Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Orzeł Pomorski - Prof. dr hab. Edmund Wittbrodt

 DSC6233

 

Prof. dr hab. Edmund Wittbrodt
Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej

 

Edmund Wittbrodt to nauczyciel akademicki i polityk, profesor nauk technicznych. Zawodowo całe życie związany z Politechniką Gdańską, gdzie objął stanowisko profesora zwyczajnego. Do jego dorobku naukowego należy m.in. dwadzieścia monografii i skryptów, a także ponad dwieście oryginalnych twórczych publikacji naukowych. Uczestniczył w realizacji ponad stu dziesięciu opracowań dla przemysłu.


Od 1990 do 1996 roku sprawował funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego i szefa Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
W latach 1997–2001 był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W latach 2000–2001 był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka.


Jest senatorem IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Czynnie uczestniczy w działalności parlamentarnej. Jest przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Europejskich, zasiada w Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej.
W 2012 został przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Wspierania Języka Esperanto, jest także członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto.


Senator Wittbrodt jest inicjatorem utworzenia w Gdańsku siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), która powołana została pod koniec lipca 2014 roku, oraz rozszerzenia jej kompetencji. (Polska Agencja Kosmiczna ma od lipca br. swoją siedzibę w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym).


Prof. Wittbrodt jest wieloletnim działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.

 

 DSC6248

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl