POWRÓT/WSTECZ
Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022

Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022

 

Prawdziwa radość ogarnęła nie tylko uczestników transmisji z uroczystej gali w Padwie, ale również Facebook, gdzie wysypały się entuzjastyczne wpisy i gratulacje. Było to w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, gdy okazało się, że Gdańsk uzyskał tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022.

W Gdańsku działa ponad 20 tys. wolontariuszy, a Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku to organizacja oparta na równoprawnym współdziałaniu i aktywnym społecznym zaangażowaniu. Głównym celem jest upowszechnianie idei pracy nieodpłatnej na rzecz organizacji, instytucji i osób prywatnych, a także kształtowanie świadomych postaw obywatelskich.

Gdańsk od lat wspiera wolontariuszy i inicjatywy obywatelskie. Zapewnia stałe finansowanie aktywności wolontariackich i prowadzenie Regionalnego Centrum Wolontariatu. Aktywni obywatele na zgłaszane działania mogą uzyskać od miasta specjalne fundusze lub minigranty. W Gdańsku powstała pierwsza w Polsce aplikacja mobilna WolontariAPP. Według badań satysfakcji życia mieszkańców Gdańska ponad 60% mieszkańców deklaruje aktywny udział w wolontariacie.

RCWG powstało w 1994 roku i skupia bardzo wiele organizacji. Od 2001 roku stowarzyszenie działa w ramach ogólnopolskiej Federacji Centrów Wolontariatu. Aktywni wolontariusze w Gdańsku, poza szkoleniami, otrzymują ubezpieczenie i darmową komunikację miejską w czasie wykonywania podjętych działań. W bazie danych RCWG są dziesiątki organizacji, w których pomoc można się zaangażować.

Za działania w regionie Centrum Wolontariatu wyróżniane było już w konkursie dla najlepszej organizacji pozarządowej w 2011, a rok później uzyskało dwie prestiżowe nagrody: Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańsk im. Lecha Bądkowskiego i nagrodę w kategorii społeczeństwo obywatelskie – Bursztynowego Mieczyka dla najlepszej organizacji pozarządowej w woj. pomorskim.

5 grudnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku. Od kilku lat dzień ten jest celebrowany także w Gdańsku. W tym roku z powodu pandemii nie odbyła się barwna parada, ale z niepokojem czekano na werdykt w trakcie uroczystej gali w Padwie, podczas której przyznawano nagrody „Aktywni społecznie” w różnych kategoriach: wolontariuszka/wolontariusz roku 2020, koordynatorka/koordynator roku 2020, inicjatywa, która wniosła najwięcej dobra podczas kwarantanny 2020 czy wyróżnienie za działalność na rzecz innych. Oto laureaci z Gdańska:

  • Za Inicjatywę, która przyniosła najwięcej dobra w czasie kwarantanny uznano akcję „#ngosyszyjąmaski” organizowaną przez m.in. Magdalenę Jabłońską z udziałem kilkunastu fundacji i stowarzyszeń i ponad 1000 wolontariuszy. Wielorazowe maski z filtrem przekazywane były i są do szpitali, hospicjów i ośrodków opieki w województwie pomorskim.
  • Wolontariuszką roku została Klaudia Suliborska, która działa od wielu lat w Fundacji Mam Marzenie. Podopiecznym fundacji poświęca dużo czasu i to działanie napawa ją dumą i motywuje do dalszej pracy.
  • Koordynatorka roku – tym tytułem nagrodzono Lilianę Tarasow, główną koordynatorkę szkolnego koła wolontariatu „Pomocne Elfy”. Ta grupa niczym mała rodzina bierze udział w różnych akcjach nie tylko na terenie Gdańska.
  • Specjalne wyróżnienie za działanie na rzecz innych trafiło do Joanny Łysikowskiej, która samodzielnie prowadzi akcję „#zupodobro”, wspiera i dokarmia potrzebujących, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Pani Joanna przygotowuje zupy własnym kosztem. Zaangażowała wolontariuszy do rozwożenia posiłków, wspierała też ratowników medycznych, organizując im posiłki.

Najważniejszą jednak wiadomością podczas gali w Padwie było, jakie miasto otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu (EVC) 2022. Gdańsk konkurował z Izmirem, Madrytem i włoską Gorizią. Tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu przyznawany jest od roku 2013 i pierwszą stolicą była Barcelona. W kolejnych latach wyróżnienie to otrzymały: Lizbona, Londyn, Sligo, Aarhus, Koszyce, Padwa i Berlin. Tytuł przyznawany jest przez Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV). 

„Mamy to! Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu 2022” – powiedziała uradowana Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska. I dodała: „Z całego serca gratuluję wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom działającym w naszym mieście, w naszej metropolii. To duży zaszczyt, duży honor, ale też wiele zadań przed nami. Ten tytuł przypadł nam w roku szczególnym – z jednej strony właśnie panuje pandemia koronawirusa, ale z drugiej mamy 40-lecie powstania Solidarności. I to jest właśnie bardzo ważne, że Solidarność nie jest zamkniętym znaczkiem w muzeum, ale czymś, co mamy na co dzień. Duża radość i wiemy, że będziemy działać dalej. Żeby wolontariuszek i wolontariuszy było jeszcze więcej”.

POWRÓT/WSTECZ