POWRÓT/WSTECZ
Gdańskie Splendory wręczone 

O nagrodę Splendor Gedanesis za rok 2020 ubiegało się dziesięcioro kandydatów, a cztery firmy o tytuł Mecenasa Kultury. Zgodnie z tradycją nagrodę tę wręcza się w marcu następnego roku. W tym roku uroczystość odbyła się 15 marca online w Klubie Żak.

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis jest najstarszym i najważniejszym gdańskim wyróżnieniem w dziedzinie kultury. Przyznawana jest co roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, a także za znaczące osiągnięcia w promocji twórców i kultury Gdańska. W tym roku kapituła nagrody wybrała dziesięciu finalistów spośród dwudziestu siedmiu zgłoszonych osób. W gronie wybranych znaleźli się Filip Berkowicz, ksiądz prałat Ireneusz Bradtke, Bogna Burska, Dorota Karaś i Marek Sterlingow, Monika Kaźmierczak, Rafał Kłoczko, Anna Królikiewicz, Piotr Pawlak, Andrzej Szadejko i Katarzyna Warzecha.

Nominowani do tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za 2020 rok zostali: Energa SA, Grupa LOTOS SA, Stocznia Cesarska Development, ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

Laureatami Nagrody Splendor Gedanensis zostali: Monika Kaźmierczak – carillonistka miejska za wirtuozerię i popularyzację muzyki carillonowej, co przyczyniło się do wpisania gdańskiej kultury carillonowej na krajową listę „Niematerialnego dziedzictwa kulturowego” Narodowego Instytutu Dziedzictwa; ksiądz prałat Ireneusz Bradtke – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Gdańsku za rewitalizację i ochronę dziedzictwa kulturowego Bazyliki Mariackiej w Gdańsku; oraz dziennikarski duet Dorota Karaś i Marek Sterlingow za pasjonującą, doskonale udokumentowaną książkę „Walentynowicz. Anna szuka raju”. Mecenasem Kultury za 2020 rok została wybrana Stocznia Cesarska Development. 

„W cieniu epidemii, ale z wielką wdzięcznością, po raz 48. wręczamy najważniejsze Kulturalne Nagrody Miasta Gdańska Splendor Gedanensis oraz Tytuł Mecenasa Kultury Miasta Gdańska. To wielka radość i wdzięczność, że właśnie w taki sposób możemy uhonorować tych, którzy czynią otaczający nas świat piękniejszym, a w świecie sławią imię naszego miasta” – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska podczas spotkania, na którym wyłoniono laureatów. 

Przewodniczący kapituły Andrzej Stelmasiewicz, również przewodniczący komisji kultury i promocji w Radzie Miasta Gdańska, podkreślał: „Gdańsk widzi artystów, okazuje im szacunek. Gdańsk artystów kocha”. 
Mecenasem Kultury Gdańska została Stocznia Cesarska Development, wybrana za udostępnienie terenów postoczniowych i wsparcie sponsorskie projektów kulturalnych realizowanych przez młodych artystów w WL4Mleczny – inicjatywę młodych projektantów. Przychylność Stoczni Cesarskiej dała artystom możliwość twórczego zaistnienia na terenie stoczni i w dawnych halach stoczni.
 

POWRÓT/WSTECZ