elektroniczny otrzymał Baltic Sea i Space Cluster, a pani Małgorzata z firmy Atlantic Contract – za aktywność biznesową w strefie Matchmakingu InterMarE – otrzymała nagrodę kamerę elektroniczną. 

Trzy dni innowacji
Na stanowisku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego przez trzy dni organizowano spotkania poświęcone innowacjom. BSSC Galatea Innovation Day koncentrował się transferze wiedzy i określeniu wspólnego potencjału klastrów uczestniczących w projekcie GALATEA w kreowaniu innowacji w formacie międzynarodowym. Istotę projektu realizowanego w ramach Horyzontu 2020 zaprezentowała Clémence Le Corff, z silnego francuskiego klastra morskiego Pôle Mer Méditerranée – Toulon Var Technologies (Francja). Zasady pozyskiwania środków na innowacje w przemysłach morskich omówił z kolei Diego Carballo z najsilniejszego w Europie klastra lotniczego i dornowego Aerospace Valley (Francja). W ciekawym wystąpieniach potencjał i osiągnięcia swoich klastrów omówili przedstawiciele klastrów z Hiszpanii: Leire Balzategui z MLC-ITS (Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi), Aitor Corchero Rodriquez z EURECAT oraz Sergi Comte z CWP (Catalan Water Partnership). O zastosowaniu technologii cyfrowych w przemysłach morskich mówili Andrei Kelemen z rumuńskiego klastra informatycznego CLUJIT (Asociatia Cluj IT) oraz Christina Garoufalia z greckiego hubu klastrów Corallia Clusters Initiative/Research Center Athena. Marek Grzybowski poinformował o działaniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego jako hubu projektów innowacyjnych. 

Zeroemisyjność i standaryzacja
W czasie BSSC ZEVinnovation Day o istotę kreowania potencjału innowacyjnego i tworzenia hubu w celu produkcji statków zeroemisyjnych (Zero Emmision Vessel) na rynki Unii Europejskiej szeroko omówił Boric Cosic z Chorwacji, dyrektor Center of Technology Transfer. Imponujący potencjał edukacyjny i badawczy nowego wydziału Politechniki Gdańskiej przedstawił prof. Mariusz Deja, prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Projekty naukowe i kół studenckich związane z budową statków elektrycznych zaprezentował prof. Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa, informując o licznych nagrodach uzyskanych na międzynarodowych konkursach i regatach łodzi z napędem elektrycznym. 
Ciekawą dyskusję uczestników webinaru wywołała prezentacja na temat standaryzacji w działalności innowacyjnej. Wieloaspektowych charakter tego zagadnienia przedstawiła Emma Blake z Norwegii, dyrektor Konnexus. Nawiązując do tej prezentacji oraz prezentacji dyrektora Cosica, prof. Edmund Wittbrodt stwierdził, że jest to płaszczyzna prowadzenia badań w ramach wspólnego projektu uczelni z Chorwacji, Norwegii i Politechniki Gdańskiej. Marek Grzybowski poparł inicjatywę prof. Wittbordta podkreślając, że klastry morskie z Polski, Norwegii i Chorwacji mogą stanowić znakomitą platformę współpracy nauki z biznesem w zakresie standaryzacji innowacyjnych projektów. 
W trzecim dniu targów Klaster zorganizował BSSC Innovation Day, w czasie którego zaprezentowano innowacyjne rozwiązania i aktywności członków Bałtyckiego Klastra Morskiego. 


Marek Grzybowski

 

POWRÓT/WSTECZ