Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Port Gdynia w drodze do „setki”

CSPI6416

Rozmowa z Adamem Mellerem, prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA

 

Co z nowym terminalem promowym?


Budowa nowego publicznego terminalu promowego to niezbędna inwestycja dla rozwoju Autostrady Morskiej Gdynia – Karlskrona. Nowy terminal będzie terminalem publicznym. Przewidujemy też zwiększenie możliwości przewozowych operatorów promowych – stąd umiejscowienie nowego terminalu na najdłuższym w Porcie Gdynia – nabrzeżu Polskim. Powstanie również dwupoziomowa rampa, której położenie będzie można dostosować do wysokości wchodzących obecnie na rynek żeglugowy promów o długości do 240 metrów. Sprawną obsługę pasażerów zapewni galeria pasażerska z łącznikiem wejściowym – dostosowujące się mechanicznie do różnego umiejscowienia wejścia na prom.

 

Kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji?


Czekamy obecnie na zamknięcie projektu nowej rampy uniwersalnej. Natomiast pierwsze konkretne działania na nabrzeżu Polskim rozpoczniemy wraz z końcem 2017 roku – będzie to wyburzenie zdekapitalizowanych starych magazynów. Cała inwestycja zostanie sfinalizowana w przeciągu dwóch i pół roku. Nowy terminal promowy pozwoli na zwolnienie obszaru przy Nabrzeżu Helskim II, gdzie obecnie znajduje się terminal promowy – teren ten zostanie przeznaczony do obsługi ładunków kontenerowych.

 

Jak obecnie wygląda problem nowej portowej obrotnicy?


Temat, aczkolwiek powoli, ale skutecznie zbliża się do szczęśliwego zakończenia. Myślę, że w połowie września tego roku zajmiemy się nareszcie konkretami. Powstanie nowej obrotnicy to stworzenie możliwości rozwoju działających w Porcie Gdynia terminali kontenerowych. Kolejnym naszym zamierzeniem jest powiększenie portu o część terenów Stoczni Marynarki Wojennej, które są dla niej zbędne – prowadzimy właśnie rozmowy na ten temat.

 

CSPI8086

Pasażerski żaglowiec "Wind Surf" 

 

Konkurencja zza miedzy w postaci gdańskiego Deepwater Container Terminal dominuje na rynku kontenerowym…


Gdyńskie terminale kontenerowe ze swoim potencjałem przeładunkowym i po realizacji nowej obrotnicy oraz pogłębieniu basenów portowych do głębokości 15,5 metra, będą miały możliwości obsługi dużych kontenerowców oceanicznych. I wtedy część klientów, którzy odeszli z Portu Gdynia, na pewno do nas powróci. Mam nadzieję, iż w przyszłości – dzięki polskim inwestycjom kolejowym – uzyskamy dostęp do rynku kontenerowego naszych południowych sąsiadów i coraz więcej kontenerów, na przykład ze Słowacji, zacznie pojawiać się w Porcie Gdynia, który będzie stanowić port tranzytowy między Skandynawią a południem Europy…

 

Właśnie – dużo mówi się na temat fuzji Baltic Container Terminal z Gdynia Container Terminal…


Powstanie jednego dużego terminalu kontenerowego pod egidą takiego potentata rynkowego, jakim jest Hutchison, to istotne wydarzenie na forum polskich portów morskich – gdański terminal DCT będzie miał tym samym prawdziwego konkurenta w grze o dominację, nie tylko na polskim rynku kontenerowym. Obecnie nie dysponuję pełną wiedzą na temat zaawansowania procesu łączenia obydwu gdyńskich terminali – są to rozmowy biznesowe o charakterze handlowym, w których Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA nie uczestniczy.

 

Port Gdynia chwali się wzrostem liczby ładunków…


Rok 2016 należał do rekordowych w historii Portu Gdynia – przeładowaliśmy ponad 19,5 mln ton różnych ładunków. Przy obecnej dynamice wzrostu, wynoszącej za pierwsze półrocze 7 procent – zakładamy, iż w tym roku będzie to ponad 20 mln ton. Utrzymujemy mocną pozycję w przeładunkach zbóż i śruty sojowej oraz drobnicy skonteneryzowanej. Zarówno w roku 2016, jak i w 2017 znacznie wzrosła ilość przeładowywanych w Porcie Gdynia paliw. Cóż, chcemy w dalszym ciągu utrzymać mocną pozycję nowoczesnego portu uniwersalnego i… pozyskiwać nowe ładunki, przyciągając do portu nowych kontrahentów, przekonując ich, że Port Gdynia to port dobrego biznesu.

 

CSPI3413

Stocznia marynarki wojennej

 

Port Gdynia obchodzi w tym roku swoje 95. urodziny – jak zmieni się w ciągu najbliższych pięciu lat?


Port Gdynia to cały czas zadanie niedokończone. Dzieło inżyniera Tadeusza Wendy jest permanentnie unowocześniane i dosłownie z dnia na dzień zmienia swoje oblicze. Oprócz wspomnianych już ważkich inwestycji, jakie będziemy realizować – budowa nowej obrotnicy, nowego terminalu promowego oraz pogłębienie zarówno basenów portowych jak i toru podejściowego – myślimy o poprawie dostępu drogowego do portu oraz budowie portu zewnętrznego, który uważamy za znakomite panaceum na największą naszą bolączkę, jaką jest brak nowych terenów. Szukamy na terenie Portu Gdynia nowego, atrakcyjnego i docelowego miejsca do obsługi statków pasażerskich.

 

Minął rok, odkąd jest Pan prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Jakie sprawy były szczególnie trudne i co dało największą satysfakcję?


Podobne pytanie zadała mi komisja konkursowa w maju tego roku, kiedy pracowano nad powołaniem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA na VII kadencję. Myślę, że jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia, ale nie obawiam się ogromu zadań. Odczuwam duży dyskomfort, gdy napotykam bariery w postaci przewlekłych biurokratycznych procedur. Satysfakcja? Mam nadzieję, iż w konkretnych portowych obszarach rozpoczęliśmy ważne zadania, których realizacja – w perspektywie najbliższego czasu – przyczyni się do tego, że Port Gdynia stanie się jeszcze bardziej konkurencyjny i utrzyma swoją mocną pozycję wśród portów Morza Bałtyckiego…

 

Dziękuję za rozmowę

 

Rozmawiał: Cezary Spigarski / Foto: Cezary Spigarski

 

CSPI3431

 

Suwnice na terminalu BCT, nabrzeże Helskie

 

CSPI6825

Terminal kontenerowy nocą

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl