Gala Orłów Pomorskich 2019

 

5

Organizatorka Gali Grażyna Wiatr – prezes, wydawca „Magazynu Pomorskiego”.

 

DSC 0721 583

Od lewej: Beata Gajewska, Gabriela Flissikowska-Mroczkiewicz, Barbara Glaza, Grażyna Wiatr i Grażyna Paturalska.

 

OLE 9982

Od lewej: Anna Dziekońska, Joanna Jedel, Hanna Borejszo, Barbara Glaza, Grażyna Wiatr, Agnieszka Langowska, Beata Peters, Magdalena Bilc, Karolina Ambroziak, Aleksandra Harasiuk i Anna Stankiewicz-Ostaszewska.

 

OLE 9311

Projektant Michał Starost i Grażyna Wiatr.

 

OLE 9872
Członkinie WISTY – laureata Honorowego Orła Pomorskiego: od lewej: Dorota Karnikowska, Barbara Łazarczak, Hanna Borejszo, Grażyna Wiatr, Magdalena Bulc, Dorota Dobrowolska-Parfieńczyk, Beata Balcerzak, Anna Wypych-Namiotko, Dorota Bastrikin, Dorota Dwulit.

 

OLE 9969
Od lewej: Halina Ostrowska, Grażyna Wiatr, Maria Lewandowska, Anna Ziemiańska, Danuta Stefanowicz i Danuta Wałęsa.