Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Laureat Laureatów Orła Pomorskiego - Teresa Kamińska

IMG 0165

 

 

Teresa Kamińska - prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Laudację wygłosił Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

 

Ukończyła studia z zakresu biologicznej ochrony wód, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. Była pracownikiem naukowym w olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej. Na początku lat osiemdziesiątych zaczęła działać w „Solidarności”, była represjonowana w stanie wojennym. Związana z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski ds. Pomocy Osobom Represjonowanym. Od 1992 była przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”, zasiadała w Komisji Krajowej Związku. Wchodziła w skład Rady Ochrony Zdrowia działającej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie.

 

DSC 0367 0367


W rządzie Jerzego Buzka od 1997 do 1999 pełniła funkcję ministra – członka Rady Ministrów ds. koordynowania reform społecznych. Później była prezesem Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i szefową doradców premiera. W latach 1998–2002 była członkinią Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
W 2007 objęła stanowisko prezesa zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej inicjatywie Pomorze zawdzięcza m.in. rewitalizację gdyńskich terenów po Stoczni Gdynia i przeobrażenie ich w Bałtycki Port Nowych Technologii.


W 2015 roku została odznaczona francuskim krzyżem komandorskim Orderu Narodowego Zasługi.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl