POWRÓT/WSTECZ
Gdańsk zainicjował Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

Gdańsk zainicjował Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

W Europejskim Centrum Solidarności powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza, którego misją jest rozwijanie wartości, o których często mówił zamordowany prezydent Gdańska. Jego idee dotyczyły postrzeganie miasta jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na inicjatywy i dialog. Spotkanie w ECS 1 czerwca zapowiedziało stworzenie studium, w którym kształcić się będzie liderów politycznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i łączyć praktykę z teorią. Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnych, regionalnych i państwowych w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. 

Pierwsze spotkanie miało bardzo ciekawy program. Debatowano o państwie prawa w XXI wieku, samorządnej Polsce przyszłości, prawicy, lewicy i centrum, czyli polityce przyszłości oraz Zielonym Ładzie i nowym Bauhausie – Polsce w czasach zielonej zmiany. Dyskutowali m.in. profesorowie Adam Bodnar – rzecznik Praw Obywatelskich, i Marcin Matczak – prawnik, samorządowcy: Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania, Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, a także gość specjalny Frans Timmermans – wiceprzewodniczący Rady Europejskiej. To były ważne głosy w duchu wspólnoty, myślenia europejskiego, bliskie ideom głoszonym i utrwalanym przez Pawła Adamowicza.

„Paweł Adamowicz jako człowiek praktyczny uważał, że trzeba inicjować dzieła trwałe. Mam nadzieję, że Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza będzie właśnie takim dziełem, miejscem, w którym będziemy kształcić, uczyć i uwrażliwiać” – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów i promowaniu idei pomocowych.

„Paweł Adamowicz marzył, by powstało miejsce, w którym ludzie z całej Polski będą dzielili oraz wymieniali się doświadczeniami i kompetencjami” – podkreślał Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, które będzie partnerem modułu dziedzictwo i idea solidarności.
Piotr Adamowicz, poseł, brat zmarłego prezydenta Gdańska, wyraził wdzięczność za to przedsięwzięcie: „Nam wszystkim potrzeba dobrych liderów lokalnych społeczności. Ufam, że nowo powstałe studium w tym pomoże. Co ważne dla osób z mniej zasobnym portfelem będą fundowane stypendia”.

„Chcemy szkolić kadry samorządowe, budować społeczeństwo obywatelskie. Przy współpracy i dzięki wsparciu Gdańska oraz m.in. Unii Metropolii Polskich i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, jako dwie fundacje – Fundacja Energia dla Europy oraz Fundacja Gdańska, zdecydowaliśmy się zrealizować pierwszy tego typu projekt w Polsce” – mówił Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej. 

W kształcenie w studium im. Pawła Adamowicza włączyli się: Collegium Civitas, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uczelnia Korczaka, Akademia Psychologii Przywództwa, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
„Dzisiejsi przywódcy społeczni, prezydenci, burmistrzowie będą mieli wpływ na to, jak przygotujemy liderów zmiany, która nadchodzi – mówił dr hab. Paweł Kowal, poseł i koordynator Studium Obywatelskiego. Autorska i otwarta forma kształcenia będzie miała charakter obywatelski, skierowany do wszystkich generacji.
(ak)
 

POWRÓT/WSTECZ