POWRÓT/WSTECZ
Gdynia z nagrodą „Innowacje w Polityce”

Gdynia z nagrodą „Innowacje w Polityce”

Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała laureatką

Gdyńskie wsparcie dla przedsiębiorców w czasie COVID-19 to najbardziej innowacyjny w Europie projekt o charakterze gospodarczym. Odpowiedzialna za jego opracowanie i wdrożenie wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała otrzymała nagrodę „Innowacje w Polityce” („The Innovation in Politics Awards”). To międzynarodowe wyróżnienie przyznaje demokratycznie tysiącosobowe jury obywateli z różnych europejskich państw. Organizatorem konkursu jest wiedeński Instytut Innowacji w Polityce (The Innovation in Politics Institute) – ogólnoeuropejska organizacja działająca na rzecz polityków i instytucji politycznych, która stoi na straży jakości polityki w Europie.

Gdyński projekt wsparcia dla przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19 uhonorowano główną nagrodą w kategorii gospodarka. To jedyny projekt z Polski, który zwyciężył w gronie dziewięciu finalistów z różnych państw europejskich. Oznacza to, że bezpłatne usługi doradcze, z których w pierwszej fazie pandemii skorzystało 100 gdyńskich firm, uznano za najbardziej innowacyjne działanie w 2020 roku w skali całej Europy. Gdynia przygotowała dla lokalnych firm vouchery na profesjonalne usługi doradcze, realizowano je online w różnych dziedzinach funkcjonowania biznesu. Przedsiębiorcy zgłaszali się do Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, skąd byli kierowani bezpośrednio do doradców. Łącznie do 100 przedstawicieli gdyńskiego biznesu trafiło 239 godzinnych voucherów. Gdyńskie firmy pytały ekspertów o kwestie prawne, podatkowe, finansowe, biznesowe, strategiczne i marketingowe.

Statuetka „Innowacje w Polityce” trafiła do wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, która na co dzień nadzoruje pracę Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i była odpowiedzialna za wdrożenie nowych form pomocy dla lokalnych firm. Tytuł to docenienie nieszablonowego i otwartego podejścia do polityki.

„Przedsiębiorcy to grupa, która w sytuacji obostrzeń związanych z pandemią bardzo potrzebowała fachowego doradztwa. Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści, którzy potrafią wyjaśniać wątpliwości, zarówno te dotyczące korzystania z instrumentów pomocy oferowanej przez państwo czy miasto, jak i te dotyczące strategicznych wyzwań dla firmy. Oferowaliśmy te usługi nieodpłatnie i zdjęliśmy przedsiębiorcom z głowy konieczność wyszukiwania sprawdzonych autorytetów, dzięki czemu mogli skoncentrować się na głównym wyzwaniu, jakim było funkcjonowanie firmy w dobie pandemii” – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Do ścisłego grona finalistów w tym konkursie zakwalifikowały się jeszcze trzy inne inicjatywy z Gdyni: Gdyński Falochron, który walczył o laur w kategorii kryzys koronowy, UrbanLab Gdynia w kategorii demokracja oraz Konto Mieszkańca, które znalazło się wśród dziesięciu najlepszych projektów Europy.

 

 

POWRÓT/WSTECZ