Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Orzeł Samorządu 2014 - Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejherowa

IMG 0097

IMG 0085

 

Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejherowa
Laudację wygłosił doc. dr Henryk Lewandowski.

 

Krzysztof Hildebrandt – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Kierowników Projektów Europejskich, jest prezydentem Wejherowa od 1998 roku.
Krzysztof Hildebrandt aktywnie uczestniczy w życiu nie tylko Wejherowa, ale i Kaszub. Jest aktywnym członkiem kilku organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Szczególną estymą darzy Związki Kombatanckie. Interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest twórcą Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, a także inicjatorem utworzenia Straży Miejskiej i objęcia Wejherowa tzw. monitoringiem wizyjnym.

 

IMG 0080

To włodarz, któremu na sercu leży rozwój dzieci i młodzieży nie tylko intelektualny, ale i fizyczny. Za jego kadencji powstały kryta pływalnia, sztuczne lodowisko, hala sportowa, boiska wielofunkcyjne i ścieżka rowerowa.

Ważnym zadaniem w działalności samorządowej Krzysztofa Hildebrandta jest wykorzystanie środków unijnych i realizacja ważnych dla miasta inwestycji, m.in. renowacja Kalwarii Wejherowskiej, przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego, rewitalizacja śródmieścia, termomodernizacja szkół. Inicjator budowy regionalnego centrum kultury, tzw. Filharmonii Kaszubskiej, która jest największą inwestycją miejską w ramach programu rewitalizacji realizowanego w latach 2008–2015.


Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną, z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi przyznano wiele odznaczeń, medali, orderów i tytułów, m.in. „Samorządowego Oskara", „Orła Pomorskiego", Statuetkę Jakuba Wejhera, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl